Jak se připravit na výměnu špaletových oken

Každá okna jednou doslouží a je potřeba se postarat o jejich výměnu, v mnoha případech to jde hravě bez složitého vyřizování. Někdy je však nutné se předem trochu připravit. Ačkoli na výměnu oken často nepotřebujete ani ohlášení stavby natož stavební povolení, ve společenství vlastníků jednotek může být situace trochu složitější.

Jak se připravit na výměnu špaletových oken

Co jsou špaletová okna

Špaletová okna, někdy také okna kastlová jsou okna, která mají vnější a vnitřní křídla, mezi nimiž je dřevěná špaleta (neboli deštění). Tato okna jsou typická pro starší domy a historické stavby. Špaletová okna vynikají hlavně svými akustickými (protihlukovými) vlastnostmi a nová špaletová okna mají i velmi dobré termoizolační schopnosti.

obrázek

Co je společenství vlastníků jednotek

Společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ) je společenství, které spravuje budovu, jenž je rozdělena na více jednotek s rozdílnými vlastníky. Členem SVJ se stáváte automaticky po zakoupení jednotky v dané budově. SVJ vydává domovní řád a stanovy SVJ, které upravují i opravy, které jsou opravami společných prostor a jejich součástí. Velmi často do této kategorie spadá oprava či výměna oken. Na jednu stranu se to mnohým lidem zdá být zásahem do jejich práv, ale na stranu druhou se SVJ stará o to, aby dům stále pasoval nejen do okolní zástavby, ale aby i jednotlivé úpravy byly v souladu s architekturou budovy.

Jak poznat, že je nutné požádat SVJ o souhlas?

Tyto informace by měly být zřejmé ze stanov SVJ, kde jsou opravy společných prostor a součástí omezeny určitou částkou, pokud tomu tak není je nutné postupovat podle nařízení vlády č. 366/2013 Sb. Dalším bodem, který se k takovéto opravě váže je skutečnost, které součásti domu jsou považovány za společné. To upravuje více vyhlášek a zákonů, jedná se především o občanský zákoník, a to § 1160 , dále pak již o výše zmíněné nařízení vlády č. 366/2013 Sb. a zákona o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb. Obecně se můžete setkat se situacemi, kdy jsou okna společnou součástí. Tedy, že se počítají k plášti budovy jako je třeba střecha nebo fasáda. Opačnou situací je pak ta, kdy se jsou okna definována ve stanovách SVJ jako součást bytové jednotky. V případě, že jsou okna společnou součástí, musí SVJ dát s jejich výměnou souhlas, v opačném případě není souhlas SVJ vyžadován. Zároveň však platí, že pokud nejsou okna společnou součástí stavby, nemohou být náklady na jejich výměnu hrazeny z prostředků SVJ a musí si je majitel uhradit sám. Pokud jsou okna společnou součásti může nastat i situace, kdy SVJ odhlasuje povinnou výměnu oken, která bude hrazena z prostředků SVJ. Samozřejmě, že se v praxi můžete setkat se snahami o polovičaté řešení, kdy jsou okna společnou součástí a SVJ je chce vyměnit, ale náklady nechce hradit ze svých prostředků. Tato situace je však zcela v rozporu s platnou legislativou a nemusíte se jí podřizovat.

Jak požádat o souhlas?

V případě, že jsou vaše okna považovány za společnou součást stavby, musíte písemně požádat o souhlas správce domu. Velmi často jsou k dispozici i předtištěné formuláře, kde jsou sepsány požadované náležitosti, které musí žádost obsahovat. V případě výměny oken mimo památkovou zónu stačí většinou uvést rozsah plánovaných akcí a jejich popis včetně použitých systémů, které byste měli vyčíst z dokumentace od realizační firmy. Je tedy vhodné mít zpracovanou kompletní projektovou dokumentaci. O udělení souhlasu či nesouhlasu pak hlasuje výbor SVJ nebo shromáždění SVJ, což je opět uplatněno stanovami SVJ.

obrázek

Jak je to se špaletovými okny?

Obecně se ke špaletovým oknům neváží odlišné právní předpisy, ale v praxi jsou často špaletová okna v domech, která jsou součástí památkové zóny nebo rezervace, což je velká část Prahy. To, zda daná nemovitost leží v památkové zóně, lze zjistit z katastru nemovitostí, kdy u způsobu ochrany nemovitosti je uvedeno „památkově chráněné území“. V takovém případě výměna oken podléhá povolení památkářů a bez povolení hrozí sankční postih, přičemž promlčecí lhůta je 3 roky. Vyřízení těchto náležitostí může trvat i několik měsíců a je tak dobré si nechat pomoci od odborníků na výměnu špaletových oken, aby vše proběhlo hladce. Kromě bezstarostné výměny oken vám kvalitní firma zajistí i veškerou potřebnou dokumentaci a povolení od památkářů. Zpravidla je možné se předem podívat na realizace výměny špaletových oken na webových stránkách firmy, ve kterých se odráží zkušenosti s podobnými zakázkami.

Více o Okna & dveře CREATIVE


Mohlo by vás zajímat

Chystáte se malovat? Nezapomeňte na penetraci

Chystáte se malovat? Nezapomeňte na penetraci

Před samotným malováním nepodceňte přípravu podkladu. Pokud si chcete usnadnit práci, ušetřit čas a nervy, použijte nejdříve penetrační nátěr, který připraví zeď na poslední vrstvu – výmalbu.

Darování nemovitosti mezi manželi

Darování nemovitosti mezi manželi

Co mám dělat, když chci manželce věnovat nemovitost, ale máme společné jmění manželů (SJM)? Dá se převod nemovitosti rozdělit mezi manžela a děti? A co když mi chtějí rodiče darovat byt tak, aby patřil jen mně? V tomto článku odpovídáme na nejčastější dotazy, které v Dostupném advokátovi řešíme při darování nemovitosti v manželství.