Jak sledovat exekuce a insolvenčních řízení spoluvlastníků SVJ? Jak co nejrychleji reagovat?

Na sousedé.cz spouštíme sledování změn vlastníků jednotek a exekucí zapsaných v katastru nemovitostí. Proč je tato služba důležitá a v čem vám pomůže?

Jak sledovat exekuce a insolvenčních řízení spoluvlastníků SVJ? Jak co nejrychleji reagovat?

V roce 2019 se dle Exekutorské komory ČR vedlo celkem 4 476 069 exekucí vůči fyzickým osobám. V průměru je tedy na jednu fyzickou osobu vedeno 5,72 exekučních řízení.

Proč je sledování exekucí a insolvencí pro SVJ a BD důležité?

Mít přehled o exekucích a insolvenčním řízení spoluvlastníků je důležité pro každého řádného hospodáře. V případě exekučního řízení je nutné rychle zareagovat a požádat o zahájení exekuce co nejdřív. V případě více exekucí tak získáte nejvýhodnější pořadí. Pohledávky SVJ vůči členům SVJ jsou postaveny před všechny ostatní. SVJ tím má možnost získat zpět dlužné peníze až do výše 1/10 z výtěžku prodeje jednotky.

Dražební vyhlášky v SVJ a BD

V rámci péče řádného hospodáře je tedy zásadní sledovat vydání dražebních vyhlášek soudních exekutorů a orgánů státní správy, a to především proto, že tyto orgány nemají povinnost SVJ nějak informovat. Máte-li pohledávku, musíte ji přihlásit nejpozději do zahájení prvního dražebního jednání, jinak bude odmítnuta, a to bez nároku na odvolání. Další povinnost, kterou nelze opomenout, je ohlásit exekutorovi také všechny změny týkající se přihlášky.

Jak se může SVJ a BD chránit před exekucemi a nestrávit tím hromadu času?

Na sousedé.cz hlídáme za vás jak insolvenční, tak exekuční řízení spoluvlastníků.

Díky rychlému zachycení a upozornění na zahájení exekučního konání vůči některému z členů SVJ budete reagovat rychle a efektivně a vyhnete se tak případným finančním ztrátám.

Po aktivaci hlídání insolvencí a exekucí naleznete ve vnitřním prostředí domu ikonku pro insolvence a pro katastr. Kontrola insolvence probíhá jednou za týden, a to každé pondělí. Kontrola exekucí je součástí kontroly katastru nemovitostí a probíhá vždy prvního v měsíci.

sousedé.cz

Systém za vás pravidelně kontroluje, zda není některý ze spoluvlastníků v insolvenčním nebo exekučním řízení. O bytové jednotce a jejím majiteli, u kterého nalezneme shodu s Centrální evidencí exekucí, vás budeme notifikovat e-mailem. Informaci také naleznete na Nástěnce domu v sekci Aktivity na pravé straně obrazovky.

sousedé.cz

Nemusíte tak pravidelně procházet všechny jednotky a hledat manuálně. Stačí, když zkontrolujete jednotku, kde bude nalezena změna. Ušetříte tím spoustu času pro svoje další aktivity.

sousedé.cz

Zařaďte službu pro automatické hlídání insolvencí a exekucí do programu shromáždění, abyste měli krytá záda a mohli čas pro správu vašeho SVJ využít efektivněji.

Přečtěte si také:

Dlužníci ve společenství vlastníků

Hlídání insolvencí pro Váš klidný spánek

Zdroj foto: Canva


Mohlo by vás zajímat

Vyúčtování služeb pro SVJ už je tady! Jak na to?

Vyúčtování služeb pro SVJ už je tady! Jak na to?

Opět se blíží nejzazší termín pro vyúčtování služeb společenství vlastníků jednotek poskytnutých za předchozí kalendářní rok. Jak má správné vyúčtování SVJ vypadat a jakých chyb se vyvarovat?

Schvalujete účetní uzávěrku? Jak zkontrolovat všechny náležitosti do 5 minut

Schvalujete účetní uzávěrku? Jak zkontrolovat všechny náležitosti do 5 minut

Období účetních závěrek je za námi a každý výbor SVJ, který nechce riskovat pokuty, zařadí na program nejbližšího shromáždění SVJ bod: Schválení účetní závěrky. Chystáte se i letos zvednout ruku PRO, aniž byste tušili, zda je v pořádku? Připravili jsme krátký přehled pro členy sdružení vlastníků jednotek.

Hlášení počtu osob v bytě a práva výboru SVJ

Hlášení počtu osob v bytě a práva výboru SVJ

Jak je to s povinností hlásit změnu počtu osob žijících v bytě v rámci SVJ? Je tato povinnost pro všechny stejná nebo se liší podle stanov SVJ? Komu se tato změna ve společenství vlastníků hlásí? Přečtěte si jak na to.