Jak sledovat exekuce a insolvenčních řízení spoluvlastníků SVJ? Jak co nejrychleji reagovat?

Na sousedé.cz spouštíme sledování změn vlastníků jednotek a exekucí zapsaných v katastru nemovitostí. Proč je tato služba důležitá a v čem vám pomůže?

Jak sledovat exekuce a insolvenčních řízení spoluvlastníků SVJ? Jak co nejrychleji reagovat?

V roce 2019 se dle Exekutorské komory ČR vedlo celkem 4 476 069 exekucí vůči fyzickým osobám. V průměru je tedy na jednu fyzickou osobu vedeno 5,72 exekučních řízení.

Proč je sledování exekucí a insolvencí pro SVJ a BD důležité?

Mít přehled o exekucích a insolvenčním řízení spoluvlastníků je důležité pro každého řádného hospodáře. V případě exekučního řízení je nutné rychle zareagovat a požádat o zahájení exekuce co nejdřív. V případě více exekucí tak získáte nejvýhodnější pořadí. Pohledávky SVJ vůči členům SVJ jsou postaveny před všechny ostatní. SVJ tím má možnost získat zpět dlužné peníze až do výše 1/10 z výtěžku prodeje jednotky.

Dražební vyhlášky v SVJ a BD

V rámci péče řádného hospodáře je tedy zásadní sledovat vydání dražebních vyhlášek soudních exekutorů a orgánů státní správy, a to především proto, že tyto orgány nemají povinnost SVJ nějak informovat. Máte-li pohledávku, musíte ji přihlásit nejpozději do zahájení prvního dražebního jednání, jinak bude odmítnuta, a to bez nároku na odvolání. Další povinnost, kterou nelze opomenout, je ohlásit exekutorovi také všechny změny týkající se přihlášky.

Jak se může SVJ a BD chránit před exekucemi a nestrávit tím hromadu času?

Na sousedé.cz hlídáme za vás jak insolvenční, tak exekuční řízení spoluvlastníků.

Díky rychlému zachycení a upozornění na zahájení exekučního konání vůči některému z členů SVJ budete reagovat rychle a efektivně a vyhnete se tak případným finančním ztrátám.

Po aktivaci hlídání insolvencí a exekucí naleznete ve vnitřním prostředí domu ikonku pro insolvence a pro katastr. Kontrola insolvence probíhá jednou za týden, a to každé pondělí. Kontrola exekucí je součástí kontroly katastru nemovitostí a probíhá vždy prvního v měsíci.

sousedé.cz

Systém za vás pravidelně kontroluje, zda není některý ze spoluvlastníků v insolvenčním nebo exekučním řízení. O bytové jednotce a jejím majiteli, u kterého nalezneme shodu s Centrální evidencí exekucí, vás budeme notifikovat e-mailem. Informaci také naleznete na Nástěnce domu v sekci Aktivity na pravé straně obrazovky.

sousedé.cz

Nemusíte tak pravidelně procházet všechny jednotky a hledat manuálně. Stačí, když zkontrolujete jednotku, kde bude nalezena změna. Ušetříte tím spoustu času pro svoje další aktivity.

sousedé.cz

Zařaďte službu pro automatické hlídání insolvencí a exekucí do programu shromáždění, abyste měli krytá záda a mohli čas pro správu vašeho SVJ využít efektivněji.

Přečtěte si také:

Dlužníci ve společenství vlastníků

Hlídání insolvencí pro Váš klidný spánek

Zdroj foto: Canva


Mohlo by vás zajímat

Nová zelená úsporám 2021+  pro bytové domy

Nová zelená úsporám 2021+ pro bytové domy

Jak získat výraznou finanční dotaci od Ministerstva životního prostředí ČR z programu Nová zelená úsporám? Pro koho je určena a kterých oblastí se týká? Přečtěte si doporučený postup, jak na tuto dotaci dosáhnout a využít ji například na novou fasádu, výměnu kotle či pořízení fotovoltaiky.

Jak probíhá hlasování na shromáždění SVJ?

Jak probíhá hlasování na shromáždění SVJ?

Díky hlasování může na shromáždění SVJ každý oprávněný vyjádřit svůj názor a bojovat za své zájmy ve společném domě. Je to velmi důležité právo. Stejně jako s každým jiným právem se s ním pojí i řada povinností. Co všechno je nutné vědět o hlasování na shromáždění SVJ?