Jak sledovat exekuce a insolvenčních řízení spoluvlastníků SVJ? Jak co nejrychleji reagovat?

Na sousedé.cz spouštíme sledování změn vlastníků jednotek a exekucí zapsaných v katastru nemovitostí. Proč je tato služba důležitá a v čem vám pomůže?

Jak sledovat exekuce a insolvenčních řízení spoluvlastníků SVJ? Jak co nejrychleji reagovat?

V roce 2019 se dle Exekutorské komory ČR vedlo celkem 4 476 069 exekucí vůči fyzickým osobám. V průměru je tedy na jednu fyzickou osobu vedeno 5,72 exekučních řízení.

Proč je sledování exekucí a insolvencí pro SVJ a BD důležité?

Mít přehled o exekucích a insolvenčním řízení spoluvlastníků je důležité pro každého řádného hospodáře. V případě exekučního řízení je nutné rychle zareagovat a požádat o zahájení exekuce co nejdřív. V případě více exekucí tak získáte nejvýhodnější pořadí. Pohledávky SVJ vůči členům SVJ jsou postaveny před všechny ostatní. SVJ tím má možnost získat zpět dlužné peníze až do výše 1/10 z výtěžku prodeje jednotky.

Dražební vyhlášky v SVJ a BD

V rámci péče řádného hospodáře je tedy zásadní sledovat vydání dražebních vyhlášek soudních exekutorů a orgánů státní správy, a to především proto, že tyto orgány nemají povinnost SVJ nějak informovat. Máte-li pohledávku, musíte ji přihlásit nejpozději do zahájení prvního dražebního jednání, jinak bude odmítnuta, a to bez nároku na odvolání. Další povinnost, kterou nelze opomenout, je ohlásit exekutorovi také všechny změny týkající se přihlášky.

Jak se může SVJ a BD chránit před exekucemi a nestrávit tím hromadu času?

Na sousedé.cz hlídáme za vás jak insolvenční, tak exekuční řízení spoluvlastníků.

Díky rychlému zachycení a upozornění na zahájení exekučního konání vůči některému z členů SVJ budete reagovat rychle a efektivně a vyhnete se tak případným finančním ztrátám.

Po aktivaci hlídání insolvencí a exekucí naleznete ve vnitřním prostředí domu ikonku pro insolvence a pro katastr. Kontrola insolvence probíhá jednou za týden, a to každé pondělí. Kontrola exekucí je součástí kontroly katastru nemovitostí a probíhá vždy prvního v měsíci.

sousedé.cz

Systém za vás pravidelně kontroluje, zda není některý ze spoluvlastníků v insolvenčním nebo exekučním řízení. O bytové jednotce a jejím majiteli, u kterého nalezneme shodu s Centrální evidencí exekucí, vás budeme notifikovat e-mailem. Informaci také naleznete na Nástěnce domu v sekci Aktivity na pravé straně obrazovky.

sousedé.cz

Nemusíte tak pravidelně procházet všechny jednotky a hledat manuálně. Stačí, když zkontrolujete jednotku, kde bude nalezena změna. Ušetříte tím spoustu času pro svoje další aktivity.

sousedé.cz

Zařaďte službu pro automatické hlídání insolvencí a exekucí do programu shromáždění, abyste měli krytá záda a mohli čas pro správu vašeho SVJ využít efektivněji.

Přečtěte si také:

Dlužníci ve společenství vlastníků

Hlídání insolvencí pro Váš klidný spánek

Zdroj foto: Canva


Mohlo by vás zajímat

Kamerový systém v domě SVJ/BD

Kamerový systém v domě SVJ/BD

Kamerový systém, resp. monitoring osob v domě i v přilehlých místech, je prostředek, který povětšinou zasahuje do základních lidských práv, a to konkrétně na soukromý a rodinný život. Provozování kamerového systému z hlediska zákona o ochraně osobních údajů se v aplikační praxi Úřadu pro ochranu osobních údajů neustále vyvíjí i s ohledem na judikaturu Nejvyššího správního soudu. Úřad dosud vyžadoval souhlas každého člena SVJ nebo BD s instalací takového kamerového systému. Nyní však vydal stanovisko č. 1/2016, které v plném znění uveřejňujeme.

Vyzkoušeli jsme online hlasování a z výsledku jsme byli překvapeni!

Vyzkoušeli jsme online hlasování a z výsledku jsme byli překvapeni!

Hlasování per rollam online stále ještě pro mnohé představuje strach z neznáma. Proto jsme oslovili profesionálního předsedu SVJ, který s online hlasováním zkušenosti má, aby nám je popsal. Nejlepší na tom všem prý je, že všichni zjistili, že to jde i jinak – uvědomili si, kolik vlastně ušetří peněz a hlavně času. Navíc ani nemusí řešit usnášeníschopnost – protože pohodlně odhlasuje každý.