Jak topit v bytových domech v době energetické krize?

Letošní topná sezóna je naštěstí u konce, již nyní ale mnohým dělá vrásky ta budoucí. Energetická krize se totiž zdá bez konce a ve velkém ohrožení jsou hlavně dodávky zemního plynu. Z jakých způsobů vytápění si mohou společenství vlastníků jednotek vybírat?

Jak topit v bytových domech v době energetické krize?

V současné době se bytové domy nejčastěji vytápějí díky teplárnám, které získávají teplo spalováním uhlí, dalším nejčastějším zdrojem tepla je zemní plyn. Spalování uhlí se kvůli růstu cen emisních povolenek, které musí nakupovat každý velký znečišťovatel, stále méně vyplatí. Dodávky zemního plynu jsou v ohrožení a jeho cena stoupá. Do budoucna můžeme čekat, že bude stále růst a topení plynem se tedy několikanásobně prodraží. Proto je jistě vhodné prověřit všechny možnosti, které SVJ má pro vytápění, a případně včas přejít k racionálnější variantě. Stále častěji se zřejmě budou bytové domy zamýšlet nad možností vlastního zdroje tepla, který budou upřednostňovat před zdrojem centrálním, které budou stále zdražovat. Díky vlastním zdrojům budou bytové domy ceny vytápění přímo ovlivňovat a nebudou tak ohrožené růstem cen. Lokální zdroj tepla je navíc mnohem úspornější. V závislosti na stavech tepelných rozvodů mohou dosahovat ztráty tepla vysokých hodnot.

Ústřední topení

Teplárny v současné době vyrábějí teplo nejčastěji z uhlí. Do roku 2030 se předpokládá, že teplárny projdou změnou a teplo se zde bude vyrábět ze zemního plynu, ale také z obnovitelných zdrojů, jako je biomasa, nebo spalováním odpadu. Více než 40 % tepla, které se v teplárenských soustavách vyrobí, spotřebují české domácnosti. Na soustavy zásobování tepelnou energií je v ČR připojeno přibližně 1,6 milionu domácností, jsou tedy na něm závislé celkem 4 miliony obyvatel České republiky, v podstatě každá třetí rodina. Teplo z tohoto zdroje letos významně zdražilo, a to až o 150 %.

Kotelna na zemní plyn

Vytápění zemním plynem je do budoucna velmi nevýhodným druhem vytápění. Zemní plyn proudí do České republiky pouze z Ruska, což je v současné době zcela nestabilní partner, navíc země Evropské unie vyjádřily plán se ze závislosti na Rusku zcela vyvázat. Těžba plynu v České republice pokrývá pouze 2 % domácí spotřeby. Nově začaly České republice dodávat zkapalněný zemní plyn Spojené státy, ale jde stále o malé množství. Cena plynu stále roste, pro velké odběratele je nyní těžké najít dodavatele plynu. Orientace na zemní plyn se tedy do budoucna ukazuje jako velmi nevýhodná. Pro kotelnu je třeba mít dostatečný prostor a také obsluhu. Zatímco před časem bylo možné na kotle na plyn čerpat dotace, nyní Evropská unie od podpory tomuto

Kotelna na tuhá paliva

Zatímco před pár desítkami let mělo svou kotelnu na tuhá paliva a kotelníka mnoho domů, dnes jde o okrajovou záležitost. Využívají se automatizované kotle na uhlí, jejich výhodou jsou poměrně nízké pořizovací náklady, dále ekonomický provoz. Ačkoliv i uhlí zdražilo, rozhodně nedosahuje úrovně zdražení zemního plynu. Nevýhod je stále poměrně hodně. Jedná se v první řadě o zdroj tepla, který přes modernizaci silně znečišťuje ovzduší spalinami a zapáchá. Legislativa zakazuje používání zastaralých kotlů na tuhá paliva. Kotel na tuhá paliva má určité nároky na prostor a na obsluhu.

Tepelné čerpadlo

O tepelných čerpadlech se hovoří jako o tepelném zdroji budoucnosti. Jeho výhodou je značná efektivita, z jedné kWh elektřiny vyrobí průměrně 3 až 4 kWh tepelné energie. Patrně největší nevýhodou vysoká pořizovací cena, na pořízení je ale možné čerpat dotace. Tepelná čerpadla se instalují v zateplených objektech, mají určité nároky na prostor. Do jednoho domu jich lze kaskádovitě instalovat hned několik. Pokud je v domě samostatná místnost, kterou je možné využít pro uložení čerpadla, pak je výhodné, pokud je možné ji zvukově izolovat, protože čerpadlo vydává určitý hluk. Čerpadlo lze také umístit na střechu, nebo vedle domu. Na druhou stranu čerpadlo není připojené k pevné části domu, takže hluk nijak nešíří. Čerpadlo je náročné na příkon, cena elektřiny přitom v poslední době roste. Velkoodběratelé mají problém získat dodavatele.

Elektrokotel

Elektrokotel má nízké pořizovací náklady, umožňuje také ohřívat vodu. Jeho další výhodou je snadná montáž a to, že neprodukuje žádné emise, zároveň jde o bezobsluhové zařízení. Elektrokotel nevydává žádný hluk. Nevýhodou malá efektivita, doporučit ho lze pouze do zateplených domů, ve kterých je velmi malý únik tepla. Ceny elektřiny stoupají a toto vytápění se tedy do budoucna patřičně prodraží.

Fotovoltaika

Fotovoltaiku je možné využívat také u bytových domů, do budoucna půjde zřejmě o zcela zásadní zdroj elektřiny a následně i tepla pro bytové domy, které se díky tomu osvobodí od závislostech na centrálních zdrojích elektřiny a tepla. Pro fotovoltaiku se skvěle hodí velké střechy bytových domů, které díky tomu získají značnou soběstačnost a nezávislost. Teplo se ze slunce nezískává přímou cestou, ale až následně, když se využívají jako zdroj levné elektřiny v topných systémech. Fotovoltaické systémy jsou ekologické, nevytvářejí žádné spaliny. Podle toho, jaký výkon společenství vlastníků zvolí, může využít elektřinu pro spotřebu ve společných prostorách, ale i v samostatných bytech, případně se stát dodavatelem elektřiny do sítě.

Zdroj obrázku: Pixabay


Mohlo by vás zajímat

Obnažená realita. Tepelná čerpadla peníze nešetří

Obnažená realita. Tepelná čerpadla peníze nešetří

Rostoucí ceny energií přiměly v uplynulých letech bytová družstva a společenství vlastníků jednotek zamýšlet se nad úsporami v dodávkách tepla. Toho využili prodejci tepelných čerpadel, kteří začali předkládat nabídky s údajně úžasnými úsporami.