Jak vybrat vhodnou a spolehlivou firmu na renovaci fasády

V posledních dvaceti letech se u nás velmi intenzivně revitalizují a zateplují bytové domy. Je to logický krok, který plyne z klimatických podmínek a vývoje cen energií na našem území. Vývoji ku prospěchu napomohla i řada dotačních programů, jako byly např. Zelená úsporám, IROP nebo Panel. Jak provedené zateplení stárne, vidíme, že se na něm mnohdy projevuje neuspokojivá kvalita práce a materiálu. Mnoho vlastníků bytových domů proto nyní zvažuje revitalizaci zateplení fasády.

Jak vybrat vhodnou a spolehlivou firmu na renovaci fasády

Vysoká poptávka po firmách realizujících opravy bytových domů přivedla na trh v předešlých dvou letech řadu nových firem. Jejich přístup k opravám, technologiím a také ve způsobu prosazení na trhu se různí. Některé firmy jsou schopny slíbit i nesplnitelné, a proto není snadné se v tomto chaosu vyznat. Proto přináším jednoduchý návod, jak si vybrat vhodného a zároveň spolehlivého partnera pro revitalizaci vašeho bytového domu.

Umýt fasádu mnohdy opravdu nestačí

Opláchnutí fasády vysokotlakým čističem není renovace fasády. Jde pouze o nutnou pravidelnou údržbu. Pokud již máte na fasádě plísně či řasy, je nezbytný k zajištění její dlouhodobé živostnosti komplexní zásah.

Nízká cena versus kvalita provedení

Komplexní oprava vyžaduje přístup ke všem místům fasády včetně oken, parapetů a jiných detailů. To lze zajistit pouze s lešením. Proto na tomto vybavení rozhodně nešetřete, pouhá plošina není správná cesta. Nezapomeňte, že s plošinou přicházíte kromě jiného také o možnost kontroly.

Ví vůbec firma, co dělá? Chtějte technologický postup!

Nejprve si ověřte, zda renovační návrh oslovené firmy vychází z bohatých zkušeností se zateplením stejného typu objektu. Chtějte vidět písemný technologický postup pro opravy různých defektů na vašem domě. Jak a čím opraví trhliny a díry v zateplení, utržené parapety, defekty na okenním ostění nebo jejich doplnění po výměně oken v bytech.

Jak poznat přístup seriózní firmy?

Zajistí vám prohlídku a revizi celého objektu včetně provazeb mezi konstrukcemi. Například střecha má podstatný vliv na fasádu. Posoudí i současné zateplení a vyhodnotí, zda je vůbec renovace tou správnou cestou pro váš dům. Bude řešit i případné negativní projevy v bytech, jako jsou například plísně. Dejte si hlavně pozor na firmy, které se ohánějí populárním zaklínadlem „DOTACE“. Faktem je, že dotace na renovace zateplených fasád aktuálně na trhu k dispozici nejsou.

Reference a zkušenosti

Ověřte si zkušenosti dané firmy u reálných zákazníků. Často se firmy chlubí velkým počtem referencí, které ovšem mnohdy neodpovídají obratu a stáří firmy.

Delší záruka na opravu než na nová opatření

Na nový zateplovací systém je obvyklá záruka 5 let. Potom je velmi zvláštní, že některé firmy se snaží získat pozornost zákazníka podstatně delší zárukou na mytí či na renovaci než na původní zateplení. Podezřelé je, když garantem takovéto záruky bývá firma, která působí na trhu pouhé jednotky let nebo dokonce pouhých pár měsíců. Proto si vždy důvěryhodnost dané firmy raději důkladně ověřte.

Kde hledat pravdivé informace o firmách?

Nejlepším nástrojem je obchodní rejstřík (OR). Do něj se jednoduše dostanete, když do internetového vyhledávače napíšete slova „OR Justice“. Potom klikněte na první vyhledaný odkaz a zobrazí se vám jednoduchá stránka „Veřejný rejstřík a sbírka listin“ na portálu Justice.cz, zřízeného Ministerstvem spravedlnosti. Do vyhledávacího pole napište buď jméno firmy nebo její IČO. Pak se vám zobrazí základní informace o dané firmě – adresa jejího sídla, IČO a den zápisu, což znamená datum vzniku firmy. V dalším řádku jsou uvedeny tři odkazy: Výpis platných, Úplný výpis a Sbírka listin.

  • Výpis platných – souhrnné informace o firmě v současnosti – najdete zde kromě základních údajů také předmět jejího podnikání, kdo ji zastupuje a kdo ji vlastní.
  • Úplný výpis – souhrn výše uvedeného v minulosti – zjistíte např., kdo firmu dříve zastupoval a kdo ji vlastnil.
  • Sbírka listin – zde můžete nahlédnout do účetních výsledků firmy. Každá firma má zákonnou povinnost zveřejňovat účetní výsledky, tedy například obrat. Z daných informací, které najdete u výkazu zisku, si můžete snadno ověřit reálnost referencí a zkušeností. To vše vám pomůže udělat si vlastní úsudek o fungování firmy a její schopnosti plnit záruky. Pokud firma tyto informace neuvádí, považujte to za první varování před spoluprací s takovouto firmou.

Jakou firmu zvolit?

Osobně doporučuji IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o. Tato firma na trhu působí již 25 let a má bohaté zkušenosti s kompletní revitalizací. Za dobu své působnosti opravila více než 800 bytových domů po celé České republice a patří mezi nejlépe hodnocené firmy z řad zákazníků. Navíc aktivně spolupracuje s Univerzitním centrem energeticky efektivních budov (UCEEB) a Výzkumným ústavem stavebních hmot (VUSTAH).

Názor odborníka:

foto Dr. Tomáš Skalický

technické poradenství

Narodil se v Pardubicích v roce 1976. Vystudoval Fakultu chemicko-technologickou na Univerzitě Pardubice a absolvoval postgraduální studium na Univerzitě Fribourg ve Švýcarsku. Je autorem nebo spoluautorem pěti publikací v mezinárodních časopisech a dvou skript. V současnosti se věnuje inženýrským činnostem a souvisejícímu technickému poradenství.

Zdroj foto: IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o.


Mohlo by vás zajímat

Domy s vlastní kotelnou mohou ušetřit desítky tisíc na DPH. Mnoho domů o tom neví, nebo se bojí změny?

Domy s vlastní kotelnou mohou ušetřit desítky tisíc na DPH. Mnoho domů o tom neví, nebo se bojí změny?

Teplo je již řadu let zařazeno ve snížené sazbě DPH 10 % resp. 12 % od roku 2024, naproti tomu plyn a elektřina nakoupené samostatně jsou v základní sazbě 21 %. Všechny centrálně vytápěné domy nakupují vytápění a teplou vodu s nižší sazbou DPH než bytové domy s vlastní kotelnou, které si nakupují plyn či elektřinu sami. Může váš dům také ušetřit?