Jak získat úsporný tarif pro společenství vlastníků jednotek?

Vláda po několikaměsíčním čekání představila přesnější podobu tzv. úsporného tarifu, který má pomáhat domácnostem hradit vysoké účty za energie. Tento tarif bude pamatovat i na domácnosti, které neplatí za spotřebu energií přímo, ale hradí je dodavateli tepla, což jsou typicky členové společenství vlastníků, nebo družstva. Jak se mají o úsporný tarif společenství vlastníků jednotek přihlásit?

Jak získat úsporný tarif pro společenství vlastníků jednotek?

Úsporný tarif také na teplo

Na teplo se v každé domácnosti spotřebuje zdaleka nejvíce energie. Domácnosti, které nemají vlastní zdroj tepla, ale teplo odebírají například z tepláren, nebo domovních kotelen sice nemají příliš vysoké účty za elektřinu a plyn, ale úhrada za teplo je zcela zásadní položkou, kterou musí platit. V České republice jde zhruba o 4 miliony odběratelů. Teplárny vyrábějí teplo často z plynu, právě jeho cena vzrostla několikanásobně a teplárny musí podstatně zdražovat. Pokud by tedy tito odběratelé na úsporný tarif nedosáhli, jednalo by se o diskriminaci. Vláda tyto hlasy vyslyšela a podpora se dostane i těm, kdo odebírají teplo z tepláren, nebo z domovních kotelen.

Rozhodný den 23. srpna 2022

Úsporný tarif na elektřinu a plyn obdrží domácnosti naprosto automaticky. Ministerstvo průmyslu určilo tzv. rozhodný den, kdy se z údajů distributorů získají počty domácností a tarify elektřiny, které využívají. Tento den byl stanoven na 23. srpna 2022. Letos v roce 2022 se budou kompenzovat pouze ceny elektřiny, plyn a teplo přijde na řadu až další rok. Jako rozhodný den se určilo datum 30. září 2022. Zatímco o kompenzaci vysokých cen elektřiny a plynu nemusí domácnost nijak usilovat, získává jí zcela automaticky dodavatel, který o ni upraví celkový účet za elektřinu, o kompenzaci tepla je na rozdíl od kompenzací ostatních komodit třeba požádat. To provádí buď vedení družstev, nebo společenství vlastníků jednotek. Domácnosti mohou čerpat jak kompenzaci cen elektřiny, tak plynu, ale také tepla.

Úsporný tarif 2022

Letošní rok získají kompenzaci vysokých cen energií pouze domácnosti na ceny elektřiny, a to na základě údajů, které má distributor elektřiny. Kompenzace na plyn a teplo se získávají až příští rok. Přesto již v tomto roce musí splnit určité povinnosti, pokud chtějí příspěvek od státu získat. Rozhodným dnem, ke kterému odběrné místo zákazníka v domě s byty a také u centrálních tepláren musí splňovat podmínky pro zohlednění příspěvku, je 30. září 2022. Obchodníci zohlední pomoc pro zákazníka v domě s byty a s centrálním vytápěním od 1. února 2023.

Společenství vlastníků jednotek s teplem z teplárny, nebo z domovní kotelny

Pokud je bytový dům společenství vlastníků jednotek napojen na teplárnu, má povinnost do 30. listopadu 2022 nahlásit svému distributorovi, tedy subjektu, se kterým má uzavřenu smlouvu o připojení. Nejde o dodavatele elektřiny, nebo plynu, kterému se platí za energie, ale společnostem, které zajišťují dodávky elektřiny, nebo plynu prostřednictvím rozvodné soustavy. Podobně se bude postupovat v případě dodávek tepla z centrálního zásobování teplem. Tady bude muset zákazník, například společenství vlastníků, oznámit dodavateli tepla počet vytápěných bytových jednotek. Následně společenství vlastníků zohlední tuto slevu uživatelům bytů. Údaj o počtu bytů je nutnou podmínkou pro získání příspěvku. Domácnosti s domovními kotelnami obdrží z úsporného tarifu příspěvek 6 tisíc korun a domácnosti s centrálním vytápěním příspěvek 4 500 korun.

Kdo je váš distributor?

V České republice jsou vždy tři distributoři elektřiny a tři distributoři plynu. Ti mají působnost podle určitého území. Distributoři působí na třech územích, v Praze, na jižní Moravě a v jižních Čechách a na zbytku území. V Praze distribuuje elektřinu Pražská energetika a plyn Pražská plynárenská, na jižní Moravě a v jižních Čechách distribuuje elektřinu E.ON a plyn EG.D, na zbytku území elektřinu ČEZ a plyn GasNet.

Teplárny nemusí topit plynem

Teplárny mohou přitom podle rozhodnutí vlády topit i jinak než plynem. Letos bude možné využívat i původně vyloučené zdroje tepla, které nesplňují aktuální emisní standardy, prioritou je ale dostatek plynu. Jde o uhlí, nebo například lehký topný olej. „Teplárny se mohou už nyní začít zásobovat uhlím, lehkými topnými oleji a dalším palivem a budou mít jistotu, že ho v zimě využijí. Opatření má také podstatný význam pro naše úspory plynu, kterého není v Evropě kvůli ruské politice nazbyt,“ uvedl premiér země Petr Fiala.

Aktuální situace

Budoucnost energetiky je stále zahalena tajemstvím. Snad žádný odborník si nedovolí předvídat události byť nejbližších měsíců. Proto se i parametry úsporného tarifu mohou změnit v závislosti na aktuálních podmínkách. Ceny energií totiž začaly po oznámení společného postupu Evropské unie zlevňovat. Zatím pouze na burze a není jasné, zda půjde o trend, ten se může během pár dnů otočit. Také vždy trvá, než tyto velkoobchodní ceny promítnou do svých ceníků dodavatelé. Ti zatím pouze zdražují. Konečná verze státní pomoci na vysoké energie se tedy může ještě značně lišit. Ostatně zákon o úsporném tarifu vláda považuje pouze za určitý rámec, do kterého lze konkrétní pomoc zasadit.

Zdroj foto: Pixabay


Mohlo by vás zajímat

Webinář: Budoucnost FVE pro bytové domy

Webinář: Budoucnost FVE pro bytové domy

Portál sousedé.cz si pro Vás připravil další ze série vzdělávacích webinářů společně se svými odbornými experty na nejrůznější témata týkající se vedení a správy SVJ

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Ve velkých městech nachází svůj domov většina mladých lidí, ale i řada rodin a seniorů v různě velkých bytech v centru, častěji pak v panelácích na okraji. Bytové domy nejsou výjimkou ani v malých městech a na vesnicích. Je jedno, zda lidé byt vlastní, nebo jsou v pronájmu. V domě nejsou sami a se svými sousedy mají společné prostory, o které se musí starat. A tady může někdy nastat kámen úrazu. Jaké existují možnosti úklidu společných prostor?