Jímky, žumpy, septiky: Znáte nejdůležitější zákony?

Pokud domovní odpad odvádíte do žumpy nebo septiku, měli byste detailně znát zákony, které se jich týkají. V opačném případě se snadno dopustíte přestupku, který by vás mohl stát i 50 000 Kč. Přečtěte si náš článek a budete mít v legislativě jímek a septiků jasno.

Jímky, žumpy, septiky: Znáte nejdůležitější zákony?

Máte jímku, nebo septik?

Odpadní vody z nemovitosti jsou nejčastěji řešeny formou septiku nebo jímky. Jímka, jinak také žumpa, je postavená jako jedna velká nádrž s přítokem, avšak bez odtoku. Obsah jímky se musí pravidelně vyvážet.

Septik je oproti jímce napojený na kanalizační síť. Nádrž má přítok i odtok, před odtečením do kanalizace však musí obsah nádrže projít filtrací. Septiky rozkládají splašky pomocí několika oddělených komor. Na konci celého procesu odtéká tekutý odpad přes filtraci do kanalizace. Ušetříte si tak starosti s vyvážením žumpy.

Odpad do přírody nepatří

Veškerou odpadní vodu z domácnosti (splašky z toalety, koupelny i kuchyně) nesmíte jen tak vylévat do přírody. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, varuje před možnou kontaminací povrchových i podzemních vod. Riziko pro obyvatele i přírodu je velmi vysoké. Otrava vody může způsobit vážné zdravotní potíže mnoha lidem naráz nebo poničit křehké přírodní ekosystémy. Zároveň zákon každému majiteli ukládá povinnost vyřešit nakládání s odpadními vodami z jeho nemovitosti.

Zákony pro septiky a jímky

Stavbou a provozem nádrží na odpadní vody se zabývá hned několik zákonů, vyhlášek a formulářů. Neznalost neomlouvá, proto si raději přečtěte informace níže a pamatujte na ně při nakládání s odpadními vodami.

Chcete k domu septik?

Budete potřebovat stavební povolení a souhlas od vodohospodářského úřadu (pokud chcete odpad po filtraci vypouštět do kanalizace). Septik se považuje za vodní dílo, a tak se na něj vztahuje výše zmíněný zákon č. 254/2001 Sb (§ 55, odstavec 1, písmeno c). Uvažuje se o novele, která by ukládala povinnost předložit ke kontrole dokumenty ohledně každoročního vývozu až do roku 2021. Raději si proto všechny dokumenty o vyvážení schovávejte.

Stačí vám k domu jímka?

Ta je sice zákonem č. 183/2006 Sb. označena jako obecná stavba, i tak je ale potřeba její realizaci ohlásit na stavebním úřadě. Technické parametry jímek pak určuje vyhláška č. 268/2009 Sb. Nezapomeňte, že jímka nesmí nikam odtékat, musí být zcela vodotěsná. V opačném případě se jedná o přestupek. Přestupku proti zákonu o nakládání s povrchovými a odpadními vodami se dopouštíte, i pokud vám jímka začne přetékat. Kontrolu dodržování zákona provádí Česká inspekce životního prostředí. I vyvážení jímky je podmíněno zákonem č. 254/2001 Sb., konkrétně § 38.

Vyhněte se pokutě

Odpadní vody možná nejsou vaším nejoblíbenějším tématem, přesto se vám jakožto majiteli nemovitosti vyplatí znát své povinnosti. Dbejte na dodržování zákonů a vyhlášek a předem si zjistěte, co obnáší stavba a následné vyvážení jímky (žumpy) nebo septiku. Přestupek by vás mohl stát až 50 000 Kč.

Sousedé.cz - s námi máte domy v kapse

Vytvořili jsme přehlednou platformu pro společenství vlastníků jednotek s cílem ušetřit čas, peníze a nervy. S námi lze dělat správu bytových domů tak, aby se všem dobře žilo. Zjednodušili jsme práci pro správce SVJ a pro výbor SVJ. Jako předseda SVJ budete mít vše důležité na jednom místě, vždy a odkudkoliv dostupné a samozřejmě přehledné. Pro správce SVJ jsme připravili přehledný komunikační kanál, který umožňuje rychlou distribuci dokumentů s garancí přečtení a evidenci závad, která vám ulehčí od starostí s hlášením a řešením jakýchkoliv závad v rámci SVJ.

Zaregistrujte se a vyzkoušejte náš portál společenství vlastníků. Zjednodušte si život a využijte online prostředí. Mějte váš dům v kapse.

Foto: Tara Schatz, Pixabay


Mohlo by vás zajímat

Elektřina zdražuje. Jak se mohou SVJ ochránit?

Elektřina zdražuje. Jak se mohou SVJ ochránit?

Trh s energiemi prochází bouřlivým vývojem a ceny elektřiny a plynu šplhají do nebetyčných výšin, kde jsme si je ještě loni nedokázali představit, což má velký vliv na rozpočet společenství vlastníků jednotek. Zároveň se otřásá v základech důvěra k dodavatelům elektřiny, kteří najednou dávají najevo, že jim domluvené závazky nic neříkají. Jak v současné době může SVJ najít spolehlivého dodavatele energií?

Věcná břemena a výměnky při převodu nemovitostí na děti

Věcná břemena a výměnky při převodu nemovitostí na děti

V mnoha rodinách dochází v určité chvíli k předání majetku nejstarší generace. Rodiče předávají nemovitosti či jiné majetky mladším generacím. Pokud se jedná o byty, domy či pozemky, je nutné takový převod realizovat i přes katastr nemovitostí. Pro právní i neprávní jistotu poskytuje občanský zákoník dárcům řadu institutů, kterým si darování svého majetku mohou zajistit jejich užívání či jiný užitek.

Jak přemalovat dřevěné dveře?

Jak přemalovat dřevěné dveře?

Renovace interiérových dřevěných dveří je jedním z jednodušších způsobů, jak si zrenovovat byt. Vytáhněte montérky, oprašte malířské štětce a pojďme se pustit do práce!