Lhůty pro úschovy účetních dokladů

Skladujete hromady šanonů svého společenství za pěknou řádku let zpátky? Rádi byste v rámci předvánočního úklidu vytřídili také hromady lejster vašeho společenství, ale nejste si jistí tím, které dokumenty můžete skartovat a které do skartovačky rozhodně spadnout nemohou? Pak se vám budou hodit informace, které se dočtete na následujících řádcích.

Lhůty pro úschovy účetních dokladů

Mimo účetní závěrku, výroční zprávu o hospodaření, mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění platí pro všechny ostatní účetní záznamy společenství, že je společenství musí uschovávat ve lhůtě 5 let od konce účetního období, kterého se týkají. Někteří doporučují přidat k této lhůtě 3 měsíce navíc, protože tvrdí, že je účetní období uzavřeno de facto až v okamžiku účetní závěrky a ta má být vyhotovena ve lhůtě do 3 měsíců od konce účetního období. Výslovně to však v zákoně takto uvedeno není.

Zákonnou úpravu úschovy účetních dokladů najdete v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví – konkrétně v části šesté, § 31 a § 32.

Které konkrétní doklady musí společenství vlastníků ze zákona archivovat déle než 5 let a jak dlouho?

Pro účetní závěrku a výroční zprávu o hospodaření platí povinnost uschovávat je 10 let od konce účetního období, kterého se týkají. Pokud ve společenství vyplácíte odměny členům výboru nebo jiné mzdy, ze kterých odvádíte sociální pojištění, pak je potřeba uschovávat záznamy, které výši pojistného prokazují (přinejmenším mzdové listy a evidenční listy důchodového pojištění). Tyto dokumenty musíte uschovat po dobu 30 let od konce období, kterého se týkají. Po tuto dobu je z praktických důvodů vhodné ponechat si v úschově také smlouvy se zaměstnanci.

A teď pro shrnutí ještě jednou a úplně jednoduše:

sousedé.cz

A co ostatní dokumenty společenství?

Základní dokumenty o vzniku a statutu společenství a dokumenty, které jsou nezbytné pro fungování společenství (zakladatelské dokumenty, prohlášení vlastníka, stanovy, notářské zápisy, pasporty domu a jednotlivých bytových jednotek, usnesení shromáždění, zápisy z jednání výboru a kontrolní komise, záznamy o provedených revizích, platné smlouvy a další dokumenty důležité pro plynulý chod společenství) by měly být k dispozici po celou dobu existence společenství. Pokud se stanete členem výboru společenství, rozhodně si je od předchozího výboru nezapomeňte vyžádat. Ušetříte si tak čas, kdy byste hledali různá kreativní řešení, jak potřebné dokumenty dodatečně zajistit.

Pokud jde o dokumenty vystavované vlastníkům z titulu správy domu (předpisy měsíčních úhrad za jednotku – tzv. evidenční listy, vyúčtování, apod.) jedná se svou podstatou také o běžné účetní doklady, tudíž i pro jejich uschování platí už výše zmíněná pětiletá lhůta. A na závěr ještě jedna situace, která pro vás bude podnětem pro prodloužení lhůty k uschování dokladů. Máte-li v domě dlužníky, archivujte doklady až do doby, kdy své pohledávky vymůžete.

Ing. Věra Bugárová sousedé.cz

www.ucetnictvisvj.cz, https://www.linkedin.com/in/verabugarova/

Účetní specialista pro váš dům | Poradce pro SVJ | Lektor pro obor SVJ | Soudní znalec se specializací účetnictví SVJ

Zdroj foto: Pixabay.com


Mohlo by vás zajímat

Může SVJ převést příjem ze společných částí domu a pozemku do „fondu oprav“?

Může SVJ převést příjem ze společných částí domu a pozemku do „fondu oprav“?

Rychlé NE jako odpověď na otázku v nadpisu článku by nebylo špatnou odpovědí. Nikdo, ani SVJ, totiž nemůže bez dalšího nakládat s příjmem, který není jeho. A příjmy plynoucí z nakládání se společnými částmi domu a pozemku nepatří SVJ, ale jednotlivým spoluvlastníkům. V praxi ale často dochází k situaci, kdy samotní spoluvlastníci mají zájem tyto prostředky do tzv. „fondu oprav“ převést. Jak to lze provést?