Moderní řešení detekce úniku plynu v bytových jednotkách

Přestože v České republice žádný zákon nenařizuje povinnost detekovat nebezpečné plyny v domácnostech, je instalace detektorů důrazně doporučována. Obzvláště pak v bytových domech představuje únik plynu riziko nejen pro obyvatele dané bytové jednotky, ale celého domu.

Moderní řešení detekce úniku plynu v bytových jednotkách

Jaké nebezpečné plyny se běžně nachází v bytových jednotkách?

Nebezpečné plyny se obecně rozdělují na toxické a hořlavé. V bytových domech se mohou objevit oba typy.

  • 1. Mezi hořlavé plyny patří samozřejmě zemní plyn, ale také propan butan. Mnoho lidí spoléhá na silný zápach těchto plynů. Ovšem většina úniků nastane v době, kdy obyvatelé nejsou doma, případně jsou v jiné místnosti nebo spí. Únik hořlavých plynů s sebou nese riziko výbuchu a požáru s velkými škodami na zdraví a majetku.

  • 2. V bytových jednotkách také hrozí zvýšená koncentrace toxických plynů, zejména pak oxidu uhelnatého a oxidu uhličitého, které způsobují otravu. Oba tyto plyny jsou zcela bez zápachu, barvy či chuti. Lze je tedy odhalit pouze pomocí detektorů. Zejména oxid uhelnatý představuje pro lidi velké riziko, může dokonce zabíjet. Vzniká při nedokonalém spalování, takže riziko jeho vzniku hrozí všude tam, kde dochází ke spalování (plynové spotřebiče, kotle, kamna apod.). Zvýšená koncentrace oxidu uhličitého (tzv. vydýchaný vzduch) sice neohrožuje na životě, způsobuje ale nevolnost, únavu a bolesti hlavy.

Detektory plynu do domácností

Domácí detektory plynu jsou malá, nenápadná a cenově dostupná zařízení, která mohou zachraňovat životy a zabránit milionovým škodám. Detektory do domácnosti jsou opatřeny čidlem, které snímá koncentraci cílového plynu a odhalí i drobné úniky, a zvukovou nebo světelnou signalizací, případně jejich kombinací. K dispozici jsou i systémy, které při detekci úniku v jedné bytové jednotce spustí alarm v celém domě.

Detektory vybírejte zejména s ohledem na detekovaný plyn (zemní plyn, propan butan, oxid uhelnatý, oxid uhličitý apod.) nebo jejich kombinaci (například detektor plynu a CO). Velice důležitým prvkem bezpečnosti jsou také detektory kouře, které odhalí požár v jeho počátcích, a to i v případě, že jej nezpůsobil únik hořlavého plynu (např. svíčka, cigareta apod.).

V případě použití ve vlhkých místnostech, například v koupelně, vyberte detektor plynu s dostatečným IP krytím. Detektory vybírejte od spolehlivých výrobců, jako jsou Honeywell nebo Evikon. obr.1 Mezi první příznaky otravy plynem patří bolest hlavy, nevolnost a únava

Instalace a údržba hlásičů úniku plynu

Instalaci domácích detektorů plynu zvládnete i svépomocí. Myslete ale na to, že klíčem k jejich správnému fungování je výběr vhodného umístění:

  • Detektor umístěte podle toho, jaký plyn bude snímat – zemní plyn je lehčí než vzduch, a tedy stoupá. Detektory hořlavého zemního plynu se proto umisťují pod strop. Propan butan je těžší než vzduch, detektory se umisťují nad podlahu. Oxid uhelnatý a oxid uhličitý mají přibližně stejnou hmotnost jako vzduch, detektory můžete umístit do výše očí.
  • K detektorům musí volně proudit vzduch. Neinstalujte je za nábytek, závěsy apod.
  • Naměřená data mohou zkreslovat průvan, nečistoty či vlhkost. Detektor proto neinstalujte ke dveřím, oknům či vzduchotechnice a udržujte jej v suchu a čistotě.

Domácí detektory plynu na rozdíl od těch průmyslových nevyžadují žádnou zvláštní údržbu. Jsou již nakalibrované z výroby a další rekalibrace není nutná. Je pouze potřeba hlídat životnost baterií a senzorů a po uplynutí jejich životnosti detektor odnést k recyklaci a vyměnit za nový.

Co dělat, když detektor úniku plynu spustí alarm?

Krizové postupy se liší na základě toho, zda se jedná o jedovatý, nebo výbušný plyn.

Únik toxických plynů

Evakuujte celou budovu a vyvětrejte. V případě detekce oxidu uhelnatého myslete na to, že i jeden nádech může mít fatální následky – evakuace musí být rychlá a lidé by neměli dýchat, a to ani přes ochranu dýchacích cest. V případě otravy plynem poskytněte první pomoc a přivolejte záchrannou službu.

Únik hořlavých plynů

Neprodleně vypněte hlavní uzávěr plynu a pořádně vyvětrejte. Informujte všechny osoby v budově a budovu evakuujte. Nemanipulujte s ohněm ani elektřinou. Zavolejte pohotovostní službu 1239.

Dbejte na bezpečnost obyvatelů bytového domu. Instalace jednoduchých detektorů prokazatelně chrání životy, zdraví i majetek. Jde o nejjednodušší preventivní opatření, které můžete provést ihned.

Zdroj foto: Bola.cz

______________________________________________________________________ CO VŠE MŮŽETE SE SOUSEDÉ.CZ ZÍSKAT:


Mohlo by vás zajímat