Možnosti využití stavebního spoření v praxi

Bydlení je nejzákladnější lidskou potřebou. Každý si může vybrat, kde bude bydlet a s kým. V neposlední řadě si můžete zvolit i to, jestli budete platit každý měsíc nájem anebo „zariskujete“ a na bydlení si půjčíte.

Jednou z možností financování bytové situace jsou úvěry ze stavebního spoření, které představují plnohodnotnou alternativu pro známější hypotéky. Další výhodou proč sjednat stavební spoření je štědrá státní podpora. Máte-li potomky, můžete pro ně sjednat stavební spoření pro děti.

Jak získat úvěr

Úvěr ze stavebního spoření má šanci získat každý, kdo je plnoletý. Výhodou tohoto úvěru je, že peníze máte k dispozici předem a až poté dokládáte jejich využití. Silnou výhodou je kombinace jednotlivých účelů, na které peníze vynaložíte. Po celou dobu trvání úvěru máte jednu úrokovou sazbu. Oproti hypotečním úvěrům se nemusíte stresovat tím, jakou zvolit fixaci.

Peníze z úvěru ze stavebního spoření můžete využít i na koupi mobilního domu. Kromě standardního úvěru ze stavebního spoření si můžete sjednat i překlenovací úvěr.

Co lze financovat stavebním spořením?

Úvěr ze stavebního spoření je vhodný pro financování nemovitosti, ve které budete bydlet. Využití je však mnohem širší, než jen pouhý nákup reality. Podmínky stavebního spoření jsou pro většinu žadatelů o úvěr snadno splnitelné. Stačí uzavřít smlouvu o stavebním spoření a spořit minimálně po dobu 24 měsíců a naspořit nejméně 40 až 45 procent z cílové částky. Po této době dosáhnete na překlenovací úvěr. Spořením rovněž musíte splnit podmínky tzv. hodnotícího čísla, prostřednictvím kterého se měří přidělení úvěru. Poté musíte stavební spořitelně doložit svou bonitu, tj. schopnost splácet úvěr po celou dobu jeho trvání.

Oproti hypotékám mají úvěry ze stavebního spoření snazší podmínky pro jeho získání. Kromě schopnosti splácet dokládáte stavební spořitelně ještě jeho účelovost a zároveň musíte splnit požadavky na zajištění úvěru. Tím je myšlena zástava nemovitosti ve prospěch stavební spořitelny, na kterou si pořizujete úvěr ze stavebního spoření.

Úvěr ze stavebního spoření můžete použít na celou řadu situací, které souvisejí s bydlením. Nejčastěji jsou úvěry čerpány na stavební a rekonstrukční práce. Rovněž ho můžete použít i na další bytové potřeby.

Využití úvěru není jen na bydlení

Z úvěrů ze stavebního spoření můžete financovat i takové úkony, které přímo nesouvisejí s vlastní stavbou – například oplocení pozemku, doprava materiálu na stavbu, zavedení inženýrských sítí, geometrické zaměření stavby nebo třeba úprava okolí stavby. Podobně jsou na tom i takové záležitosti, jako je vypořádání dědických podílů vedoucích k získání nemovitosti. S administrativními záležitostmi se nesou i takové možnosti financování, jako je úhrada správních a dalších poplatků, které přímo souvisí s výstavbou či její údržbou, modernizací anebo koupí bytu. Z úvěru ze stavebního spoření lze hradit i notářské poplatky.

Peníze z úvěru ze stavebního spoření na vypořádání podílu společného jmění manželů můžete použít tehdy, kdy je předmětem vypořádání dům nebo byt. Finanční prostředky z úvěru ze stavebního spoření lze vynaložit i na úpravu nájemního bytu. Podmínkou je povolení od majitele dané nemovitosti

Hypotéka od Lišky

Pokud vám nestačí stavební spoření, můžete využít hypotéku od Lišky čili Českomoravské stavební spořitelny. Využití této hypotéky je velmi široké. Kromě koupě nemovitosti či stavebního pozemku můžete financovat i výstavbu, rekonstrukci nebo modernizaci reality. S hypotékou se váže i předhypoteční úvěr, který je určen pro všechny zájemce o koupi nemovitosti, na kterou nelze dočasně vložit zástavní právo.


Mohlo by vás zajímat

Účinná likvidace štěnic svépomocí: co funguje a co ne?

Účinná likvidace štěnic svépomocí: co funguje a co ne?

Likvidace štěnic svépomocí je nepříjemná disciplína. Ale nikoliv nemožná. Důkazem jsou stovky recenzí od lidí, kteří se štěnic sami zbavili. Pokud infestace nenarostla do nezvládnutelných rozměrů, při správném postupu je možné se štěnic zbavit svépomocí.