Musí být příspěvky na správu domu podle vlastnických podílů?

Při změně členů výboru SVJ vyšlo najevo, že pro výpočet záloh do DZO používáme jiné vlastnické podíly než jsou zapsané v katastru. Problém vznikl již v roce 2010, kdy se vlastníci na shromáždění usnesli, že změní podlahové výměry bytů. Bylo odhlasováno, že vyúčtování se začne dělat podle nových rozměrů. Byl podán návrh na změnu Prohlášení vlastníka s novými rozměry jednotek. Katastrální úřad podání odmítl, tehdejší výbor se zápisu domáhal soudní cestou. Soud v roce 2014 změnu údajů v katastru zamítl a tehdejší výbor stav dále neřešil. Dnes jsme tedy v situaci, kdy platby rozpočítáváme podle údajů, které jsou odsouhlaseny vlastníky, ale nejsou zapsány v katastru. Rádi bychom tento stav narovnali. Je možné vrátit se k původním hodnotám, přestože vlastníci v roce 2010 odhlasovali změnu podílů? Umožňuje zákon používat pro výpočet záloh jiné podíly, než které jsou zapsány v katastru? Máme v SVJ šedesát vlastníků, rádi bychom se proto vyhnuli novému podání Prohlášení vlastníka na katastrální úřad.

Musí být příspěvky na správu domu podle vlastnických podílů?

Odpovídá: MGR. JANA OBERMAJEROVÁ, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

V první řadě je nutné uvést, že platná právní úprava umožňuje, aby příspěvky na správu domu byly hrazeny v jiném poměru než podle podílů na společných částech domu.

Podílem na společných částech domu je přitom ten podíl, který je u jednotlivých jednotek zapsán v katastru nemovitostí. Je tedy otázkou nakolik je potřebné „narovnat“ otázku poměru placení příspěvku na správu domu. Pokud totiž shromáždění v roce 2010 platně rozhodlo o tom, že příspěvky budou placeny v jiném poměru, než v poměru dle podílu na společných částech domu dle stavu v zápisu v katastru nemovitostí, jedná se o stav, který dle mého názoru není v rozporu se stávající platnou právní úpravou.

Rozhodnout musí shromáždění

Nicméně, jak se dotazuje tazatel, lze se vrátit i k tomu poměru, který je zapsán v katastru nemovitostí. Pro tento případ je potřeba svolat shromáždění vlastníků a na něm rozhodnout o tom, že příspěvky na správu domu budou placeny v poměru dle podílu na společných částech domu dle stavu zápisu v katastru nemovitostí. Případně je o této záležitosti možné rozhodnout i mimo zasedání shromáždění.


Mohlo by vás zajímat

Webinář: Budoucnost FVE pro bytové domy

Webinář: Budoucnost FVE pro bytové domy

Portál sousedé.cz si pro Vás připravil další ze série vzdělávacích webinářů společně se svými odbornými experty na nejrůznější témata týkající se vedení a správy SVJ