Musí být příspěvky na správu domu podle vlastnických podílů?

Při změně členů výboru SVJ vyšlo najevo, že pro výpočet záloh do DZO používáme jiné vlastnické podíly než jsou zapsané v katastru. Problém vznikl již v roce 2010, kdy se vlastníci na shromáždění usnesli, že změní podlahové výměry bytů. Bylo odhlasováno, že vyúčtování se začne dělat podle nových rozměrů. Byl podán návrh na změnu Prohlášení vlastníka s novými rozměry jednotek. Katastrální úřad podání odmítl, tehdejší výbor se zápisu domáhal soudní cestou. Soud v roce 2014 změnu údajů v katastru zamítl a tehdejší výbor stav dále neřešil. Dnes jsme tedy v situaci, kdy platby rozpočítáváme podle údajů, které jsou odsouhlaseny vlastníky, ale nejsou zapsány v katastru. Rádi bychom tento stav narovnali. Je možné vrátit se k původním hodnotám, přestože vlastníci v roce 2010 odhlasovali změnu podílů? Umožňuje zákon používat pro výpočet záloh jiné podíly, než které jsou zapsány v katastru? Máme v SVJ šedesát vlastníků, rádi bychom se proto vyhnuli novému podání Prohlášení vlastníka na katastrální úřad.

Musí být příspěvky na správu domu podle vlastnických podílů?

Odpovídá: MGR. JANA OBERMAJEROVÁ, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

V první řadě je nutné uvést, že platná právní úprava umožňuje, aby příspěvky na správu domu byly hrazeny v jiném poměru než podle podílů na společných částech domu.

Podílem na společných částech domu je přitom ten podíl, který je u jednotlivých jednotek zapsán v katastru nemovitostí. Je tedy otázkou nakolik je potřebné „narovnat“ otázku poměru placení příspěvku na správu domu. Pokud totiž shromáždění v roce 2010 platně rozhodlo o tom, že příspěvky budou placeny v jiném poměru, než v poměru dle podílu na společných částech domu dle stavu v zápisu v katastru nemovitostí, jedná se o stav, který dle mého názoru není v rozporu se stávající platnou právní úpravou.

Rozhodnout musí shromáždění

Nicméně, jak se dotazuje tazatel, lze se vrátit i k tomu poměru, který je zapsán v katastru nemovitostí. Pro tento případ je potřeba svolat shromáždění vlastníků a na něm rozhodnout o tom, že příspěvky na správu domu budou placeny v poměru dle podílu na společných částech domu dle stavu zápisu v katastru nemovitostí. Případně je o této záležitosti možné rozhodnout i mimo zasedání shromáždění.


Mohlo by vás zajímat

Rozúčtování tepla v centrálně vytápěných domech čekají velké změny

Rozúčtování tepla v centrálně vytápěných domech čekají velké změny

Měsíční vyúčtování, dálkový odečet. To jsou dvě základní změny, co čekají na SVJ a budou jim velkou výzvou nejen do roku 2023. Na jaké změny se mohou připravit majitelé bytů, o co se musejí postarat SVJ, kdo ponese náklady celého procesu a jak to do budoucna bude s žalobami za chyby ve vyúčtování? Kdo vlastně stojí za novelizací zákona č. 67/2013 Sb.?

Co je dobré mít ještě ve stanovách?

Co je dobré mít ještě ve stanovách?

Ve článku „Co musí obsahovat stanovy SVJ a jak je změnit“ jsme se zabývali zákonnými náležitostmi, které musí obsahovat každé stanovy podle §1200 odst. 2 občanského zákoníku. Protože jsou stanovy základním dokumentem SVJ a slouží k úpravě mnohdy složitých vztahů, je žádoucí, aby řešily i další záležitosti.