Musí být příspěvky na správu domu podle vlastnických podílů?

Při změně členů výboru SVJ vyšlo najevo, že pro výpočet záloh do DZO používáme jiné vlastnické podíly než jsou zapsané v katastru. Problém vznikl již v roce 2010, kdy se vlastníci na shromáždění usnesli, že změní podlahové výměry bytů. Bylo odhlasováno, že vyúčtování se začne dělat podle nových rozměrů. Byl podán návrh na změnu Prohlášení vlastníka s novými rozměry jednotek. Katastrální úřad podání odmítl, tehdejší výbor se zápisu domáhal soudní cestou. Soud v roce 2014 změnu údajů v katastru zamítl a tehdejší výbor stav dále neřešil. Dnes jsme tedy v situaci, kdy platby rozpočítáváme podle údajů, které jsou odsouhlaseny vlastníky, ale nejsou zapsány v katastru. Rádi bychom tento stav narovnali. Je možné vrátit se k původním hodnotám, přestože vlastníci v roce 2010 odhlasovali změnu podílů? Umožňuje zákon používat pro výpočet záloh jiné podíly, než které jsou zapsány v katastru? Máme v SVJ šedesát vlastníků, rádi bychom se proto vyhnuli novému podání Prohlášení vlastníka na katastrální úřad.

Musí být příspěvky na správu domu podle vlastnických podílů?

Odpovídá: MGR. JANA OBERMAJEROVÁ, PRÁVNÍ ANALYTIK KLUSÁK ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ – LAW FIRM

V první řadě je nutné uvést, že platná právní úprava umožňuje, aby příspěvky na správu domu byly hrazeny v jiném poměru než podle podílů na společných částech domu.

Podílem na společných částech domu je přitom ten podíl, který je u jednotlivých jednotek zapsán v katastru nemovitostí. Je tedy otázkou nakolik je potřebné „narovnat“ otázku poměru placení příspěvku na správu domu. Pokud totiž shromáždění v roce 2010 platně rozhodlo o tom, že příspěvky budou placeny v jiném poměru, než v poměru dle podílu na společných částech domu dle stavu v zápisu v katastru nemovitostí, jedná se o stav, který dle mého názoru není v rozporu se stávající platnou právní úpravou.

Rozhodnout musí shromáždění

Nicméně, jak se dotazuje tazatel, lze se vrátit i k tomu poměru, který je zapsán v katastru nemovitostí. Pro tento případ je potřeba svolat shromáždění vlastníků a na něm rozhodnout o tom, že příspěvky na správu domu budou placeny v poměru dle podílu na společných částech domu dle stavu zápisu v katastru nemovitostí. Případně je o této záležitosti možné rozhodnout i mimo zasedání shromáždění.


Mohlo by vás zajímat

Jak získat úsporný tarif pro společenství vlastníků jednotek?

Jak získat úsporný tarif pro společenství vlastníků jednotek?

Vláda po několikaměsíčním čekání představila přesnější podobu tzv. úsporného tarifu, který má pomáhat domácnostem hradit vysoké účty za energie. Tento tarif bude pamatovat i na domácnosti, které neplatí za spotřebu energií přímo, ale hradí je dodavateli tepla, což jsou typicky členové společenství vlastníků, nebo družstva. Jak se mají o úsporný tarif společenství vlastníků jednotek přihlásit?