Může SVJ přerušit dodávky služeb vlastníkovi jednotek, který je neplatičem?

Dle judikátu Nejvyššího soudu (dále jen “NS”) je odpověď jasná.

Může SVJ přerušit dodávky služeb vlastníkovi jednotek, který je neplatičem?

ANO, SVJ může přerušit dodávky služeb vlastníkovy jednotky. Jakým způsobem a jak se pak vypořádá za dluhy vlastníka se dočtete níže.

V SVJ se často setkáváme s problémovými vlastníky, kteří nepřispívají zálohovými platbami za služby. Důvody mohou být různé, ať již spor nad vyúčtováním (někteří vlastníci využívali tuto formu jako sportovní disciplínu a celé roky tak neplatili za služby ani do fondu oprav, ale to je jiný příběh a dovedl zákonodárce k úpravě zákona o službách), nebo se dostali do tíživé osobní finanční situace, nebo jen z obyčejného lajdáctví.

SVJ se mohou opřít o judikát NS, který vydal dne 20. 2. 2024 rozsudek sp. zn. 26 Cdo 3535/2022, ve kterém se zabýval možností společenství vlastníků přerušit dodávky některých služeb vlastníkům jednotek. Vlastník jednotky se žalobou domáhal obnovení dodávek teplé vody a topení do bytové jednotky poté, co byly tyto dodávky přerušeny společenstvím vlastníků. O přerušení dodávek tepla a dodávek teplé vody bylo rozhodnuto shromážděním, a to z důvodu, že vlastník jednotky se dostal do prodlení s hrazením služeb spojených s užíváním jednotky a s hrazením příspěvků na správu domu. Na shromáždění vlastníků se také rozhodlo, že náklady na odpojení dodávek teplé vody a tepla do jednotky budou plně k tíži vlastníka jednotky.

Nejvyšší soud pak dospěl k závěru, že na vztah vlastníka jednotky a společenství vlastníků nelze aplikovat stejné závěry jako na vztah pronajímatele a nájemce, když oba vztahy se řídí jinými principy. Nejvyšší soud pak fakticky možnost přerušit dodávky služeb vlastníkovi jednotky „posvětil“, a to za podmínek rozebíraných v článku Přerušení dodávek služeb vlastníkovi jednotky.

V rozsudku sp. zn. 26 Cdo 3535/2022 ze dne 20. 2. 2024 se Nejvyšší soud zabýval přechodem dluhů vůči společenství vlastníků vzniklých na příspěvcích za správu domu a pozemku a na plněních spojených nebo souvisejících s užíváním bytu a zálohách na tato plnění na nového vlastníka jednotky v případě prodeje jednotky v dobrovolné dražbě podle zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Zde Nejvyšší soud dospěl trochu překvapivě k závěru, že k přechodu dluhů dochází. Tedy pokud bude prodána jednotka v dobrovolné dražbě, bude dluh vlastníka převeden na vrub SVJ a to bude muset dluh uhradit z výnosu v dražbě. Na vlastníka neplatiče tak může být po jednání na shromáždění a souhlasu většiny uvalen velký bič v podobě prodeje jeho jednotky v dobrovolné dražbě. V realitě se k této akci přistupuje jen velmi zřídka, ale i toto je páka na ty, kteří se ohání pouze svými právy a vyhýbají se svým povinnostem vůči SVJ (správci nemovitosti).

Zdroj foto: pixabay.com ______________________________________________________________________ CO VŠE MŮŽETE SE SOUSEDÉ.CZ ZÍSKAT:


Mohlo by vás zajímat

Velká rekonstrukce či renovace bez stresu a starostí? Ono to jde.

Velká rekonstrukce či renovace bez stresu a starostí? Ono to jde.

Každá velká oprava v bytovém domě se lehce stane noční můrou a zlým snem výborů SVJ a správců bytových domů. Znamená totiž velké množství práce a času spojeného s hledáním dodavatelů, hlídáním financí, přesvědčováním majitelů bytů atd. A co teprve ta administrativní zátěž! Není divu, že často výbory tyto akce odkládají, až už není vyhnutí. Máme pro vás pár praktických tipů, jak vše zvládnout bez zásadních komplikací a ušetřit čas, nervy i peníze.