Na co byste měli myslet, než začnete pronajímat bydlení

Zdá se Vám, že pronájem bydlení je hračka? Může to být jednoduché, avšak jen do té doby, než nastane nějaký problém nebo narazíte na nepříjemného nájemníka. Než začnete pronajímat, zjistěte si raději všechny potřebné informace pro váš klidný spánek.

Na co byste měli myslet, než začnete pronajímat bydlení

#1 Vyberte si ideální způsob pronájmu

Pronajímat můžete dlouhodobě, střednědobě nebo krátkodobě. Dlouhodobý pronájem je klasicky na 1 rok a více. Je to v podstatě nejpohodlnější varianta, byt pronajmete a máte klid. Nevýhodou však je, že si vyděláte nejméně. Při střednědobém pronajímání totiž získáte až o 25 % více peněz. Střednědobý pronájem trvá 1 – 6 měsíců a zprostředkovává jej například naše partnerská společnost Flatio. Nejvíc si vyděláte krátkodobým pronájmem. Tento typ pronájmu je však velmi časově náročný.

#2 Stanovte správnou výši nájemného

Výše nájemného se řídí v podstatě dvěma faktory. Byt musí být za stanovenou částku stále atraktivní a Vy nesmíte prodělat. Ideální způsob, jak stanovit výši pronájmu za váš byt, je porovnat podobné nabídky v dané lokalitě. Částku snižte nebo navyšte na základě plusů a mínusů vaší nabídky. K navýšení může vést například novější vybavení, balkón s nádherným výhledem, blízkost zastávky veřejné dopravy. Ke snížení vede naopak průchozí pokoj, okna do rušné ulice, absence výtahu.

#3 Promyslete si vyúčtování energií

Pečlivě také zvažte, jestli energie převedete na nájemníka nebo je budete účtovat v rámci nájemného. V druhém případě je možné smluvně pojistit situaci, kdy nájemník výrazně překročí spotřebu. Například veškeré poplatky za služby spojené s užíváním bytu (elektřina, plyn, vodné, stočné, internet) budou součástí nájemného do určité výše. Pokud nájemník tento limit překročí, musí nedoplatek uhradit.

#4 Pořiďte kvalitní fotografie bytu

Pořízení kvalitních fotografií bytu je základem úspěchu. Potenciální nájemník si nejprve vybírá na základě fotografií a až poté zjišťuje více informací nebo zažádá o prohlídku. Před focením nezapomeňte byt řádně uklidit a naaranžovat.

#5 Nájemníka vybírejte pečlivě

Není vůbec jednoduché vybrat spolehlivého nájemníka, když o něm prakticky nic nevíte. Ověřte si alespoň, zda není vedený v registru dlužníků nebo jestli na něj není uvalena exekuce. Pro zjištění těchto informací potřebujete jeho plnou moc, kterou není lehké získat.

#6 Pravidla stanovte předem jasně a písemně

Váš nový nájemník může být například milovník koček, které si rádi pohrají s vaším novým nábytkem. Nebo je silný kuřák, který si užívá své cigaretové radovánky výhradně v bytě. Může si také u Vás nahlásit trvalý pobyt doprovázený návštěvou exekutora. Předcházejte těmto situacím a stanovte vašemu nájemci jasná pravidla. Dohodněte se s ním na případném kompromisu. Ideální je tyto podmínky zmínit hned v inzerátu, poté je nezapomeňte uvést také v nájemní smlouvě.

#7 Nájemní smlouvu si nechte vypracovat nebo zkontrolovat právníkem

Nemáte-li se sestavováním smluv žádné zkušenosti, požádejte odborníka. Možná zaplatíte pár stovek navíc, ale vyhnete se případným problémům v budoucnu, které Vás můžou přijít na pár tisíc. Vytvořenou nájemní smlouvu navíc můžete uplatnit opakovaně. Rozhodně se to vyplatí!

#8 Pojistěte si váš majetek

Stanovení kauce není povinné, pomáhá však chránit majetek pronajímatele. Od nájemníka můžete požadovat kauci, která tvoří až šestinásobek měsíčního nájmu. Většina potenciálních nájemníků s tím však může mít problém, jelikož se jedná o příliš vysokou částku. Majitelé žádají jako kauci často jeden celý nájem až maximální jeho trojnásobek. Pro jistotu si nezapomeňte váš byt také pojistit!

#9 Sepište předávací protokol

Předávací protokol má za účel zaznamenat původní stav bytu. Není ze zákona povinný a nemusí být tedy součástí nájemní smlouvy. Proč byste na něj neměli zapomenout? Správně sepsaný a kompletní předávací protokol pomůže předejít neshodám mezi pronajímatelem a nájemníkem. Je vhodné jej doplnit fotodokumentací bytu a vybavení. Předávací protokol se uzavírá při předání bytu, pokud však zapomenete, můžete to napravit například pozdějším sepsáním tzv. souhlasného prohlášení stran.

Co by měl obsahovat:

1. Jména účastníků nebo zástupců (v případě zástupců je nutná plná moc)

2. Označení bytu (adresa, číslo a výměra bytu, seznam místností)

3. Prohlášení pronajímatele o odevzdání bytu do užívání

4. Prohlášení nájemce o přijetí bytu do užívání

5. Popis bytu a jeho stavu, uvedení závad

6. Počet předaných klíčů od bytu a společných prostor

7. Soupis vybavení bytu (popis a stav)

8. Stavy na měřidlech a jejich výrobní čísla

#10 Nezapomeňte danit

Každá fyzická osoba, která pronajímá byt nebo jinou nemovitost, má dle současného právního řádu povinnost takové příjmy řádně zdanit dle zákona č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů. Daňovou povinnost má pronajímatel tedy vždy, bez ohledu na dobu pronájmu. Důležité je také vést si evidenci příjmů a výdajů, na základě které předložíte příslušnému úřadu daňové přiznání. Základem daně jsou příjmy z nájmu. Můžete jej však snížit o vaše výdaje nebo uplatníte tzv. paušální náklady ve výši 30 %, nejvýše však do částky 600 000 Kč. Druhá varianta je vhodná pro ty, kteří nevynaložili prokazatelné výdaje.


Mohlo by vás zajímat

Rekonstrukce bytu svépomocí: Ušetřete peníze a naučte se novým dovednostem

Rekonstrukce bytu svépomocí: Ušetřete peníze a naučte se novým dovednostem

Rekonstrukce bytu svépomocí je výzva, do které se pouští stále více lidí. Představa, že si svůj byt přizpůsobíte přesně podle svých potřeb a představ za nižší náklady je totiž velmi lákavá. Vedle finančních úspor navíc získáte cenné dovednosti a pocit hrdosti za úspěšně dokončený projekt. Ale jak se do toho pustit? A jaké nástroje vám mohou při rekonstrukci pomoci?

Jak se zbavit sršního hnízda a jak o tom informovat?

Jak se zbavit sršního hnízda a jak o tom informovat?

Sršni jsou známy jako nežádoucí sousedé, kteří mohou způsobit problémy, zejména pokud se rozhodnou postavit své hnízdo blízko lidských obydlí. Je třeba být opatrný při manipulaci se sršním hnízdem, protože sršni mohou být agresivní, pokud cítí, že je jejich hnízdo ohroženo. V tomto článku se podíváme na to, jak se zbavit sršního hnízda a jak o tom informovat.