Řešíte problémy s neplacením nájmu? Posviťte si na neplatiče

Jak postupovat v případě, že se z nájemníka vyklube neplatič? Důležité je dodržování ustanovení, které předepisuje zákon. Co všechno to obnáší?

Řešíte problémy s neplacením nájmu? Posviťte si na neplatiče

Zjistěte, co stojí za neplacením nájmu

Pokud si nájemník až doteď poctivě plnil své povinnosti a problém s neplacením začal až v poslední době, zjistěte, co se děje. Mezi nejčastější příčiny neplacení nájmu patří:

 • zpoždění výplaty,
 • zpoždění příspěvků pro samoživitele,
 • kombinace několika nečekaných událostí,
 • zapomnětlivost.

Může se jednat o banality, kvůli kterým nemusíte hned myslet na soudní vystěhování, předžalobní výzvy apod. Pokud se nájemník dostal do svízelné situace, může si zjistit, zda mu nevznikl nárok na nejrůznější příspěvky od státu. Také se může obrátit o pomoc na některou z neziskových organizací.

Dohodněte se s nájemníkem, jak dlužné nájemné uhradí. Buď co nejdříve splatí celou částku, nebo se můžete dohodnout na splátkovém kalendáři. Ať tak či onak, vyzvěte nájemníka k doplacení psanou upomínkou, ve které ho vyzvete k úhradě nájemného. Tento dokument se vám bude hodit, pokud nájemník dluh neuhradí nebo nastanou jiné komplikace.

Dlužné nájemné představuje komplikace pro pronajímatele

Nezaplacené nájemné pro majitele/pronajímatele bytu znamená nepříjemnosti zejména v případě, kdy z nájemného částečně splácí hypotéku, za kterou pořídil investiční byt. Pokud nepřepsal energie na nájemníka, musí ze svého uhradit i tyto poplatky, aby předešel penále z nezaplacení, případně odpojení od dodávek energií.

Práva a povinnosti majitelů a nájemníků

Zákon č. 89/2012 Sb., je základním kamenem nájemního vztahu. Nájmu bytu se věnují §2235 až §2301. Zabývají se podstatou pronajímání, ale také subjekty, což je pronajímatel a nájemce. Najdete tam jejich práva a povinnosti. V případě, že řešíte dlužné nájemné, nemělo by vaší pozornosti ujít nařízení vlády č. 351/2013 Sb., které se věnuje výši úroků z prodlení. Pro nájemníky je důležité v případě, že jim pronajímatel nechce vrátit jistotu nebo přeplatky záloh.

Nájemní smlouva by měla mít vždy písemnou podobu

Vztah mezi pronajímatelem a nájemníkem řeší nájemní smlouva. Správně napsaná nájemní smlouva je jako neprůstřelná vesta, pokud dojde k nějakým neshodám. Proto je nejlepší svěřit její vyhotovení odborníkům. Například ve Stálém nájmu pracuje tým právníků, kteří mají vše ohledně nájemních smluv v malíčku. obr. Obrázek: Nájemní smlouva musí mít písemnou podobu

Sepsání nájemní smlouvy se musí řídit podle pravidel, která vyplývají z občanského zákoníku. Společně s nájemní smlouvou je vhodné při podpisu nájemníkovi předat také předávací protokol, ve kterém bude zaznamenaný stav bytu a měřidel. Kvůli problémům s neplatiči můžete požadovat podepsání tzv. exekuční doložky, která zjednodušeně říká, že pokud nájemník přestane platit nájemné podle podmínek stanovených ve smlouvě, může po domluveném období dojít k jeho vystěhování i bez předchozího soudního jednání.

Jak nepříjemnostem s výpovědí z nájmu předcházet?

Abyste nemuseli řešit nepříjemné tahanice u soudu, je lepší si předem nájemníka prověřit. Zjistěte si jeho bonitu, prověřte si jej v dostupných rejstřících dlužníků, nechte si ukázat pracovní smlouvu nebo výpis z bankovního účtu.

Důležité je mít správně sepsanou nájemní smlouvu s informacemi o porušování povinností. Nemělo by zde chybět ani vysvětlení výše kauce či smluvní pokuty. Klíčová je také pravidelná komunikace s nájemníkem, díky které můžete mnohdy předejít řadě nepříjemností.

Jestliže chcete pronajímat bez starostí, strachu ze soudních tahanic a potenciálních dluhů, pronajměte svůj byt správcovské společnosti STÁLÝ nájem, který se o vaši nemovitost kompletně postará.

 • Zajistí sepsání inzerátu,
 • výběr spolehlivých podnájemníků,
 • veškerou dokumentaci,
 • péči o byt,
 • komunikaci s podnájemníky,
 • řešení problémů v případě neplatičů,
 • garantuje stav bytu.

Navíc vám garantuje nájemné i v případě prázdného bytu nebo neplatičů.

Výpověď z nájmu, úroky z prodlení, vyklizení nemovitosti a další právní kroky při neplacení nájmu

Neplacení nájemného a problémy s nájemníky je nejlepší řešit přes právníky.

Upomínka při prvním nezaplaceném nájmu

Pokud vám nepřišlo nájemné ve stanovený den, vyzvěte nájemníka oficiálně k úhradě. Pošlete mu upomínku doplněnou o důsledky, které ho v případě neuhrazení čekají. Zpravidla se jedná o úrok z prodlení a předčasná výpověď z nájmu.

Ukončení nájmu s tříměsíční výpovědní lhůtou

Jestliže nájemník nedoplatí dlužné nájemné a v neplacení dál pokračuje, můžete mu poslat písemnou výpověď z nájmu s 3měsíční výpovědní lhůtou. Ta začíná běžet 1. kalendářní den v měsíci, který následuje po doručení výpovědi. Výpověď z nájmu musí obsahovat poučení o odvolání nájemníka. Nájemník může proti výpovědi vznést námitky a nechat ji přezkoumat u soudu. Pokud by poučení chybělo, je dokument neplatný. obr.2 Obrázek: Soudní spory řešte s právníky

Okamžitá výpověď z nájmu

Jestliže nájemník nezaplatí 3 nájmy a náklady na služby, můžete mu dát písemnou výpověď bez výpovědní doby. Nemusí se však jednat o tři po sobě jdoucí měsíce. Důležitá je částka, která musí odpovídat 3 nájmům včetně nákladů na služby.

Před výpovědí ho písemně vyzvěte k uhrazení dlužného nájemného k určitému datu. Pokud nájemce nezaplatí, pošlete mu výpověď s datem, ke kterému se má vystěhovat. Nejpozději by tak měl učinit do 1 měsíce od doručení výpovědi.

Soudní kroky

Pokud se nájemník odmítne i po uplynutí výpovědní lhůty vystěhovat, musíte k soudu podat žalobu na vyklizení nemovitosti. Pokud soud potvrdí vyklizení bytu, přichází na řadu exekutor, který nájemce vyzve k vyklizení bytu v určité lhůtě. Jestliže se nájemník nevystěhuje, dojde k vystěhování za přítomnosti exekutora.

______________________________________________________________________ CO VŠE MŮŽETE SE SOUSEDÉ.CZ ZÍSKAT:


Mohlo by vás zajímat

Darování nemovitosti mezi manželi

Darování nemovitosti mezi manželi

Co mám dělat, když chci manželce věnovat nemovitost, ale máme společné jmění manželů (SJM)? Dá se převod nemovitosti rozdělit mezi manžela a děti? A co když mi chtějí rodiče darovat byt tak, aby patřil jen mně? V tomto článku odpovídáme na nejčastější dotazy, které v Dostupném advokátovi řešíme při darování nemovitosti v manželství.

Vyměňte zamykací systém za nový a bezpečnější

Vyměňte zamykací systém za nový a bezpečnější

Máte ve vašem domě nainstalovaný již mnoho let starý zamykací systém? Pak je načase zamyslet se nad jeho výměnou. I když je váš současný zámkový systém nadále funkční, jeho včasná výměna je investicí do výrazného zvýšení bezpečnosti všech obyvatel domu, jejich majetku i majetku a vybavení ve společných prostorách.