Nabídka služeb pro ploché střechy

Součástí nabízených služeb společnosti Frodl Group s.r.o. je pomoc při komplexní péči o ploché střechy.

Nabídka služeb pro ploché střechy

Každá plochá střecha vyžaduje pravidelné provádění kontrol, což vychází z doporučení ČSN 73 1901 – jedná se zejména o následující:

  • 1x ročně kontrola neporušeného povrchu hydroizolační vrstvy a její vodotěsnící funkce, kontrola nátěrů, tmelení, klempířských prvků a nadstřešních konstrukcí
  • 2x ročně kontrola střechy z hlediska výskytu případných nečistot a náletů a rovněž průchodnost, čistota a ochrana střešních vtoků

Ve spolupráci s kvalifikovanými spolupracujícími znaleckými kancelářemi a realizačními firmami naše služby zahrnují kontroly plochých střech jak s fóliovými hydroizolacemi, tak s hydroizolacemi z asfaltových pásů. Nabízíme provádění nejen všech úkonů, které zmiňovaná norma uvádí, ale rovněž zajišťujeme odbornou opravu nalezených vad a defektů. Dle požadavku zákazníka vypracujeme konkrétní nabídku na danou plochou střechu.

![](/upload/_public/magazine/img/frodl 2.jpg)(Foto: FrodlGroup)

Nejzásadnějším přínosem pro vlastníka objektu je kontrola vodotěsnící funkce celé hydroizolační vrstvy pomocí specializovaného přístroje, která bezpečnou nedestruktivní formou odhalí jakýkoliv defekt přímo na hydroizolační vrstvě, kterým zatéká voda do skladby střešního pláště. Nalezený defekt se označí a je možné jej ihned opravit. Ze zkušenosti můžeme říci, že většinu defektů není prakticky možné odhalit vizuálně – často se jedná o trhliny, praskliny, řezy, průrazy a povrch hydroizolace bývá pokrytý nečistotami do té míry, že defekty nejsou při pouhé vizuální kontrole odhalitelné. Specializované přístroje spolu s odbornými znalostmi a zkušenostmi mají proto nezastupitelnou úlohu.

Je možno nabídnout jednorázové či pravidelné služby v dohodnutých intervalech. V případě pravidelných kontrol je vedena evidence všech realizovaných kontrol a oprav. Součástí všech provedených kontrol je vypracování písemných protokolů, kde jsou konstatovány zjištěné skutečnosti a uvedena odborná doporučení.

V případě Vašeho zájmu se na nás s důvěrou obraťte. Postaráme se o Vaši plochou střechu.

![](/upload/_public/magazine/img/frodl 1.jpg)(Foto: FrodlGroup)


Mohlo by vás zajímat

Jak vytápět úsporně? Dejte šanci decentrálním zdrojům

Jak vytápět úsporně? Dejte šanci decentrálním zdrojům

Cena energií jde v poslední době strmě vzhůru, což se týká i teplárenství. Pokud chcete váš bytový dům v budoucnu vytápět úsporně, je třeba se poohlédnout po chytrém řešení, díky kterému nebudete závislí na centrální soustavě. Takové řešení přináší Bohumil Matyska ze společnosti Energo-Space consult, která se zabývá výrobou tepla a teplé užitkové vody z decentrálních zdrojů.

Anonymita obyvatel v obytných domech jako trend moderní doby i přízrak nejistoty a nebezpečí

Anonymita obyvatel v obytných domech jako trend moderní doby i přízrak nejistoty a nebezpečí

Společné soužití mnoha lidí na malém prostoru, uspěchaná doba, změny pracovních návyků. To vše jsou příčiny, které narušují rodinné vztahy a o těch sousedských nemluvě. Tyto změny vedou k anonymitě a v sousedství nevyhnutelně k obavám, nedůvěře i neochotě se podílet na společné údržbě sdíleného majetku. Pokud jste správce nebo majitel nemovitostí, přistupte k řešení této situace komplexně.