Nejčastější závady novostaveb bytových domů podle inspektorů nemovitostí (3)

Své zkušenosti z praxe poskytují inspektoři nemovitostí - odborníci, kteří odhalují závady nemovitostí. Často využívanou službou ze strany společenství vlastníků v novostavbách bývá tzv. Inspekce nemovitosti před koncem záruky, kdy inspektoři sestaví seznam závad k reklamaci u developera. Na příkladu sedmipodlažního monolitického domu z roku 2013 s celkem 22 jednotkami si ukážeme nejčastější závady k reklamaci v záruční době. Seriál článků je členěn do odstavců, postupně popisujících jednotlivé prvky stavby podle metodiky společnosti Nemoinspekt. V minulém díle jsme se podívali na exteriéry. V tomto díle se zaměříme na fasádu včetně soklů.

Nejčastější závady novostaveb bytových domů podle inspektorů nemovitostí (3)

Fasáda, sokly

Nejčastějšími závadami fasád nových bytových domů bývají nekvalitně provedené detaily (např. nároží, rozhraní ostění a parapetních plechů), trhliny v ploše, závady v tmelení klempířských prvků na styku s fasádou. Dále se často vyskytují stékající nečistoty po fasádě.

Detaily fasády je nutné na potenciálně problematických místech důkladně zkontrolovat pohledem z blízka a tam, kde to není možné, je vhodné použít dalekohled – například na nároží fasád ve větší výšce. Zatímco některé závady mohou být pouze estetické (nerovnosti) a SVJ na jejich odstranění nemusí nutně trvat, pokud je to developerem adekvátně kompenzováno jiným způsobem, v případě prasklin či jinak narušených povrchů hrozí dlouhodobé zatékání vody do fasády a je tedy nutné je opravit.

Ilustrační foto - Nekvalitně provedený detail fasády (zdroj: NEMOinspekt)

Další obvyklou závadou jsou popraskaná tmelení klempířských prvků, zejména parapetů. Zde je oprava přetmelením relativně snadná, nicméně aby mohla být efektivně provedena, je potřeba všechna místa důkladně zdokumentovat (např. zakreslením do plánu, které je standardně prováděno v rozsahu inspekce nemovitosti). Následně je nutné zajistit přístup, pokud se opravy týkají parapetů u oken bytových jednotek.

Dále se při nevhodném provedení terasových okapnic často vyskytují stékající nečistoty po fasádě, doprovázené krystalizací výluhu stavební chemie pod okapním plechem. Tato závada je poměrně náročná na odstranění (výměnou či dodatečnou úpravou klempířských prvků), ale aby nedocházelo k trvalému poškozování fasády, je oprava nezbytná.

Během inspekce nemovitosti v naší případové studii inspektoři zjistili všechny výše uvedené nejčastější závady a dále několik desítek dalších menších závad (viz tabulka níže, zkráceno). Všechny závady byly ze strany SVJ reklamovány u developera.

Č.

Závada - popis

Umístění

D.1

Stékající nečistoty po fasádě z okapního plechu terasy + krystalizace výluhu stavební chemie pod okapním plechem

Terasy bytů 102, 103, 106, 107, 108

D.2

Příliš přesahující výztužná tkanina z omítky kontaktního zateplení

Východní strana veprostřed

D.3

Vypraskané tmelení ve styku střešního oplechování a fasády

Severní strana v celé délce

D.4

Koroze madla pozinkovaného zábradlí, rzí znečištěná fasáda u zábradlí

Severní strana u vstupu

D.5

Trhliny na rozhraní fasádního ostění a parapetního plechu

Okna všech bytů kromě 206, 207

D.6

Nekvalitně upravená omítka v okapové hraně nároží a svislé hraně nároží

Východní strana (SV nároží)

D.7

Není osazen soklový plech

Na rohu západní strany

D.8

Prasklina soklu, nekvalitně upravený roh

Východní strana, u jednotky č. 105

Ilustrační foto – krystalizace výluhu stavební chemie pod okapním plechem (zdroj: NEMOinspekt)

Hlavní zjištění pro nemovitost v případové studii

**Hlavní zjištění**

Popis zjištění

Doporučení

**Zjištění stékající vody po fasádě**

Srážková voda stéká z klempířských prvků a prvků na fasádě na fasádu.

Výměna okapnic a úprava fasádních prvků s

vhodnějším tvarem (např. předsazená okapnička),

případně osazení žlabů se svody

**Praskliny styku ostění oken a fasády**

Vypraskaná spára vnějšího parapetu oken a fasády ostění.

Zapravení spáry přetmelením, zamezit možnému

vnikání vody.

**Nekvalitně provedená nároží fasád**

Nekvalitně upravená omítka v okapové hraně i svislých hranách nároží, na více místech ve fasádě (zkoumáno dalekohledem)

Nekvalitně provedené okapové či svislé hrany nároží vyspravit vhodným fasádním materiálem

Uvedené závady jsou pouze ilustrativní ke specificky uvedeným oblastem. Nejedná se o kompletní výstup z inspekce nemovitosti.

Ing. František Valeš

NEMOinspekt


Mohlo by vás zajímat