Nepropásněte svou šanci o podporu na veřejně prospěšný projekt!

Máte nápad, jak vylepšit místo, kde žijete a přispět ke zkvalitnění života ve Vašem regionu? Získejte finanční podporu Vašeho projektu ve výši až 50 tisíc korun! Příjem žádostí o finanční podporu je limitován pouze do 21. 10. 2016. Zažádejte ještě dnes!

Nepropásněte svou šanci o podporu na veřejně prospěšný projekt!

V rámci programu na podporu veřejně prospěšných projektů nekomerčního rázu čeká na čtyři nejlepší neziskové projekty z každého regionu finanční dotace ve výši 50 000 Kč, 40 000 Kč, 35 000 Kč a 25 000 Kč!

Kdo se může do soutěže přihlásit? Soutěž je určena pro právní subjekty neziskového charakteru, čili občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, zájmová sdružení, nadační fondy anebo školská zařízení (ZŠ, SŠ, gymnázia, umělecké školy atd.). Ráz projektu musí být čistě neziskový, veřejně prospěšného charakteru. Může se tedy jednat o koncepce, které budou rozvíjet oblast kulturní, humanitární a sociální, vzdělávací, týkající se ochrany lidských práv, životního prostředí atp. Záleží na Vás. Fantazii a dobrému záměru se meze nekladou.

Jestliže máte v „šuplíku“ projekt, který přispěje ke zkvalitnění místa, kde žijete (např. formou podpory na výsadbu stromů, údržbu zeleně, výstavbu nových dětských a dopravních hřišť, sportovišť, revitalizaci historického objektu, zvýšení mobility či asistenční služby pro ZTP/P, zkvalitnění výuky žáků ZŠ, SŠ apod.), pak neváhejte a přihlaste se o finanční podporu na svůj projekt!

Co pro získání finanční podpory udělat? Stačí podat žádost, ve které uvedete stručný název, popis a rozpočet projektu, a to do 21. 10. 2016 a doložit ji výroční zprávou, společně s dokladem o registraci daného subjektu (IČ).

Více informací o projektu a přesné znění pravidel naleznete na webu www.csobpomaharegionum.cz.


Mohlo by vás zajímat

POZVÁNKA NA VODÍKOVOU KONFERENCI, H2 HEATING 2023

POZVÁNKA NA VODÍKOVOU KONFERENCI, H2 HEATING 2023

Využití vodíkových technologií v oblasti vytápění budov. Konference se koná pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva životního prostředí, ve spolupráci s Českým plynárenským svazem, HYTEP ČR a UCEEB ČVUT v Praze.