Nová zelená úsporám 2021+ pro bytové domy

Jak získat výraznou finanční dotaci od Ministerstva životního prostředí ČR z programu Nová zelená úsporám? Pro koho je určena a kterých oblastí se týká? Přečtěte si doporučený postup, jak na tuto dotaci dosáhnout a využít ji například na novou fasádu, výměnu kotle či pořízení fotovoltaiky.

Nová zelená úsporám 2021+ pro bytové domy

Komu je program určen?

Podpora z programu je určena výhradně těmto osobám:

 • vlastník stávajícího bytového domu,
 • stavebník nového bytového domu,
 • společenství vlastníků jednotek stávajícího bytového domu,
 • pověřený vlastník jednotky,
 • nabyvatel nové bytové jednotky (v postavení žadatele muže být také zájemce o koupi nové bytové jednotky, který tento zájem prokáže písemnou dohodou uzavřenou se stavebníkem nebo prvním vlastníkem tohoto domu),
 • osoba, které svědčí právo stavby.

V případě, že je zažádáno o podporu, musí žadatel zůstat vlastníkem budovy či stavby od podání žádosti až do vydání Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR.

obrázek

Kterých oblastí se program týká?

Podpora se poskytuje na opatření realizovaná na bytových domech na území České republiky.

Jakou formou podpory je tento program?

Jedná se o přímou dotaci, která je vyplácena až po řádném dokončení realizace podporovaných opatření.

O jaké prostředky se jedná?

V prvních několika letech v programovém období 2021–2030 bude program financován z Nástroje pro oživení a odolnost v Národním plánu obnovy, a to celkem za 19 mld. Kč. Následně, od roku 2026, dojde k financování z tzv. emisních povolenek, a to 4 mld. Kč ročně.

Jaká je výše podpory?

Maximální výše podpory na jedu žádost je omezena na 50 % celkových výdajů za realizaci, a to včetně případných dotačních bonusů.

V případě jednotlivých podporovaných opatřeních nemůže být výše podpory vyšší než doložené výdaje pro danou podoblast podpory.

Kolikrát lze využít tento program?

Na jeden bytový dům lze podat pouze jedna žádost v rámci jedné výzvy k podávání žádosti. Poté, co je podpora v rámci první žádosti vyplacena, je možné podat další žádost.

Co všechno lze financovat?

 • zateplení
 • kotle, kamna a tepelná čerpadla
 • dešťovka – dešťová a odpadní voda
 • příprava teplé vody, solární ohřev
 • řízené větrání s rekuperací
 • využití tepla z odpadní vody
 • projektová podpora
 • novostavba
 • fotovoltaické systémy
 • zeleň
 • stínicí technika
 • zelené střechy
 • ekomobilita
 • bonus za kombinaci více opatření

Námi doporučený postup

 1. Stanovte si správný rozsah oprav – čím více toho uděláte najednou, tím to je ve skutečnosti levnější
 2. Na „schůzi“ si schvalte záměr revitalizace domu, její rozsah, zpracování potřebných podkladů (energetika, projektová dokumentace, stavební řízení) a podání žádosti o dotaci NZÚ 2021+
 3. Pozvěte energetického specialistu, aby navrhnul správný rozsah energetických opatření, kvalitu izolantů, jejich tloušťku, kvalitu otvorových výplní apod.
 4. Následně zpracujte projektovou dokumentaci
 5. Proveďte výběrové řízení na zhotovitele (a to i v případě, že vám to dotační program neukládá)
 6. Když znáte předpokládanou cenu díla, navrhněte způsob financování a vše včetně realizace a zhotovitele finálně schvalte na „schůzi“
 7. Zajistěte financování
 8. Zrealizujte a zaplaťte díl
 9. Podejte žádost o výplatu dotace

Rekonstrukci dělejte proto, že vám to má něco přinést. To něco jsme uvedli na začátku tohoto textu – vyšší komfort bydlení, úsporu energií, fixaci výdajů spojených s bydlením.

O rekonstrukci spolu v domě diskutujte. Neexistuje jeden univerzální postup, rozsah prací a možnost financování. Cílem rekonstrukce není, aby si to obyvatelé domu nemohli dovolit a museli se kvůli tomu vystěhovat.

Rekonstrukci lze provést i v dnešních komplikovanějších podmínkách – vyšší cena stavebních prací, vyšší úrokové sazby a nižší rozsah a výše dotace (oproti IROP).

Kdy je možné žádat o podporu?

Žádosti je možné podávat před realizací, v průběhu nebo po realizaci podporovaných opatření.

Kdy je zahájení a ukončení příjmů žádosti?

Zahájení příjmu žádostí: 11.10.2021. Finanční prostředky pro tento program jsou zajištěny minimálně do roku 2025, výhledově však až do roku 2030. Kdykoli v průběhu tohoto období je možno podat žádost.

Pokud si s tím nevíte rady, požádejte o pomoc. Rekonstrukce i s dotací se vždy vyplatí.

JUDr. Bohuslav Švamberk

Místopředseda

Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR

Zdroj obrázku: Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, Pixabay


Mohlo by vás zajímat

Moderní řešení detekce úniku plynu v bytových jednotkách

Moderní řešení detekce úniku plynu v bytových jednotkách

Přestože v České republice žádný zákon nenařizuje povinnost detekovat nebezpečné plyny v domácnostech, je instalace detektorů důrazně doporučována. Obzvláště pak v bytových domech představuje únik plynu riziko nejen pro obyvatele dané bytové jednotky, ale celého domu.

Domy s vlastní kotelnou mohou ušetřit desítky tisíc na DPH. Mnoho domů o tom neví, nebo se bojí změny?

Domy s vlastní kotelnou mohou ušetřit desítky tisíc na DPH. Mnoho domů o tom neví, nebo se bojí změny?

Teplo je již řadu let zařazeno ve snížené sazbě DPH 10 % resp. 12 % od roku 2024, naproti tomu plyn a elektřina nakoupené samostatně jsou v základní sazbě 21 %. Všechny centrálně vytápěné domy nakupují vytápění a teplou vodu s nižší sazbou DPH než bytové domy s vlastní kotelnou, které si nakupují plyn či elektřinu sami. Může váš dům také ušetřit?