Nové občanské průkazy

Nové občanské průkazy mohou být na žádost občana za příplatek 500,- Kč vybaveny elektronickým kontaktním čipem. Stávající doklady zůstávají v platnosti po dobu v nich vyznačenou.

Nové občanské průkazy

Od 1. ledna 2012 došlo k zásadním změnám při vydávání občanských průkazů. Doklady mají zcela novou podobu plastového průkazu o velikosti kreditní karty. Nové občanské průkazy mají strojově čitelné údaje a na žádost občana za příplatek 500,- Kč mohou být vybaveny elektronickým kontaktním čipem. Platnost dosud vydaných občanských průkazů nekončí automaticky se zavedením nového typu, stávající doklady zůstávají v platnosti po dobu v nich vyznačenou.

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, byl k 1. 1. 2012 novelizován hned dvěma předpisy, zákonem č. 227/2009 Sb. a zákonem č. 424/2010 Sb. Konkrétní popis a vzor nového typu osobního dokladu je pak obsažen ve vyhlášce č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech.

Zavedení tzv. elektronických občanských průkazů bylo na začátek letošního roku odloženo v souvislosti se zpožděním při zavádění systému základních registrů (psali jsme zde).

Nový elektronický občanský průkaz bude plastový a bude mít standardní velikost kreditní karty. Občan bude mít možnost volby mezi občanským průkazem se strojově čitelným 2D kódem a mezi průkazem s elektronickým čipem. Elektronický čip je nepovinný a doklady s ním se budou vydávat pouze na žádost občanů a za příplatek 500,- Kč. Na doklad opatřený elektronickým čipem si občan navíc oproti standardnímu průkazu bude moci nahrát elektronický podpis, to bude zatím jeho jediná přidaná hodnota.

Každému průkazu bude přidělen bezpečnostní kód podobný PINu u platebních karet, který zamezí riziku zneužití. A podobně jako u platebních karet by také mělo být možné zablokovat průkaz v případě jeho ztráty.

Měnit se budou i údaje zapisované do občanských průkazů, nově budou některé z nich zapisovány jen na přání občana (psali jsme zde). Dobrovolnost údajů bude postupná, jako první je již od 1. ledna 2012 nepovinný údaj o rodinném stavu. Od 1. ledna 2017 bude dobrovolný i údaj o adrese místa trvalého pobytu. K tomuto datu totiž bude zaveden nový typ elektronicky čitelného občanského průkazu, který umožní přístup k datům přes příslušný registr. Od 1. ledna 2020 pak bude možné vypustit i rodné číslo. V roce 2020 budou registry fungovat již 8 let a předpokládá se, že rodné číslo již nebude hlavním identifikátorem fyzické osoby, protože systém základních registrů bude používat jiné identifikátory.

Kromě vlastní změny podoby občanského průkazu přináší novelizace zákona o občanských průkazech i další novinky. O nové průkazy bude možné žádat pouze na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, nikoliv jako dosud na matričních úřadech. Další zásadní změnou je možnost vydání občanského průkazu na žádost i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky. V rámci zemí Evropské unie bude elektronický občanský průkaz plně nahrazovat cestovní doklad. Právě pořízením občanského průkazu dítěti budou moci rodiče řešit situaci po 26. červnu 2012, kdy bude smět dítě cestovat do zahraničí pouze s vlastním cestovním dokladem (psali jsme zde).

Hned 2. ledna 2012 v první den, kdy bylo možné o nový typ občanského průkazu žádat, byl zájem občanů tak velký, že došlo k výpadku systému. Mluvčí ministerstva vnitra řekl, že během dopoledne bylo nabráno sedm tisíc žádostí, což všechny překvapilo a právě kvůli nečekanému zájmu došlo ke krátkodobému výpadku.

**Poplatky související s vydáváním nových OP (dle zákona č. 634/2004 Sb.)**

Vydání OP z důvodu skončení platnosti stávajícího OP nebo změny zapsaného údaje

ZDARMA

Vydání OP s kontaktním elektronickým čipem (na žádost občana)

500,– Kč

Vydání OP za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený

100,– Kč

Vydání OP občanu mladšímu 15 let

50,– Kč

Vydání OP občanu bez trvalého pobytu na území České republiky

100,–Kč

Odblokování elektronické identifikace OP

100,–Kč


Mohlo by vás zajímat

Apostille a superlegalizace: Klíčové procesy pro mezinárodní kupce nemovitostí

Apostille a superlegalizace: Klíčové procesy pro mezinárodní kupce nemovitostí

Pokud plánujete nákup nemovitosti v zahraničí, čeká vás podobně jako v případě pořízení nemovitosti u nás proces složený z několika kroků. U koupě domu či bytu v zahraničí musíte ale navíc počítat s překladem a ověřením pravosti důležitých listin, přičemž může být potřebný soudní překlad, apostila nebo superlegalizace. Co si pod těmito pojmy představit?

Home office a jeho dopad na sousedské vztahy

Home office a jeho dopad na sousedské vztahy

Popularita home office neboli práce na dálku rok od roku roste. Z průzkumu Hospodářské komory ČR, který proběhl v minulém roce, ostatně vyplynulo, že home office alespoň několik dnů v měsíci umožňuje 93 % zaměstnavatelů. Jaký vliv má home office na sousedské a rodinné vztahy a jak na problematiku práce z domova nahlíží zákon?