Pozor na falešné statutární orgány SVJ a BD!

Více než stovka SVJ se stala terčem snah o vytunelování účtů.

Pozor na falešné statutární orgány SVJ a BD!

O tom, jak k tomu dochází, kdo za tím stojí a na co si dávat pozor, si Magazín Sousedé promluvil s vedoucím právníkem Janem Eisenreichem z Advokátní kanceláře Ladislav Drha v Praze, která přes službu Alarm SVJ ihned informuje výbor v případě nebezpečí.

Jak to funguje?

Podvod je poměrně jednoduchý, podvodníkem je nejčastěji společnost s ručením omezeným, která má za jednatele bílého koně. Tato společnost zfalšuje zápis ze shromáždění a prezenční listinu a nechá se zvolit předsedou společenství či bytového družstva. Následně podá návrh na zápis sebe jako předsedy do rejstříku. Tady pak hodně záleží na tom, kdy se společenství o podvodu dozví. Stává se, že soud vyzve podvodníka k doplnění návrhu a tuto výzvu zašle do schránky nebo datové schránky SVJ.

Jak může SVJ zjistit, že něco není v pořádku?

*My jsme měli zatím dva případy, oba v tomto týdnu (5.10. - 11.10.2020). V jednom případě se o probíhajícím podvodu klienti dozvěděli tak, že jim do schránky přišla výzva od rejstříkového soudu se žádostí o doplnění podkladů. Zde jsme ihned volali na rejstřík, řízení jsme zastavila a podali jsme trestní oznámení. Ve druhém případě se to SVJ bohužel dozvědělo až ve chvíli, kdy již byl nový statutár zapsán a do schránky jim přišlo rozhodnutí soudu o zápisu tohoto statutára. Naštěstí si jej vyzvedli ještě ve lhůtě pro odvolání. To jsme ani nepodávali, ale znovu jsme zavolali na rejstřík, podali zpětvzetí návrhu a k tomu znovu trestní oznámení. *

Kdo za podvodem stojí?

*Pokud jde o společnosti, které podvod provádějí, zatím víme o třech subjektech. Všechno jsou společnosti s ručením omezeným, v jedné z nich je statutárním orgánem osoba z Ukrajiny. Jedna ze společností má sídlo v Praze, jedna v Ostravě, jedna ve Vlašimi. Tento typ podvodu se objevil zejména v posledním měsíci. Snahou zřejmě je dostat se k účtům SVJ a podvodníci přitom spoléhají na to, že statutáři nepřebírají včas poštu, budou například na dovolené atd. V některých případech padělají rozhodnutí per rollam, v jiných zápis a prezenční listinu ze shromáždění. Zajímavé také je, že zatím jsou podvody dělané vcelku amatérsky. *

Jak se dá podvodům předcházet?

*Určitě pomůže včas přebírat poštu, případně si zřídit datovou schránku, kterou budou pravidelně vybírat. V jistých případech ale ani toto nemusí stačit. Každopádně ihned poté, co se o případném podvodu SVJ či BD dozví, je třeba zavolat a napsat do banky, informovat je o vzniklé situaci a požádat je, aby neměnili dispozici s účty. Dále je třeba uvědomit o situaci rejstřík. Zde záleží, v jakém okamžiku se SVJ o podvodu dozví. Někdy bude stačit podat návrh na zpětvzetí, někdy je třeba odvolání atd. a také je třeba podat trestní oznámení na policii. Já trochu předpokládám, že tohle je teprve začátek těch podvodů a postupně jich bude přibývat. V návaznosti na to jsme zavedli službu Alarm SVJ, která sleduje rejstřík, a v případě jakýchkoliv změn ihned píšeme nebo voláme současnému předsedovi a situaci s ním řešíme. Jelikož se o změně dozvíme ihned, tak jsme rychlejší než podvodník. To znamená, že hned kontaktujeme banku a podvodník v ní neuspěje. *

Zdroj foto: Pixabay.com


Mohlo by vás zajímat

Kamerový systém v domě SVJ/BD

Kamerový systém v domě SVJ/BD

Kamerový systém, resp. monitoring osob v domě i v přilehlých místech, je prostředek, který povětšinou zasahuje do základních lidských práv, a to konkrétně na soukromý a rodinný život. Provozování kamerového systému z hlediska zákona o ochraně osobních údajů se v aplikační praxi Úřadu pro ochranu osobních údajů neustále vyvíjí i s ohledem na judikaturu Nejvyššího správního soudu. Úřad dosud vyžadoval souhlas každého člena SVJ nebo BD s instalací takového kamerového systému. Nyní však vydal stanovisko č. 1/2016, které v plném znění uveřejňujeme.

Jak mají vypadat a co mají obsahovat zápisy ze schůzí SVJ a BD

Jak mají vypadat a co mají obsahovat zápisy ze schůzí SVJ a BD

Máte na starosti důležitou funkci ve vašem společenství vlastníků jednotek nebo bytovém družstvu? Nebo potřebujete z nějakého důvodu nahlédnout do zápisu ze schůzí, či jednání orgánu SVJ, ať už výboru, kontrolní komise nebo představenstva SVJ? Následující řádky vám prozradí, co vše musí obsahovat tyto zápisy a jak do nich nahlédnout.

Vyzkoušeli jsme online hlasování a z výsledku jsme byli překvapeni!

Vyzkoušeli jsme online hlasování a z výsledku jsme byli překvapeni!

Hlasování per rollam online stále ještě pro mnohé představuje strach z neznáma. Proto jsme oslovili profesionálního předsedu SVJ, který s online hlasováním zkušenosti má, aby nám je popsal. Nejlepší na tom všem prý je, že všichni zjistili, že to jde i jinak – uvědomili si, kolik vlastně ušetří peněz a hlavně času. Navíc ani nemusí řešit usnášeníschopnost – protože pohodlně odhlasuje každý.