POZOR NA NOVÉ POVINNOSTI DLE VYHLÁŠKY 38/2022 SB., o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání

V reakci na zvýšený počet dotazů na povinné kontroly systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání, MPO vydalo vysvětlení.

POZOR NA NOVÉ POVINNOSTI DLE VYHLÁŠKY 38/2022 SB., o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání

“Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií stanovuje v § 6a vlastníku budovy, společenství vlastníků jednotek nebo v případě, že společenství vlastníků jednotek nevzniklo, správci, provozují-li systém vytápění budovy nebo kombinovaného systému vytápění a větrání budovy se jmenovitým výkonem nad 70 kW, povinnost pravidelných kontrol tohoto systému.”

V prvním čtvrtletí roku 2023 vstoupila v účinnost Vyhláška č. 38/2022 Sb., o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání (dále jen „vyhláška“), která provádí ustanovení § 6a odst. 2 a násl. zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (dále jen „zákon o hospodaření energií“) a sní se také rozšířila povinnost revizí na systémy vytápění a větrání nad 70 kW výkonu.

Jak uvádí ve svém výkladu Ministerstvo průmyslu a obchodu, povinnost pravidelných kontrol systému vytápění je dána i u budov (se systémem vytápění budovy nebo kombinovaným systémem vytápění a větrání budovy se jmenovitým výkonem nad 70 kW), jejichž zdrojem tepla je centrální zásobování teplem. Blíže se k dané vyhlášce vyjadřuje MPO v tiskové zprávě z 30.10.2023

Povinnosti kontroly podléhají systémy vytápění se zdrojem tepla, který vyrábí tepelnou energii k ohřevu kapaliny nebo vzduchu určeného pro prostorové vytápění pomocí:

  • spalování paliv,
  • přímé přeměny elektrické energie na tepelnou energii,
  • využití energie prostředí nebo zpětného získávání tepla ze vzduchu odváděného z budovy tepelným čerpadlem,
  • změny vlnové délky elektromagnetického záření, nebo
  • přímého využití energie prostředí.

Uvedená hranice 70 kW, od které vzniká povinnost pravidelných kontrol, se určuje jako součet jmenovitých výkonů všech instalovaných zdrojů tepla nebo přípojných výkonů odběrného místa soustavy zásobování tepelnou energií.

Jak se stanovuje jmenovitý výkon všech instalovaných zdrojů?

Sjednaný výkon není "měsíční", ale je vázán na maximální výkon vyhodnocovaný ve čtvrthodinových intervalech za kalendářní měsíc, kdy v těch čtvrthodinách je vždy hodnota za ně zprůměrována ze všech naměřených okamžitých výkonů v té dané čtvrthodině.

Které části technických zařízení podléhají revizi:

Pravidelným kontrolám podléhají tedy i systémy vytápění, jejichž zdroj tepla je zdroj centrálního zásobování tepla (zdroj tepla je tedy např. výměníková stanice, domovní předávací stanice aj.).

Jak často se revize provádí?

Kontrola systému vytápění nově uvedeného do provozu musí být provedena do 3 let od uvedení do provozu. U již provozovaného systému vytápění nebo kombinovaného systému vytápění a větrání musí být kontrola prováděna pravidelně, a to nejméně jednou za 5 let.

Kdo smí provádět kontroly a revize?

Pozor pouze energetický specialista nebo osoba s příslušným oprávněním podle § 6a odst. 4 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií. Seznam oprávněných specialistů naleznete přímo na stránkách MPO.

Udělali jsme si vlastní malý test, jak i laik může odhadnout, zdali jeho systém vytápění z centrálního zdroje spadá pod povinnost revizí. Vezměte si do rukou vyúčtování a podívejte se na sjednaný výkon, pokud ho má odběratel s dodavatelem u dané budovy zasmluvněn. Pokud ten je nad těch 70 kWsj., pak je vysoká pravděpodobnost, že se na budovu dané povinnosti budou vztahovat.

Příklad:

Sjednaný výkon ÚT je 0,372 MW = 372 kW Sjednaný výkon je tedy vyšší než 70 kW, tedy tato soustava by měla podléhat povinné revizi, ale i tak bychom doporučovali spojit se s energetickým specialistou. obrázek

Existují nějaké výjimky z povinnosti zajistit revize?

Ano jsou a kontrola nemusí být provedena, pokud je provozovaný systém vytápění:

  • řízeny pomocí automatizačního a řídícího systému budovy podle § 9 vyhlášky (např. u obytných budov se jedná o systém s funkcí průběžného elektronického monitorování, možností ukládání výstupů z měření spotřeby energie alespoň po dobu 12 měsíců a řízením pro zajištění optimální výroby, distribuce, skladování a užití energie),

  • provozován na základě smlouvy o energetických službách podle § 10e zákona (jedná se o písemnou smlouvu mezi příjemcem a poskytovatelem energetických služeb, která se týká opatření ke zvýšení účinnosti užití energie, ověřované a kontrolované během celého trvání závazku smlouvy)

  • v budovách uvedených v § 7 odst. 5 písm. g) až j) zákona (jedná se např. o armádní budovy, budovy zpravodajských služeb a budovy sloužících k ochraně utajovaných informací).

Žádáme tedy výbory SVJ, aby si dle platné legislativy zkontrolovali výkony svých tepelných zařízení a v případě potřeby kontaktovali energetické specialisty. Kontroloři již chodí a padají první pokuty.

Za tým sousedé.cz Vám přejeme úspěšně zvládnuté právní povinnosti.

Zlata Botero Vašková

Zdroj foto: pixabay.com ______________________________________________________________________ CO VŠE MŮŽETE SE SOUSEDÉ.CZ ZÍSKAT:


Mohlo by vás zajímat

Co je třeba promyslet, když chce mít SVJ vstup do domu na čip

Co je třeba promyslet, když chce mít SVJ vstup do domu na čip

Čipové systémy umožňující vstup do domu nebo systémy, které jej umožňují na základě biometrických údajů (např. čtečky otisků prstů), se můžou SVJ jevit jako ideální způsob, jak zabránit přístupu cizích osob do domu. Před jejich instalací je ale třeba zvážit několik věcí. Pojďme se na ně podívat.

Vy se ptáte - my s odborníky odpovídáme

Vy se ptáte - my s odborníky odpovídáme

Jak funguje rozúčtování tepla pro bytové jednotky umístěné v přízemí domu, které jsou objektivně vystaveny většímu chladu a tedy i vyšší spotřebě tepla?

Komunitní energetika

Komunitní energetika

Bytový dům, firma nebo škola. Komunitní energetika dostala zelenou. Přidejte se do energetického společenství.