Pozor na správné nastavení pojistné smlouvy

Zbystřit by měli hlavně předsedové, členové kontrolní komise, členové výborů, členové představenstva bytových družstev a společenství vlastníků. Od roku 2014 platí nový občanský zákoník, který zvýšil riziko odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám pro společenství vlastníků.

Pozor na správné nastavení pojistné smlouvy

Pokud nemají ošetřeno toto riziko v pojistné smlouvě, v případě pojistné události nebude pojišťovna plnit, a poškozený má právo domáhat se náhrady škody přímo vůči vedení bytového družstva či společenství vlastníků.

„Ach jo, zase někdo z pojišťovny, kdo se snaží prodat pojištění. Ale vždyť my už nějakou pojistku máme. Toto jsou dvě nejčastější reakce, kterým čelíme, když nabízíme možnost setkat se s profesionálem na pojištění bytových domů a společenství vlastníků bytových jednotek,“ říká Petr Doležel, Key Account Manager z ČSOB Pojišťovny, a dodává: „Správné nastavení pojistné ochrany je důležitý bod agendy předsedy SVJ/BD a stojí za to věnovat hodinku svého času a probrat parametry pojistné smlouvy s erudovaným pojišťovacím poradcem, který se specializuje na tuto oblast pojištění.“

V dnešní době prochází modernizací téměř každý panelový dům. Kromě oblíbeného zateplení, výměny oken, dochází ke kompletní výměně domovních přístupových systémů, jsou montovány kamerové systémy pro zvýšení bezpečnosti obyvatelů bytového domu a také jsou nově pořizovány moderní technologie kotelen, sestavy tepelných čerpadel a systémů pro rekuperaci tepla. Investice do těchto technologií přesahují milionové částky a výrazným způsobem navyšují hodnotu bytového domu.

Co by tedy měla obsahovat pojistná smlouva? Kromě základního pojištění (požár, výbuch, úder blesku, náraz nebo zřícení pilotovaného letícího tělesa, jeho části nebo nákladu) by pojistná smlouva měla ošetřit i rizika, která kryjí nejen vlastní bytový dům, ale vztahují se i na vedlejší stavby (garáže, oplocení, trafostanice, kotelny, dětská hřiště, komunikace, zpevněné plochy a nespecifikované vedlejší stavby).

Na co bychom tedy neměli zapomenout?

 • Rozbití skel i vlastním zaviněním
 • Vniknutí atmosférických srážek i z důvodu tajícího sněhu
 • Soubor tzv. doplňkových pojištění (vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení skla nebo zemin pokud k nim nedošlo v souvislosti s průmyslovým nebo stavebním dozorem, lavina, pád stromů a stožárů či jiných předmětů nejsou-li součástí poškozené věci, zemětřesení, tíha sněhu nebo námrazy, náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna, vodovodní škoda)
 • Únik vody ze společných rozvodů, stoupaček, vnitřních dešťových svodů, rozvodů topení
 • Náklady na odstranění závad na vodovodním zařízení
 • Movité věci mající charakter příslušenství bytového domu (zejména zařízení společných prostor, stroje a zařízení pro údržbu bytového domu a jeho okolí)
 • Stavební materiál, stavební mechanizace, která je příslušenstvím bytového domu a vedlejších staveb
 • Poškození ptáky nebo hlodavci
 • Pojištění zkratu a přepětí nejen na elektromotory, ale i na anténní systémy, domovní a přístupové systémy, kamerové systémy
 • Povodeň a záplava
 • Vandalismus
 • Sprejerství
 • Krádeže hasicích přístrojů a hasicího vybavení
 • Pojištění nákladů způsobených ztrátou vody a náklady na opravu potrubí
 • Pojištění výtahů a technologie kotelen, tepelných čerpadel a systémů pro rekuperaci tepla pro případ technických poruch
 • Finanční částka náhradního ubytování na bytovou jednotku následkem pojistné události
 • Odpovědnost za újmu z činnosti a ze vztahu k nemovitosti
 • Pojištění odpovědnosti představitelů společenství vlastníků a bytových družstev
 • Pojištění odpovědnosti za nemajetkovou újmu způsobené zásahem do práv na ochranu osobnosti

Nedílnou částí pojistné ochrany by měla být i možnost využít asistenční služby instalatérů, elektrikářů, sklenářů, topenářů, plynařů, zámečníků, pokrývačů, odborníků na deratizaci, desinfekci a čistění kanalizací

(zdroj: databáze likvidátorů pojistných událostí ČSOB Pojišťovny)

Příběhy ze života:

V zimě spadl ze střechy bytového domu zmrzlý sníh na kolemjdoucího muže ve věku 40 let, který utrpěl zranění hlavy s krvácením do mozku a byl mu rozdrcen ramenní kloub. Zmrzlý sníh poškodil i tři zaparkovaná vozidla u bytového domu.

Rozsah pojistného plnění:

 • za bolestné, ztížení společenského uplatnění, ztrátu výdělku, nemocenskou a regresní náhradu zdravotní pojišťovny bylo vyplaceno 350 000 Kč
 • škoda na zaparkovaných vozidlech činila 150 000 Kč

Mám sjednáno pojištění domácnosti u ČSOB Pojišťovny a bytový dům je také pojištěn u ČSOB pojišťovny. Sčítají se limity čerpání asistenčních služeb na odstranění příčiny havarijního stavu?

Ano, limity se sčítají a to i na náklady pro zajištění náhradního ubytování.

Při zavírání vchodových dveří domů došlo vlivem poryvu větru k jejich prudkému zabouchnutí a prasknutí skleněné výplně.

Rozsah pojistného plnění: 7 000 Kč v rámci pojištění skleněných výplní vnějších stavebních otvorů proti všem rizikům (tzv. sklo all risk)

Jaká je zajímavá škoda?

Vytopení několika desítek bytových jednotek v 15 patrech z důvodu poškozeného vnitřního dešťového svodu. Celková škoda dosáhla 600 000 Kč.

Jaké jsou největší škody?

Obecně největší škody v řádu milionů korun jsou při požárech a následném poškození bytového domu hasební látkou.

V případě pojištění výtahů a technologií kotelen, tepelných čerpadel a systému pro rekuperaci, které „závady“ jsou nejčastější?

Z pohledu pojišťovny nejčastěji likvidujeme technické poruchy způsobené přepětím na frekvenčních měničích nebo na zařízeních pro měření a regulaci.

Přehled všech druhů pojištění, které ČSOB Pojišťovna nabízí, najdete na tomto odkazu.

Kontakt:

Petr Doležel

Tel: +420 604 293 117

E-mail:

Zdroj foto:


Mohlo by vás zajímat