Práva a povinnosti vlastníků

Každý vlastník jednotky v domě se stává členem SVJ, a to automaticky a povinně, dnem vzniku společenství, pokud jednotku získá do vlastnictví nejpozději v den vzniku SVJ. Pokud kupuje jednotku v domě, kde už SVJ působí, nový vlastník, stává se členem SVJ dnem nabytí vlastnictví k jednotce.

Co důležitého byste měli vědět o členství v SVJ:

  1. Členství v SVJ vzniká a zaniká okamžikem převodu vlastnictví jednotky.
  2. Nový člen SVJ, má povinnost oznámit společenství bez zbytečného odkladu nabytí jednotky.
  3. SVJ zapíše člena do seznamu členů SVJ.
  4. Člen SVJ má právo účastnit se shromáždění vlastníků jednotek a hlasovat o projednávaných věcech.
  5. Každý člen ručí v poměru, který odpovídá velikosti jeho spoluvlastnického podílu, za závazky SVJ.

Náš tip: Co dělat, když se stěhuji?

Pokud jste si pořídili bytovou jednotku a nechali se zapsat na seznam vlastníků jednotek (viz červený oddíl v úvodu této brožury), čekají na vás další povinnosti.

Dodávky služeb, jako je odvoz odpadů, odvod odpadní vody a v mnoha případech také dodávky tepla, vám zajistí SVJ. To zjistíte u některého z členů výboru. Ostatní si budete muset zajistit sami – jedná se zejména o elektřinu a případně plyn. Za tímto účelem budete muset uzavřít smlouvu s příslušnými dodavateli.

Pokud budete chtít mít v novém bytě trvalé bydliště, nezapomeňte po nastěhování zajít na místně příslušný úřad (městský, obecní nebo s přenesenou působností) a vyplnit formulář o změně trvalého bydliště. Změna bydliště se dokládá výpisem z katastru nemovitostí nebo kupní smlouvou s razítkem katastrálního úřadu, které potvrzuje, že jste na katastru podali žádost o změnu zápisu.

Od nahlášení změny bydliště běží lhůty vůči dalším úřadům, takže neotálejte a kontaktujte také odbor dopravy (kvůli evidenci automobilu i řidiče), zdravotní pojišťovnu, a pokud vlastníte ještě jinou nemovitost, také katastrální úřad. Nové údaje oznamte také zaměstnavateli, bankám, které vedou vaše účty, pojišťovnám, penzijnímu fondu, lékařům, poště (zvlášť pokud využíváte službu SIPO), správě sociálního zabezpečení (pobíráte-li důchod), úřadu práce (jste-li nezaměstnaný), a jestliže podnikáte, také živnostenskému a finančnímu úřadu.

Změny za děti mladší 15 let ohlašuje zákonný zástupce.

Naše rada: Přečtěte si stanovy!

Kupujete-li jednotku v domě s již existujícím SVJ, které má své stanovy, kupujete ji i se všemi právy a povinnostmi, které vám ze stanov příslušejí.


Mohlo by vás zajímat

Jak se v SVJ připravit na shromáždění?

Jak se v SVJ připravit na shromáždění?

Chystáte shromáždění svého SVJ nebo BD, ale nevíte, co všechno je vlastně třeba? Přečtěte si náš článek a zkontrolujte si, jestli máte vše správně připravené.

Dobré vzpomínky s Dobrou rekonstrukcí

Dobré vzpomínky s Dobrou rekonstrukcí

Co vás dělá šťastnými? My se tak cítíme ve chvíli, když jedeme kolem opraveného domu, kde se lidem lépe bydlí. Kolem míst, kam jsme přivezli kvalitu ve formě stavebnictví nebo třeba projektového managementu. Kde se nevyhazovaly peníze oknem. Kde nám za naši práci děkujete, a my se na vás pokorně usmíváme.