Představujeme nového partnera - Portál SVJprávník.cz

Představujeme nového partnera - Portál SVJprávník.cz

S jakými otázkami se na Vás Sousedé.cz mohou obrátit?

Řešíme veškeré právní otázky, které souvisí s problematikou společenství vlastníků, bytových družstev a sousedských práv vůbec. Velmi často připravujeme nebo kontrolujeme pro SVJ smlouvy s dodavateli služeb, například pokud jde o zateplení, rekonstrukce atd. Dále vedeme pro SVJ a BD kompletní dluhovou agendu – tedy když se v domě objeví dlužník, zasíláme mu výzvu, návrh na vydání platebního rozkazu, vypracováváme žalobu a následně řešíme pro SVJ exekuci. Občas (naštěstí ne moc často – lidé jsou většinou rozumní a domluví se nakonec bez právníka) řešíme i klasické sousedské spory ohledně porušování nočního klidu, zabírání společných prostor, šíření štěnic a jiného hmyzu atd. SVJ v nových bytových domech pak často zastupujeme při sporech s developerem o vady díla.

Jaké sousedské vztahy udržujete ve svém okolí?

Pokud jde o sousedské vztahy, tak jako kancelář pořádáme pro pražská SVJ přednášky a semináře na témata, která je právě zajímají. Jinak se jako kancelář se sídlem na Václavském náměstí, kdy naše budova z jedné strany sousedí s veřejným domem Ve Smečkách a z druhé strany s policejní stanicí v Krakovské, snažíme kontaktům se sousedy spíše vyhýbat. Teď samozřejmě přeháním, ale díky naší poloze je samozřejmě těžké nějaké sousedské vztahy více rozvíjet. Ve volném čase se pak členové naší kanceláře aktivně zapojují například do sousedských akcí typu Malostranské dvorky, Zažij město jinak a podobně. Část členů kanceláře pak na sebe vzala ve svém SVJ i onu lehce nevděčnou roli předsedy či člena výboru, takže znají problémy statutárů z vlastní zkušenosti.

Který z firemních sousedů bude v kontaktu s uživateli portálu Sousedé.cz?

V kontaktu bude Mgr. Jan Eisenreich. Honza je právník, který aktivně řeší problematiku společenství vlastníků jednotek a bytových družstev. Stojí za projekty, jako je zmenastanov.cz nebo svjpravnik.cz. Za dobu své právní praxe se staral o zhruba tři tisíce SVJ nebo BD a nespočet sousedů. Často hájí společenství nebo některé z členů u soudů, účastní se schůzí nebo vede smírná jednání mezi jednotlivými členy. Kromě toho se věnuje i autorskému právu, kde zastupoval či zastupuje významné klienty, například jednoho z dědiců autorských práv na „Krtečka“. Honza vystudoval právnickou fakultu v Praze a v Miami, poté působil na pozici advokátního koncipienta pod vedením Roberta Pelikána. Mezi jeho zájmy patří hokej, golf a cestování, zejména do Asie.

Můžete uvést nějakou legrační historku z Vaší firemní praxe?

Řešili jsme pro jedno SVJ případ, který jsme si v kanceláři pracovně nazvali výkalový démon. Jeden nespokojený člen SVJ měl historicky problém s výborem, který mu nedovolil zabrat společnou chodbu a zvětšit si tak velikost bytu. Během let prováděl členům výboru různé schválnosti s větší či menší mírou invence. Všechno to vygradovalo v posledních zhruba dvou letech, kdy tenhle člen začal nejprve umísťovat exkrementy (zkušeným okem předsedy identifikované jako lejna psí, sesbíraná z přilehlého parku) před dveře do bytu u jednotlivých členů výboru. Když mu toto nepřišlo jako dostačující forma odvety za jemu provedená příkoří, začal lejny pomazávat dveře a vrcholné číslo předvedl, když položil lejno před dveře předsedy výboru, umístil na něj noviny, zapálil je a zaklepal na dveře. Dle očekávání předseda otevřel dveře, uviděl oheň a pokusil se ho udupat papučemi. V současnosti je ambulantně léčen na psychiatrii. Ten člen, ne předseda.


Mohlo by vás zajímat

Profesionální předseda SVJ – všestranný odborník

Profesionální předseda SVJ – všestranný odborník

Jedním z nejčtenějších článků za poslední dobu v našem magazínu byl ten o možnosti svěření působnosti člena voleného orgánu odborníkovi, jenž bude tuto činnost vykonávat profesionálně jako placenou službu. Co všechno souvisí s prací profesionálního předsedy SVJ a jak náročná je jeho činnost, se dočtete otázkách a odpovědích v tomto článku.

Jaké osobní údaje může SVJ zpracovávat a na co si dát pozor?

Jaké osobní údaje může SVJ zpracovávat a na co si dát pozor?

Práci s osobními údaji se SVJ při své každodenní činnosti vyhnout nemůže. Ideální situace, kdy SVJ přenechá s tím spojenou agendu externímu specialistovi, je ale pro většinu SVJ v České republice kvůli jejich velikosti či finanční situaci utopická vize. V následujícím článku přinášíme přehled údajů, které SVJ může bez souhlasu zpracovávat a několik praktických rad k tomu.