Představujeme nového partnera - Portál SVJprávník.cz

Představujeme nového partnera - Portál SVJprávník.cz

S jakými otázkami se na Vás Sousedé.cz mohou obrátit?

Řešíme veškeré právní otázky, které souvisí s problematikou společenství vlastníků, bytových družstev a sousedských práv vůbec. Velmi často připravujeme nebo kontrolujeme pro SVJ smlouvy s dodavateli služeb, například pokud jde o zateplení, rekonstrukce atd. Dále vedeme pro SVJ a BD kompletní dluhovou agendu – tedy když se v domě objeví dlužník, zasíláme mu výzvu, návrh na vydání platebního rozkazu, vypracováváme žalobu a následně řešíme pro SVJ exekuci. Občas (naštěstí ne moc často – lidé jsou většinou rozumní a domluví se nakonec bez právníka) řešíme i klasické sousedské spory ohledně porušování nočního klidu, zabírání společných prostor, šíření štěnic a jiného hmyzu atd. SVJ v nových bytových domech pak často zastupujeme při sporech s developerem o vady díla.

Jaké sousedské vztahy udržujete ve svém okolí?

Pokud jde o sousedské vztahy, tak jako kancelář pořádáme pro pražská SVJ přednášky a semináře na témata, která je právě zajímají. Jinak se jako kancelář se sídlem na Václavském náměstí, kdy naše budova z jedné strany sousedí s veřejným domem Ve Smečkách a z druhé strany s policejní stanicí v Krakovské, snažíme kontaktům se sousedy spíše vyhýbat. Teď samozřejmě přeháním, ale díky naší poloze je samozřejmě těžké nějaké sousedské vztahy více rozvíjet. Ve volném čase se pak členové naší kanceláře aktivně zapojují například do sousedských akcí typu Malostranské dvorky, Zažij město jinak a podobně. Část členů kanceláře pak na sebe vzala ve svém SVJ i onu lehce nevděčnou roli předsedy či člena výboru, takže znají problémy statutárů z vlastní zkušenosti.

Který z firemních sousedů bude v kontaktu s uživateli portálu Sousedé.cz?

V kontaktu bude Mgr. Jan Eisenreich. Honza je právník, který aktivně řeší problematiku společenství vlastníků jednotek a bytových družstev. Stojí za projekty, jako je zmenastanov.cz nebo svjpravnik.cz. Za dobu své právní praxe se staral o zhruba tři tisíce SVJ nebo BD a nespočet sousedů. Často hájí společenství nebo některé z členů u soudů, účastní se schůzí nebo vede smírná jednání mezi jednotlivými členy. Kromě toho se věnuje i autorskému právu, kde zastupoval či zastupuje významné klienty, například jednoho z dědiců autorských práv na „Krtečka“. Honza vystudoval právnickou fakultu v Praze a v Miami, poté působil na pozici advokátního koncipienta pod vedením Roberta Pelikána. Mezi jeho zájmy patří hokej, golf a cestování, zejména do Asie.

Můžete uvést nějakou legrační historku z Vaší firemní praxe?

Řešili jsme pro jedno SVJ případ, který jsme si v kanceláři pracovně nazvali výkalový démon. Jeden nespokojený člen SVJ měl historicky problém s výborem, který mu nedovolil zabrat společnou chodbu a zvětšit si tak velikost bytu. Během let prováděl členům výboru různé schválnosti s větší či menší mírou invence. Všechno to vygradovalo v posledních zhruba dvou letech, kdy tenhle člen začal nejprve umísťovat exkrementy (zkušeným okem předsedy identifikované jako lejna psí, sesbíraná z přilehlého parku) před dveře do bytu u jednotlivých členů výboru. Když mu toto nepřišlo jako dostačující forma odvety za jemu provedená příkoří, začal lejny pomazávat dveře a vrcholné číslo předvedl, když položil lejno před dveře předsedy výboru, umístil na něj noviny, zapálil je a zaklepal na dveře. Dle očekávání předseda otevřel dveře, uviděl oheň a pokusil se ho udupat papučemi. V současnosti je ambulantně léčen na psychiatrii. Ten člen, ne předseda.


Mohlo by vás zajímat

Webinář: Budoucnost FVE pro bytové domy

Webinář: Budoucnost FVE pro bytové domy

Portál sousedé.cz si pro Vás připravil další ze série vzdělávacích webinářů společně se svými odbornými experty na nejrůznější témata týkající se vedení a správy SVJ

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Ve velkých městech nachází svůj domov většina mladých lidí, ale i řada rodin a seniorů v různě velkých bytech v centru, častěji pak v panelácích na okraji. Bytové domy nejsou výjimkou ani v malých městech a na vesnicích. Je jedno, zda lidé byt vlastní, nebo jsou v pronájmu. V domě nejsou sami a se svými sousedy mají společné prostory, o které se musí starat. A tady může někdy nastat kámen úrazu. Jaké existují možnosti úklidu společných prostor?