Profi předseda a hlasování online! Dvě věci, které každému SVJ pomohou efektivně a odborně řídit chod vašeho domu.

Stále více SVJ se potýká s velmi malým zájmem svých členů o fungování SVJ. Tak nějak v nás přežívá pocit „ že se o to přece někdo postará“. Jenže doby OPBH (pro mladší ročníky Okresní podnik bytového hospodářství) jsou ty tam (naštěstí). A každý, kdo bydlí v bytovém domě, kde je společenství vlastníků, by si měl uvědomit, že by měl ke správě společného majetku přistupovat odpovědně – podílet se na chodu domu - když ne jako volený statutární orgán tak minimálně tím, že si najde jednou za rok čas a zúčastní se shromáždění SVJ. Takže ne OPBH, ale já sám se musím starat!

Profi předseda a hlasování online! Dvě věci, které každému SVJ pomohou efektivně a odborně řídit chod vašeho domu.

Spoustu věcí týkajících se chodu domu totiž může odsouhlasit jenom shromáždění vlastníků. Když se nepovede ho řádně svolat z důvodu malé účasti (pod 50 % všech členů), může se stát, že chod SVJ bude paralyzovaný a některé důležité opravy či investice nebude možno realizovat. To chceme? Většina z nás ne!

Tak co s tím? Odpověď hledejme u odborníků, které jsme pro vás našli u naší partnerské společnosti RAK CZ, a.s., která se kromě realitní činnosti zabývá i správou nemovitostí, nabízí služby profesionálního předsedy pro SVJ a je zatím jedinou firmou, která ví, jak v SVJ realizovat právně uznatelné per rollam hlasování online.

Někteří z vás přijali naše pozvání a zúčastnili se setkání s JUDr. Tomášem Pacnerem, předsedou představenstva RAK CZ a.s., a jeho kolegy. Toto setkání jsme uspořádali 19. 4. 2018 pro menší počet účastníků tak, aby byl dostatečný prostor pro individuální dotazy.

JUDr. Pacner v první části velmi srozumitelně vysvětlil účastníkům, že každé společenství vlastníků je právnickou osobou stejně jako každá jiná obchodní korporace. A že i na SVJ jsou kladeny povinnosti právního, účetního i obchodně technického charakteru, které jsou dány závaznými právními normami. Ne každé SVJ najde ve svých řadách dostatečně schopné (a hlavně ochotné) členy, kteří by byli schopni práci člena statutárního orgánu řádně vykonávat. A zde přichází čas pro profesionální přístup. NOZ umožnil SVJ zvolit si do svého orgánu profesionála, který zaručí fungování SVJ dle stanov a platných právních předpisů. Pokud SVJ k takovému rozhodnutí dospěje, v první řadě by měl mít toto řešení zakotveno ve svých stanovách a následně by měli členové pečlivě vybírat z nabídek profesionálů. Během přednášky se rozvinula poměrně živá diskuse s konkrétními dotazy přítomných zástupců SVJ, jak které konkrétní situace řešit. Přednáškou to ale nekončí, pokud i vy máte jakýkoliv dotaz týkající se této problematiky, neváhejte se na naše partnery obrátit. Velmi rádi a ochotně vám poradí na nebo využijte náš poptávkový formulář zde.

V druhé části představil Vladimír Techl revoluční novinku, která může pomoci všem SVJ, kde mají problém s nízkou účastí na shromáždění. Služba Hlasování online je řešením právně uznatelného hlasování per rollam, které umožní všem členům SVJ rozhodovat o chodu domu hlasováním online, ať už se nachází kdekoliv. Takové řešení je ideální zejména pro ty domy, kde je velká část bytů tzv. investičních a majitelé často pobývají mimo dům, třeba i v zahraničí. A nemusíte se bát, pokud máte i členy, kteří z důvodu vyššího věku nejsou „online“, i pro takové situace má služba řešení.

Pokud vás možnost hlasování online zaujala, společnost RAK CZ, a.s. vám pomůže hlasování zrealizovat a to za akční měsiční cenu 500,- Kč. Bližší informace se dozvíte na nebo zde.


Mohlo by vás zajímat

SOFTLINK - CEM BYTOVÉ DOMY

SOFTLINK - CEM BYTOVÉ DOMY

Jak plnit legislativu o dálkových odečtech pro bytový dům? Dnes i v budoucnosti? Máme pro Vás řešení!