Projekt Fotovoltaika pro bytový dům

Nový projekt Fotovoltaika pro bytové domy, který se zabývá řešením praktických dotazů instalace fotovoltaiky pro bytové domy.

Projekt Fotovoltaika pro bytový dům

Dobrý den, drazí čtenáři odborného magazínu. Ráda bych Vám v krátkosti představila nový projekt Fotovoltaika pro bytové domy, který se zabývá řešením praktických dotazů instalace fotovoltaiky (dále jen FVE) pro bytové domy. Problematika FVE pro bytové domy je od 1. 1. 2023 celospolečenským tématem a to díky obrovskému posunu, který nastal v legislativě a umožnil tak, nebo lépe řečeno rozšířil možnosti sdílení vyrobené energie z FV elektrárny namontované na společných částech domu k využití pro jednotlivé BJ. Nejsme tak již omezení pouze na pokrytí spotřeby společných částí domu, ale nově mohou energii z FVE využívat i vlastníci ke snižování nákladů ve svých domácnostech. Od ledna 2023 vstoupily v platnost dvě důležité právní úpravy

  • novela Energetického zákona, která zvyšuje výkon FVE, do kterého není nutné mít licenci na výrobu elektřiny – z 10 na 50 kWp (většina domů by se tam měla vejít) a pokud se vejde do kapacity, pak není nutné stavební povolení
  • nová vyhláška Energetického regulačního úřadu – ruší povinnost mít v bytovém domě sdružené (jednotné) odběrní místo (není tedy k instalaci FVE již nutný souhlas 100% vlastníků) a ani 100% vlastníků nemusí energii z FVE využívat

Protože s instalací v bytových domech nemáme tolik zkušeností jako s instalací do rodinných domů vzniká mnoho dotazů, které se útržkovitě snaží zodpovědět jak instalační společnosti, tak státní instituce. Z potřeb trhu vznikl nový projekt Fotovoltaika pro bytové domy, do kterého jsme se zapojili i s našim portálem, protože nám dává smysl vytvořit jednotný prostor pro sdílení informací nejen JAK NA TO a CO ZA TO? Ale hlavně i reálné zkušenosti s realizací s fungováním, se servisem etc. Protože tento projekt vznikl na zelené louce, zeptali jsme se přímo jeho tvůrců, aby nám projekt blíže představili.

1. Jak tento projekt vznikl? Kdo přišel s myšlenkou na vytvoření této informační platformy?

Pro vznik tohoto projektu byly hlavní dva důvody. Společnost LOSKY je dlouhodobým partnerem bytových družstev v oblasti telekomunikací. Díky této intenzivní spolupráci víme, že bytová družstva neřeší pouze obchodní příležitosti a zakázky, ale zejména běžný provoz a otázky s ním spojené. Jednoduše, hlavním posláním bytových družstev je být kvalitním správcem či působit jako aktivní a zkušený člen výboru/představenstva tak, aby se svěřený majetek pozitivně rozvíjel. K tomu jsme se vždy snažili dodávat tu správnou podporu a předávat naše zkušenosti. Cílem bylo a je tyto činnosti zástupcům bytových domů co nejvíce usnadnit..

Z toho se vyvinula myšlenka na vznik portálu fotovoltaikabytovydum.cz. Byli jsme si vědomi nejen nedostatku informací, které správcům či vlastníkům chybí, ale také tlakem vytvořeným trhem. Tento tlak se již negativně projevil v roce 2022 v oblasti fotovoltaiky pro rodinné domy. Společnosti byly schopné slíbit takřka cokoliv a jak to dopadlo vidíme dnes. Společnosti krachují, klienti mají zmrazené své investice. To jsme nechtěli a stále nechceme dopustit v oblasti, která je nám tak blízká a ve které se pohybujeme od roku 2006.

2. Kdo stojí za tvorbou obsahu?

V tom je právě kouzlo spolupráce. Náměty na obsah článků přichází přímo od samotných správců/statutárních orgánů SVJ/BD. Vycházíme tedy z jejich potřeb. Proto apeluji na každého správce neváhejte nás s vašimi požadavky a dotazy kontaktovat a společně najdeme odpovědi na každou vaši otázku. To je další vlastně další princip portálu – sdílet zkušenosti.

O obsahovou náplň se pak starají naši pracovníci a pracovníci partnerů projektu. Jak mi říkáme, garanti se zkušenostmi v dané oblasti.

3. Kdo obsah kontroluje a koriguje?

Po stylistické stránce jsou to pracovníci našeho publikačního oddělení. Po obsahové stránce to jsou zejména odborníci z řad partnerů daného projektu.

4. Co by mělo být jeho přínosem?

Cílů je hned několik:

I. Usnadnit práci správcům a vlastníkům nemovitostí. II. Eliminovat chyby při správě cizího majetku. III. Eliminovat aktivity firem bez historie, které slíbí cokoliv. IV. Vysvětlit trhu, že nejde pouze o instalaci FVE, ale že samotná instalace přináší i další úskalí – správu, revize, reklamace, kontrolu atd.

5. Komu jsou informace na portále určeny?

Každému, kdo nějakým způsobem zasahuje do chodu objektu či členské schůze/shromáždění vlastníků. Dále každému, kdo potřebuje odpovědi na své otázky a také každému, kdo se chce zapojit do diskuzí pod danými tématy. Portál je interaktivní a my očekáváme, a přáli bychom si, aby některá témata vyvolala diskuzi.

6. Jak by měli čtenáři se stránkami pracovat?

Vše záleží na daných čtenářích. Není jejich povinností sdílet své zkušenosti, ale za každou takovou interakci budeme moc rádi. Tvrdíme, že každá zkušenost může pomoci jiným v budoucnu se správně rozhodnout. Očekáváme tedy aktivní čtenáře se zápalem a chutí zapojit se do diskuze, ale tešíme se i na pasivní, kteří stránku využijí pro odpovědi na své otázky.

7. Co když na stránkách nenajde čtenář odpověď kterou hledal, jak má postupovat?

Na stránkách je mnoho možností, jak se s námi spojit, napsat zkušenost, zaslat podnět na téma či otázku, se kterou si čtenář neví rady. Na vše vždy rádi zareagujeme.

8. Jaké jsou další vize a plány?

Rozvíjet další témata. Vytvořit místo, kde čtenáři najdou vše, co potřebují. Pomoci správcům/statutárům a vlastníkům se správným rozhodnutím, zda a jak investovat do FVE.

Aktuálně zpracováváme témata: Bezpečnosti, správy systému a chystáme se s našimi partnery na otázky elektromobility a specifických oblastí dotací.

Za odpověď na dotazy děkujeme panu Ing. Jakubu Jánskému ze společnosti LOSKY, s.r.o.

Medailonek o panu Ing. Jakubu Jánském

Jakub Jánský je vedoucí obchodního oddělení společnosti LOSKY, s.r.o. Zajišťuje spolu se svým obchodně-marketingovým týmem realizaci a přípravu projektů pro zasíťování více než 250 tisíc domácností po celé České republice. Jako nadstavbu svých aktivit je zodpovědný také za zefektivnění komunikace mezi bytovými družstvy/společenstvími vlastníků a telekomunikačními společnostmi. Rozvoj portálu fotovoltaikabytovydum.cz je pod jeho patronátem. Koordinuje vstupy nových partnerů a plán publikačních témat tohoto portálu. Své dosavadní zkušenosti nasbíral při budování společnosti PLANET A, a.s. (AIM), kde působil jako obchodní ředitel.

Pro navnímání problematiky také doporučujeme přečíst si manuál od Unie komunitní energetiky: Jak na společnou fotovoltaiku v bytových domech nebo více o dotacích a desatera pro statutáry SVJ/BD uvádí přímo stránky Ministerstva životního prostředí v dotačním titulu Nová zelená úsporám: Fotovoltaické systémy

Zdroj foto: pixabay.com

______________________________________________________________________ CO VŠE MŮŽETE SE SOUSEDÉ.CZ ZÍSKAT:


Mohlo by vás zajímat

Návod na připojení nemovitosti k optické síti dle zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací

Návod na připojení nemovitosti k optické síti dle zákona č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací

V dnešní digitální éře se kvalitní a rychlé internetové připojení stalo základním požadavkem nejen domácností. Na zavedení sítě elektronických komunikací by tak měl myslet každý, kdo se chystá stavět nebo rekonstruovat. Jedině tak si zajistí pohodlí vysokorychlostního připojení, vyhne se do budoucna zbytečným nákladům a zároveň zhodnotí danou nemovitost.