Shrnutí webináře Organizace shromáždění vlastníků prakticky krok za krokem

Dne 28. dubna 2022 proběhl webinář na téma Organizace shromáždění vlastníků prakticky krok za krokem. Webinářem nás provedla Zlata Botero Vašková, současná jednatelka portálu Sousedé.cz a bývalá předsedkyně SVJ.

Shrnutí webináře Organizace shromáždění vlastníků prakticky krok za krokem

Všichni posluchači dostali přístup k záznamu z webináře a vy, kteří jste jej nestihli nezoufejte, můžete jej shlédnout na našem youtube kanále.

Webinář byl rozdělen na 3 části

  1. Obecná legislativní pravidla pro pořádání shromáždění se zaměřením na slovníček pojmů (význam shromáždění, jeho působnost, podílové hlasování, usnášeníschopnosti, absolutní vs. relativní většina atd.

  2. Fáze přípravy shromáždění a potřebné podklady a vzory

  3. Praktická ukázka organizace shromáždění pomocí online nástroje

Dotazy, které jsme dostali jako podněty před přípravou, jsme zapracovali do výkladu obsahu webináře. Proto pevně věřím, že jsme Vám takto poskytli konkrétní návod a dozvěděli se:

  • Kolik času Vám organizace od plánování - realizace - výstupu zabere.
  • Jaká zákonná pravidla musíte následovat, aby jste se nedostali do křížku s právem a neplatností shromáždění.
  • Jak důležitá je samotná příprava, aby všichni vlastníci, mohli dělat svá rozhodnutí na základě kvalitních pokladů a shromáždění proběhlo hladce.
  • Jakou výhodou je organizace shromáždění přes online nástroje, z pohledu času, administrace, přehlednosti i nákladovosti.

V případě dotazů se neváhejte obrátit přímo na přednášející Zlatu Botero na emailu zlata.botero@sousede.cz

Těšíme se na potkávání při dalších vzdělávacích webinářích, navštivte náš kalendář akcí.

Za tým Sousedé.cz Zlata Botero Vašková


Mohlo by vás zajímat

Co je dobré mít ještě ve stanovách?

Co je dobré mít ještě ve stanovách?

Ve článku „Co musí obsahovat stanovy SVJ a jak je změnit“ jsme se zabývali zákonnými náležitostmi, které musí obsahovat každé stanovy podle §1200 odst. 2 občanského zákoníku. Protože jsou stanovy základním dokumentem SVJ a slouží k úpravě mnohdy složitých vztahů, je žádoucí, aby řešily i další záležitosti.

Co musí obsahovat stanovy SVJ a jak je změnit?

Co musí obsahovat stanovy SVJ a jak je změnit?

Stanovy by měly být základním dokumentem, který organizuje život ve společenství vlastníků jednotek (dále jen SVJ). Proto by měly být co nejvíce detailní a propracované. Jasná pravidla hry v domě zaručí klid a snadné řešení sporů mezi jednotlivými vlastníky jednotek.