Shrnutí webináře Organizace shromáždění vlastníků prakticky krok za krokem

Dne 28. dubna 2022 proběhl webinář na téma Organizace shromáždění vlastníků prakticky krok za krokem. Webinářem nás provedla Zlata Botero Vašková, současná jednatelka portálu Sousedé.cz a bývalá předsedkyně SVJ.

Shrnutí webináře Organizace shromáždění vlastníků prakticky krok za krokem

Všichni posluchači dostali přístup k záznamu z webináře a vy, kteří jste jej nestihli nezoufejte, můžete jej shlédnout na našem youtube kanále.

Webinář byl rozdělen na 3 části

  1. Obecná legislativní pravidla pro pořádání shromáždění se zaměřením na slovníček pojmů (význam shromáždění, jeho působnost, podílové hlasování, usnášeníschopnosti, absolutní vs. relativní většina atd.

  2. Fáze přípravy shromáždění a potřebné podklady a vzory

  3. Praktická ukázka organizace shromáždění pomocí online nástroje

Dotazy, které jsme dostali jako podněty před přípravou, jsme zapracovali do výkladu obsahu webináře. Proto pevně věřím, že jsme Vám takto poskytli konkrétní návod a dozvěděli se:

  • Kolik času Vám organizace od plánování - realizace - výstupu zabere.
  • Jaká zákonná pravidla musíte následovat, aby jste se nedostali do křížku s právem a neplatností shromáždění.
  • Jak důležitá je samotná příprava, aby všichni vlastníci, mohli dělat svá rozhodnutí na základě kvalitních pokladů a shromáždění proběhlo hladce.
  • Jakou výhodou je organizace shromáždění přes online nástroje, z pohledu času, administrace, přehlednosti i nákladovosti.

V případě dotazů se neváhejte obrátit přímo na přednášející Zlatu Botero na emailu zlata.botero@sousede.cz

Těšíme se na potkávání při dalších vzdělávacích webinářích, navštivte náš kalendář akcí.

Za tým Sousedé.cz Zlata Botero Vašková


Mohlo by vás zajímat

Může SVJ převést příjem ze společných částí domu a pozemku do „fondu oprav“?

Může SVJ převést příjem ze společných částí domu a pozemku do „fondu oprav“?

Rychlé NE jako odpověď na otázku v nadpisu článku by nebylo špatnou odpovědí. Nikdo, ani SVJ, totiž nemůže bez dalšího nakládat s příjmem, který není jeho. A příjmy plynoucí z nakládání se společnými částmi domu a pozemku nepatří SVJ, ale jednotlivým spoluvlastníkům. V praxi ale často dochází k situaci, kdy samotní spoluvlastníci mají zájem tyto prostředky do tzv. „fondu oprav“ převést. Jak to lze provést?

Úspora cen energií v bytových domech – sen nebo realita?

Úspora cen energií v bytových domech – sen nebo realita?

V médiích stále slyšíme o neúnosných až likvidačních cenách energií (nejen) v domácnostech. A k tomuto ruku v ruce o dotacích na fotovoltaické elektrárny a tepelná čerpadla a přechodu na obnovitelné zdroje vytápění pro rodinné domy. Ale málo kdo ví, že všechny tyto možnosti úspor se týkají i bytových domů.