Shrnutí webináře Organizace shromáždění vlastníků prakticky krok za krokem

Dne 28. dubna 2022 proběhl webinář na téma Organizace shromáždění vlastníků prakticky krok za krokem. Webinářem nás provedla Zlata Botero Vašková, současná jednatelka portálu Sousedé.cz a bývalá předsedkyně SVJ.

Shrnutí webináře Organizace shromáždění vlastníků prakticky krok za krokem

Všichni posluchači dostali přístup k záznamu z webináře a vy, kteří jste jej nestihli nezoufejte, můžete jej shlédnout na našem youtube kanále.

Webinář byl rozdělen na 3 části

  1. Obecná legislativní pravidla pro pořádání shromáždění se zaměřením na slovníček pojmů (význam shromáždění, jeho působnost, podílové hlasování, usnášeníschopnosti, absolutní vs. relativní většina atd.

  2. Fáze přípravy shromáždění a potřebné podklady a vzory

  3. Praktická ukázka organizace shromáždění pomocí online nástroje

Dotazy, které jsme dostali jako podněty před přípravou, jsme zapracovali do výkladu obsahu webináře. Proto pevně věřím, že jsme Vám takto poskytli konkrétní návod a dozvěděli se:

  • Kolik času Vám organizace od plánování - realizace - výstupu zabere.
  • Jaká zákonná pravidla musíte následovat, aby jste se nedostali do křížku s právem a neplatností shromáždění.
  • Jak důležitá je samotná příprava, aby všichni vlastníci, mohli dělat svá rozhodnutí na základě kvalitních pokladů a shromáždění proběhlo hladce.
  • Jakou výhodou je organizace shromáždění přes online nástroje, z pohledu času, administrace, přehlednosti i nákladovosti.

V případě dotazů se neváhejte obrátit přímo na přednášející Zlatu Botero na emailu zlata.botero@sousede.cz

Těšíme se na potkávání při dalších vzdělávacích webinářích, navštivte náš kalendář akcí.

Za tým Sousedé.cz Zlata Botero Vašková


Mohlo by vás zajímat

Moderní řešení detekce úniku plynu v bytových jednotkách

Moderní řešení detekce úniku plynu v bytových jednotkách

Přestože v České republice žádný zákon nenařizuje povinnost detekovat nebezpečné plyny v domácnostech, je instalace detektorů důrazně doporučována. Obzvláště pak v bytových domech představuje únik plynu riziko nejen pro obyvatele dané bytové jednotky, ale celého domu.

Domy s vlastní kotelnou mohou ušetřit desítky tisíc na DPH. Mnoho domů o tom neví, nebo se bojí změny?

Domy s vlastní kotelnou mohou ušetřit desítky tisíc na DPH. Mnoho domů o tom neví, nebo se bojí změny?

Teplo je již řadu let zařazeno ve snížené sazbě DPH 10 % resp. 12 % od roku 2024, naproti tomu plyn a elektřina nakoupené samostatně jsou v základní sazbě 21 %. Všechny centrálně vytápěné domy nakupují vytápění a teplou vodu s nižší sazbou DPH než bytové domy s vlastní kotelnou, které si nakupují plyn či elektřinu sami. Může váš dům také ušetřit?