Shrnutí webináře Organizace shromáždění vlastníků prakticky krok za krokem

Dne 28. dubna 2022 proběhl webinář na téma Organizace shromáždění vlastníků prakticky krok za krokem. Webinářem nás provedla Zlata Botero Vašková, současná jednatelka portálu Sousedé.cz a bývalá předsedkyně SVJ.

Shrnutí webináře Organizace shromáždění vlastníků prakticky krok za krokem

Všichni posluchači dostali přístup k záznamu z webináře a vy, kteří jste jej nestihli nezoufejte, můžete jej shlédnout na našem youtube kanále.

Webinář byl rozdělen na 3 části

  1. Obecná legislativní pravidla pro pořádání shromáždění se zaměřením na slovníček pojmů (význam shromáždění, jeho působnost, podílové hlasování, usnášeníschopnosti, absolutní vs. relativní většina atd.

  2. Fáze přípravy shromáždění a potřebné podklady a vzory

  3. Praktická ukázka organizace shromáždění pomocí online nástroje

Dotazy, které jsme dostali jako podněty před přípravou, jsme zapracovali do výkladu obsahu webináře. Proto pevně věřím, že jsme Vám takto poskytli konkrétní návod a dozvěděli se:

  • Kolik času Vám organizace od plánování - realizace - výstupu zabere.
  • Jaká zákonná pravidla musíte následovat, aby jste se nedostali do křížku s právem a neplatností shromáždění.
  • Jak důležitá je samotná příprava, aby všichni vlastníci, mohli dělat svá rozhodnutí na základě kvalitních pokladů a shromáždění proběhlo hladce.
  • Jakou výhodou je organizace shromáždění přes online nástroje, z pohledu času, administrace, přehlednosti i nákladovosti.

V případě dotazů se neváhejte obrátit přímo na přednášející Zlatu Botero na emailu zlata.botero@sousede.cz

Těšíme se na potkávání při dalších vzdělávacích webinářích, navštivte náš kalendář akcí.

Za tým Sousedé.cz Zlata Botero Vašková


Mohlo by vás zajímat

Jak je to se správou plynového zařízení v rámci SVJ?

Jak je to se správou plynového zařízení v rámci SVJ?

Správu plynového zařízení je nutné rozdělit na zařízení ve vlastnictví právnické osoby – společenství vlastníků a zařízení ve vlastnictví soukromé osoby - ve smyslu domácnost. Jaký je rozdíl mezi osobou odpovědnou a pověřenou? Jaká je role výboru SVJ při jejich určování?

Jak získat úsporný tarif pro společenství vlastníků jednotek?

Jak získat úsporný tarif pro společenství vlastníků jednotek?

Vláda po několikaměsíčním čekání představila přesnější podobu tzv. úsporného tarifu, který má pomáhat domácnostem hradit vysoké účty za energie. Tento tarif bude pamatovat i na domácnosti, které neplatí za spotřebu energií přímo, ale hradí je dodavateli tepla, což jsou typicky členové společenství vlastníků, nebo družstva. Jak se mají o úsporný tarif společenství vlastníků jednotek přihlásit?