Soláry na bytových domech se budou budovat lépe

Ceny elektřiny a plynu neustále stoupají a logicky tak roste poptávka po solárních panelech, díky kterým si domácnosti chtějí zabezpečit soběstačnost, co se energií týká. Panely se montují hlavně na střechy rodinných domů, možnost takto zabezpečit také bytové domy brzdí nedostatečná legislativa. Od příštího roku by měla být situace díky novelizaci vyhlášky, kterou připravuje Energetický regulační úřad.

Soláry na bytových domech se budou budovat lépe

Soláry jen pro rodinné domy?

Majitel rodinného domu si dnes může objednat celé řešení, díky kterému bude vyrábět za slunečných dnů elektřinu, kterou může spotřebovávat, případné přebytky pak dodávat do sítě, nebo elektřinu skladovat v akumulátoru. Bohužel u bytových domů je situace složitější, a to z důvodu chybějící legislativy. Problém nastává hned v několika oblastech, jednak tehdy, pokud mají k solární elektrárně dát svolení všichni členové společenství vlastníků, dále při styku s dodavatelem elektřiny, bez kterého se bytový dům neobejde. Energetický regulační úřad si je tohoto nedostatku vědom, a proto právě nyní připravuje novelizaci vyhlášky, která by měla ty nejzávažnější problémy řešit. „Připravována je změna vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou, kterou má v gesci Energetický regulační úřad, ve druhém pololetí by měla vstoupit do legislativního procesu. Souhlas účastníků, je pouze dílčí součástí úprav, které mají primárně umožnit sdílení elektřiny vyrobené ze společného zdroje v rámci bytových domů,“ uvedl Michal Kebort, tiskový mluvčí Energetického regulačního úřadu.

Vztah s dodavatelem elektřiny

Majitel rodinného domu vybuduje solární elektrárnu, kterou využívá pro svou spotřebu, případně elektřinu akumuluje, nebo dodává do sítě, zůstane stále připojený do rozvodné sítě jako jedno odběrné místo, které má smlouvu s určitým dodavatelem elektřiny. U bytových domů je situace složitější. Pokud totiž chtějí vlastníci vyrobenou elektřinu využívat k jinému účelu, než na svícení na společných chodbách, nebo pohon výtahů, případně další sdílené služby, mají problém. Pokud by chtěli vyrobenou elektřinu využívat ve svých domácnostech, musí v současné době fotovoltaiku rozdělit, což je finančně a technicky náročné, nebo všechna odběrná místa sloučit do jednoho u paty domu. To ale bere jednotlivým vlastníkům možnost vybrat si svobodně svého dodavatele elektřiny. Podle vyhlášky Energetického regulačního úřadu by měly jednotlivé bytu zůstat jako samostatná odběrná místa, zároveň ale vzniknou místa podružná, na která se bude rozdělovat elektřina z fotovoltaiky.

Rozhodování nebude jednomyslné

Každý, kdo se účastnil schůzí Společenství vlastníků, ví, že je těžké se na čemkoliv dohodnout všemi hlasy. Doposud platilo, že na instalaci solárních panelů bylo třeba, aby se společenství usneslo sto procentní shodou. Přitom je velmi těžké, aby se schůze zúčastnili všichni vlastníci, případně všichni hlasovali a to ještě jednomyslně. Od příštího roku by mohly mít společenství možnost schválit tuto investici pouze většinou hlasů. Pochopitelně jde pouze o to, jak sami přizpůsobí své stanovy. Do těch si nově mohou dodat úmluvu, že pro instalaci není třeba všech hlasů. Zároveň ale mohou ponechat rozhodování jednomyslné. Pokud si některý z vlastníků nebude instalaci panelů přát, neměl by být do investice nucen. Svůj podíl v energetickém společenství by mohl někomu například pronajmout.

Novela zákona

Energetický regulační úřad není jedinou institucí, která chce přispět k rozvoji komunitní energetiky. Na Ministerstvu průmyslu a obchodu vzniká novela energetického zákona, který měl přitom vzniknout v České republice již před několika lety, jde totiž o transpozici evropské legislativy, díky které bude mnohem snadnější budovat energetické komunity a přispívat tak k rozvoji energetické soběstačnosti. Česká republika totiž stále nevytvořila kompletní legislativní rámec pro rozvíjení energetických projektů komunitního ražení. U mnoha projektů na úrovních obcí, nebo jiných panuje velká nejistota. „O zákonné ukotvení akumulace, která je nutnou podmínkou rozvoje obnovitelných zdrojů, jsme například Ministerstvo průmyslu a obchodu žádali už před více než dvěma lety. A nezůstalo jen u apelu. Podíleli jsme se na přípravě poslanecké novely, která nový druh licence měla do zákona doplnit. Ministerstvo tehdy namítalo, že problematiku je třeba řešit uceleně a preferuje proto dočasné řešení, než bude připraven celý nový energetický zákon. Uplynuly dva roky a nový energetický zákon ještě není ani na dohled. Zatím se proto snažíme pomoci alespoň v rámci svých možností. Ty jsou ale omezeny na podzákonné předpisy a vyhláškami upravíme jen zlomek potřebných pravidel,“ prohlásila v časopise Pro-Energy Magazín radní Energetického regulačního úřadu Martina Krčová.

Evropská legislativa u nás

Podle Ministerstva průmyslu a obchodu by měla již na podzim vzniknout transpozice evropské legislativy, která zavede do českého právního řádu mnoho změn. Novela energetického zákona má ustanovit pojmy občanského energetického společenství a společenství pro energetické zdroje. Tato společenství nemají generovat zisk, ale jejich činnost, která má zahrnovat výrobu a ukládání elektřiny, sdílení a dodávání energií, nebo například nabíjení elektrických vozidel. Na tato energetická společenství se bude vztahovat právní regulace těchto činností, benefitem jejich činnosti bude zlepšení životního prostředí. Předpokládá se, že nový zákon by měl platit od roku 2024.

Zdroj foto: Pixabay


Mohlo by vás zajímat