Svatý Kopeček u Olomouce

Mrazy konečně polevily a venkovní teploty budeme brzo opatřovat přídomkem jarní. Zároveň dostaneme chuť opustit teplo kamen a vydáme se po zimní pauze ven, na výlety. Kdo se bude pohybovat v okolí Olomouce, ať do svého cestovního plánu nezapomene zařadit také návštěvu jednoho z našich nejslavnějších mariánských poutních míst – Svatý Kopeček u Olomouce. Ve výšce 382 m nad mořem, asi 5 km severně od Olomouce se tyčí nad krajinou nejen poutní kostel Navštívení Panny Marie, ale i Zimní kaple a Svaté schody. Raritou areálu jsou barokní kramářské boudy z doby výstavby barokního komplexu. Pro koho by překrásný výhled do daleké krajiny nebo důstojná svatost místa byly příliš, může zavítat do nedaleké zoologické zahrady.

Svatý Kopeček u Olomouce

Legenda o vzniku tohoto poutního místa říká, že bylo založeno Janem Andrýskem, obchodníkem s vínem, když se mu ve snu zjevila Matka Boží. Zlí jazykové tvrdí, že obchodníka spíš navštívila opilecká fantazie než Bohorodice, ale to už se nedozvíme. Důležité je, že od roku 1632 na místě stojí poutní kaple, kterou pod patronací premonstrátského kláštera nechal měšťan Andrýsek postavit. Poutní kostel vznikl poměrně brzy, a to už o necelých padesát let později, kdy v roce 1679 došlo k vysvěcení chrámu postaveného za deset let podle návrhů architekta Giovanniho Pietra Tencally. Následně, v první polovině 18. století vznikla po obou stranách rezidenční křídla a ambit s kaplí Jména Panny Marie.

Hlavní portál kostela je tvořen třemi alegorickými postavami: vírou, nadějí a láskou. V nikách průčelí stojí kamenné plastiky. Nejvýše Panna Maria s Ježíšem, níže uprostřed sv. Štěpán, vpravo sv. Augustýn a vlevo sv. Norbert. Průčelí měří 25 m a včetně obou křídel celkem 97 m, výše klenby presbytáře dosahuje 16 m, kopule o průměru 11,5m sahá až do výše 30 m. Za zmínku jistě stojí také křížová cesta z let 1940 a 1941 zhotovená olomouckým řezbářem Jaroslavem Kubečkou. Z bývalého poutního domu z roku 1667 byl po rozsáhlé rekonstrukci v roce 2002 otevřen hospic s kaplí Svatého Ducha. Na místním starém hřbitově byla v roce 1706 vystavěna kaple Sv. Barbory a to přímo nad ostatky 121 poutníků, kteří v roce 1705 tragicky zahynuli při požáru právě tohoto poutního domu.

Nejvýznačnějším svátkem je zde 31. 5. svátek Navštívení Panny Marie. Chrám byl papežským dekretem ze dne 11. dubna 1995 povýšen na "baziliku minor" a navštíven papežem Janem Pavlem II. 21. května téhož roku.

Více praktických informací přímo na stránkách Svatého Kopečku.

(foto: redakce)


Mohlo by vás zajímat

Apostille a superlegalizace: Klíčové procesy pro mezinárodní kupce nemovitostí

Apostille a superlegalizace: Klíčové procesy pro mezinárodní kupce nemovitostí

Pokud plánujete nákup nemovitosti v zahraničí, čeká vás podobně jako v případě pořízení nemovitosti u nás proces složený z několika kroků. U koupě domu či bytu v zahraničí musíte ale navíc počítat s překladem a ověřením pravosti důležitých listin, přičemž může být potřebný soudní překlad, apostila nebo superlegalizace. Co si pod těmito pojmy představit?

Home office a jeho dopad na sousedské vztahy

Home office a jeho dopad na sousedské vztahy

Popularita home office neboli práce na dálku rok od roku roste. Z průzkumu Hospodářské komory ČR, který proběhl v minulém roce, ostatně vyplynulo, že home office alespoň několik dnů v měsíci umožňuje 93 % zaměstnavatelů. Jaký vliv má home office na sousedské a rodinné vztahy a jak na problematiku práce z domova nahlíží zákon?