Váš výtah si přeci zaslouží perfektní servis!

Jezdí to nahoru a dolů. Denně. Co je to? :) I když si to často neuvědomujeme, výtah je opravdu velmi často v provozu. Je tedy důležité mu věnovat pozornost, co se týče servisu a oprav. I po rekonstrukci potřebuje péči a dozor. Nepodceňujte proto výběr servisní firmy, která se o váš výtah bude starat.

Váš výtah si přeci zaslouží perfektní servis!

Servisní podmínky byste si měli zjistit už při výběru dodavatele. Přitom nezáleží na tom, zda budete v domě zřizovat nový výtah, nebo vás čeká pouze jeho rekonstrukce. Levné podmínky realizace jsou často vykoupeny drahým servisem. Neváhejte si zjistit reference a vlastní zkušenosti se servisem od ostatních SVJ. Vlastní názor na servisní firmu si pak uděláte při samotném kontaktu s ní – profesionální firma je schopna odpovědět na jakýkoliv dotaz zákazníka, dokáže navrhnout řešení a poskytnout kvalitní zpětnou vazbu. Odborník na svém místě. Navíc když zvládne servis různých zařízení napříč trhem a poradí si se servisem výtahů všech značek a typů, už nemusíte hledat dál.

Stíhá váš servisní technik?

Kvalitní preventivní údržba je lepší, než řešit následné poruchy. Zjistěte si proto u vaší servisní firmy, kolik výtahů připadá na jednoho servisního technika. „Ideální stav je cca 120 výtahů na jednoho technika. Pokud má technik na starost více jak 150 zařízení, je dost pravděpodobné, že servis nebude kvalitní, protože na takovém množství technik nemůže všechny potřebné činnosti časově zvládnout. V případě, že není prováděna preventivní údržba, zvyšuje se poruchovost a snižuje životnost výtahů,“ říká Miroslav Vokurka ze společnosti Výtahy Praha.

Důležitá je i reakční doba každé servisní firmy. Má-li svůj vlastní nonstop dispečink a drží 24 hodinovou pohotovost, je to jedině výhoda. Ale za jak dlouho k vám při případném problému dorazí technik? „Je dobré si zjistit, odkud firma je a zda je vůbec schopná při náhlé poruše nebo vyproštění rychle na místo dorazit. Napovědět může množství zásahových vozidel, které má firma na tyto výjezdové akce k dispozici. Pokud technik například při vyproštění nestihne do hodiny přijet, tak uvízlou osobu vyprostí hasiči, ale násilné vniknutí samozřejmě výtah poškodí,“ vysvětluje Miroslav Vokurka. Této situaci je tedy třeba předcházet.

Neplaťte více, než musíte

Od firmy dostanete paušální taxu. Ale co vlastně obsahuje? Jaká je hodinová sazba servisního technika v pracovní i mimopracovní době? Zjistěte si i výši dopravních nákladů a jaké ceny si firma účtuje za náhradní díly. Nebudete tak rozčarovaní z nepřiměřeně vysokých cen některých náhradních dílů. Pro seriózní firmu nebude problém vám tyto informace poskytnout. Přiměřená cena paušálu se pohybuje v rozmezí 800 – 1200 Kč. Pokud vám někdo nabídne cenu 200 Kč, počítejte s tím, že technik pouze přidá razítko a odjede. O kvalitním servisu nebo preventivní údržbě si můžete nechat jen zdát.

„Pokud se SVJ při výběru servisní firmy bude držet výše uvedenými pravidly, a výtah bude používán k účelu, ke kterému je určen, tak bude výtah bezpečně a spolehlivě sloužit mnoho let,“ uzavírá Miloslav Vokurka ze společnosti Výtahy Praha.


Mohlo by vás zajímat

Jak mají vypadat a co mají obsahovat zápisy ze schůzí SVJ a BD

Jak mají vypadat a co mají obsahovat zápisy ze schůzí SVJ a BD

Máte na starosti důležitou funkci ve vašem společenství vlastníků jednotek nebo bytovém družstvu? Nebo potřebujete z nějakého důvodu nahlédnout do zápisu ze schůzí, či jednání orgánu SVJ, ať už výboru, kontrolní komise nebo představenstva SVJ? Následující řádky vám prozradí, co vše musí obsahovat tyto zápisy a jak do nich nahlédnout.

Vyzkoušeli jsme online hlasování a z výsledku jsme byli překvapeni!

Vyzkoušeli jsme online hlasování a z výsledku jsme byli překvapeni!

Hlasování per rollam online stále ještě pro mnohé představuje strach z neznáma. Proto jsme oslovili profesionálního předsedu SVJ, který s online hlasováním zkušenosti má, aby nám je popsal. Nejlepší na tom všem prý je, že všichni zjistili, že to jde i jinak – uvědomili si, kolik vlastně ušetří peněz a hlavně času. Navíc ani nemusí řešit usnášeníschopnost – protože pohodlně odhlasuje každý.