Vy se ptáte, my odpovídáme: DPH vodné stočné

Jakou sazbu DPH má dodavatel využít pro odebranou teplou vodu pro rok 2023 a 2024

Vy se ptáte, my odpovídáme: DPH vodné stočné

Dotaz:

Obracíme se na vás s dotazem týkajícím se změny DPH u vodného a stočného. Dodavatel vody totiž spotřebu 4. čtvrtletí 2023 zdanil v lednové řádné fakturaci sazbou DPH 12% a považuje to za korektní.

Jako výbor s tímto postupem nesouhlasíme a považujeme jej za doslova okrádání odběratelů - konečných spotřebitelů-členů SVJ. Totiž - odečty patních vodoměrů v domě jsme dne 31.12. provedli a e-mailem dodavateli vody zaslali. Tyto odečty na faktuře uvedeny jsou, je tedy zcela zřetelně známá spotřeba vody do dne 31.12.2023, to znamená spotřeba 4. Q 2023. Dodavatel se ale vymlouvá, že faktura je vydána až ke dni 25.1.2024 se spotřebou vody i za období 1.1. - 25.1.2024, tudíž datum uskutečnění zdanitelného plnění je až den 25.1.2024, což se vztahuje v takovém případě i na rok 2023. Chápeme, že z fakturačního hlediska ano, ale co na to říká legislativa? Sazba DPH z vodného a stočného v roce 2023 je přece zákonem jednoznačně určena na úrovni 10 % a 12% sazba DPH se použije za spotřebu uskutečněnou až v roce 2024.

Může si dodavatel vody vůbec dovolit tříměsíční spotřebu posledního čtvrtletí 2023, která je jednoznačně známá a ve faktuře uvedena, zdanit sazbou DPH 12 %, aniž by účetní období roku 2023 oddělil od roku 2024. Máme za to, že kdybychom takovou fakturu bez povšimnutí uhradili a rozúčtovali (rok 2023) vůči členům společenství, de facto nekonáme s péčí řádného hospodáře. Děkujeme vám za objasňující odpověď, zda dodavatel vody postupuje v souladu se všemi účinnými legislativními normami či nikoliv a potom jak je to správně?

Odpověď:

Dle § 47 odst.2 ZDPH se pro zdanitelné plnění (dodávka vody) použije sazba daně platná k datu uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP). Pokud jste hradili zálohy, pak se zálohy zdaní sazbou, platnou ke dni jejich přijetí.
Není tedy určující, jakého období se spotřeba týká. Podstatné je, určit DUZP dle ZDPH - v případě dodávek vody je DUZP stanoveno v zákoně 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty v § 21 odst. 4 písm.b) bod 2 ZDPH. Jedná se o den zjištění skutečné spotřeby. Pokud dodavatel zjistí skutečnou spotřebu vody dne 1.1.2024 (nebo později), DUZP nastalo v 2024 a musí aplikovat sazbu 12 %. Ačkoli byla voda spotřebována v roce 2023. Pokud však dodavatel zjistil skutečnou spotřebu k 31.12.2023 (provedli jste odečet z patního vodoměru a tuto informaci dodavatel obdržel 31.12.2023 emailem), pak nastalo DUZP dodávky vody za období 1.10.2023 – 31.12.2023 dne 31.12.2023. Dodavatel měl vystavit do 15 dní daňový doklad se sazbou 10 %.

Následně dodavatel zjišťoval spotřebu za období 1.1.2024 – 25.1.2024 dalším odečtem z patního vodoměru. A na toto plnění měl uplatnit sazbu 12 %. Stejná pravidla platí i pro pronajímatele, plátce DPH, který na nájemníky rozúčtovává spotřebu vody. Pro určení sazby DPH je podstatné DUZP. Pronajímatel zjišťuje skutečnou spotřebu přijetím faktury a jejím rozpočítáním na nájemníky. Pokud fakturu přijal v roce 2024, DUZP nastalo v 2024 a musí aplikovat sazbu 12 % na celé plnění (i když se jedná o dodávku vody 2023). Pokud byste uhradili v průběhu 3Q 2024 zálohy na vodu, dodavatel by je zdanil sazbou 10 % (tedy sazbou daně platnou k datu jejich přijetí). A to i v případě, že by skutečnou spotřebu za 3Q 2024 zjistil 5.1.2024. Sazbu platnou k DUZP (5.1.2024, 12 %) by použil pouze na případný nedoplatek.

Redakce sousedé.cz

Zdroj foto : pixabay.com

______________________________________________________________________ CO VŠE MŮŽETE SE SOUSEDÉ.CZ ZÍSKAT:


Mohlo by vás zajímat

Příspěvky na energie a jak je získat

Příspěvky na energie a jak je získat

S příchodem zimy a stále rostoucích cen energií se mnozí z nás ocitají v situaci, kdy je každá finanční úleva více než vítána. Příspěvky na energie pomáhají zmírnit finanční tlak způsobený zvýšenými výdaji na vytápění a elektrickou energii, což je zejména během chladných měsíců klíčové.