Webinář: Shromáždění vlastníků z pohledu skrutátora

Téma: Praktický pohled na službu, přínos a výstupy

Webinář: Shromáždění vlastníků z pohledu skrutátora

Téma: Shromáždění vlastníků z pohledu skrutátora

Pořadatel: SousedeCZ s.r.o.

Přednášející: Ing. Jakub Schlenker, Ph.D.

Den: středa 1. 3. 2023

V čase: 17:30 - 18:00

Kde: Online


Vážení předsedové, členové výboru, přátelé,

portál sousedé.cz si pro Vás připravil další ze série vzdělávacích webinářů společně se svými odbornými experty na nejrůznější témata týkající se vedení a správy SVJ.

Dalším tématem které jsme připravili v letošním roce je „Shromáždění vlastníků z pohledu skrutátora, praktický pohled na službu, přínos a výstupy“ toto téma jsme zpracovali pro členy výboru, kteří čelí obtížím při přípravě a následnému sčítání a průkaznosti výsledků hlasování na shromáždění a služby skrutátorské by tak měli využít. Rádi bychom také pomohli početným SVJ, které potřebují být na shromáždění efektivnější. Tématem Vás provede Ing. Jakub Schlenker, správce, profesionální předseda i skrutátor.

Agenda webináře:

  • Proč a kdy chtít skrutátora
  • Příprava podkladů před shromážděním
  • Registrace vlastníků
  • Hlasování na shromáždění
  • Výstupy ze shromáždění
  • Zkušenosti z praxe
  • Dotazy posluchačů

Webinář je určen výborům, správcům, kteří chtějí a potřebují pomoc na fyzických shromážděních s organizací hlasování.

Pro účast na webináři se prosím registrujte přes přihlašovací formulář do 28. 2. 2023 do 24:00 hod.

Pokud máte již nyní dotazy, nebo vás napadl námět na další webinář oslovte nás na emailu: zlata.botero@sousede.cz

Na vaši účast se těší za tým sousedé.cz Zlata Botero Vašková a Ing. Jakub Schlenker.


Medailonek o přednášejícím:

Ing. Jakub Schlenker, Ph.D. je jedním z jednatelů společnosti JS-hlasování s.r.o., která poskytuje službu profesionálního skrutátora a zapisovatele na shromážděních vlastníků. V oblasti SVJ a správy nemovitostí se pohybuje od roku 2014, kdy začal vykonávat funkci předsedy ve výboru SVJ. V roce 2017 začal pracovat jako vedoucí technického oddělení ve správcovské společnosti v Praze. Na konci roku 2018 byl jedním ze zakladatelů společnosti JS-hlasování s.r.o. a následně také společnosti Domy na druhou s.r.o., která poskytuje službu profesionálního předsedy. Aktuálně kromě hlasování a předsednictví zastřešuje facility oddělení u menší developerské společnosti.

Medailonek o společnosti:

Společnost JS-hlasování vznikla na podzim roku 2018 s cílem usnadnit a zjednodušit společenstvím vlastníků hlasování na schůzích. Inovativní řešení pomocí bezdrátových hlasovacích ovladačů a vlastního softwaru s online napojením na katastr nemovitostí umožňuje rychlý a efektivní průběh shromáždění. Díky zkušenostem ze správy nemovitostí přinášíme klientům přidanou hodnotu v podobě partnera, který dokáže na shromáždění nejen sčítat hlasy, ale i poradit a sdělit své zkušenosti. V rámci nabízených služeb poskytuje společnost také moderování celého shromáždění, vypracování zápisu ze shromáždění, zapůjčení techniky, nebo vyhodnocení hlasování per rollam. V roce 2022 zajišťovala společnost JS-hlasování funkci skrutátora na 160 shromážděních vlastníků.

Na tržišti portálu sousede.cz JS-hlasování a jeho služby najdete ZDE


Mohlo by vás zajímat

Webinář: Budoucnost FVE pro bytové domy

Webinář: Budoucnost FVE pro bytové domy

Portál sousedé.cz si pro Vás připravil další ze série vzdělávacích webinářů společně se svými odbornými experty na nejrůznější témata týkající se vedení a správy SVJ