Zakládáme SVJ – část 1.

Bytový dům, ve kterém nám patří byt, je nutné nějakým způsobem spravovat, udržovat, opravovat, stanovovat pravidla pro užívání společných prostor a řadu dalších záležitostí, které za nás nikdo jiný neudělá ani nerozhodne.

Zakládáme SVJ – část 1.

Proto v bytových domech vznikají z majitelů bytů takzvaná společenství vlastníků jednotek, aby bylo jasné, kdo za co odpovídá a čím se život v domě řídí. SVJ mají nejnověji od 1. 1. 2014 svoje ukotvení v Novém občanském zákoníku (NOZ), z jehož paragrafů (§ 1194 - § 1216) se SVJ zrodila a jimiž se musí řídit.

SVJ je tedy v praxi kolektivním správcem vašeho domu, pomocí něhož se o dům staráme a tvoříme pro něj pravidla - například jakým způsobem bude zajištěn úklid v domě, v jaké výši budete přispívat na fond oprav, zda postavíme na pozemku před domem dětské hřiště nebo jaká pravidla užívání budou platit pro společný nebytový prostor v přízemí.

Co nám k SVJ zákon přesně říká?

  • název SVJ musí obsahovat termín „společenství vlastníků“ a označení domu (tedy například Společenství vlastníků domu Petržílkova 1051),
  • členy SVJ se stávají výhradně majitelé bytů (slovy zákona vlastníci jednotek),
  • SVJ je nutné založit tam, kde je alespoň pět bytů, přičemž musí platit, že minimálně tři byty jsou v majetku tří různých osob; u ostatních domů je možné založit SVJ dobrovolně,
  • SVJ je právnickou osobou, ale musí se věnovat pouze takové činnosti, která se přímo týká správy domu a pozemku – SVJ tedy nemůže třeba provozovat stánek se zmrzlinou,
  • vlastníci jednotek zodpovídají za dluhy SVJ (poměrně podle svého podílu na společných částech), proto se z důvodu jejich ochrany SVJ nemůže zaručit za dluhy třetích osob; pokud by to přece jen SVJ udělalo, takové ručení neplatí,
  • do správy domu podle zákona (§ 1189) nespadá jenom běžná údržba a provoz společných částí domu a pozemku, ale může zahrnovat vše, kde končí vlastnictví jednotlivého bytu v domě, třeba již zmiňovaná výstavba dětského hřiště nebo například střešní nástavba apod.

Je to skutečně nutné?

Když to všechno čteme, nemáme zpravidla na nějaké SVJ chuť ani náladu a rádi bychom se bez něho obešli. Ale slovy klasika, můžeme s tím nesouhlasit, můžeme proti tomu protestovat, ale to je asi tak všechno, co s tím můžeme dělat. Založení SVJ není ze zákona povinné jen pro malé bytové domy. Nám ostatním nezbývá nic jiného, než se právní úpravě podřídit a SVJ založit. Jak se do toho pustit a co nás při zakládání SVJ čeká a nemine, napíšeme příště, do druhé části tohoto miniseriálu.


Mohlo by vás zajímat

Jímky, žumpy, septiky: Znáte nejdůležitější zákony?

Jímky, žumpy, septiky: Znáte nejdůležitější zákony?

Pokud domovní odpad odvádíte do žumpy nebo septiku, měli byste detailně znát zákony, které se jich týkají. V opačném případě se snadno dopustíte přestupku, který by vás mohl stát i 50 000 Kč. Přečtěte si náš článek a budete mít v legislativě jímek a septiků jasno.

Drobné opravy a běžná údržba nájemního bytu

Drobné opravy a běžná údržba nájemního bytu

Každý byt zastihne zub času. Občas tedy nastanou okolnosti, kdy je třeba v nájemním bytě něco opravit či vyměnit. Kdo je povinen tyto opravy hradit? A co ještě můžeme považovat za drobné opravy a běžnou údržbu bytu?