Zakládáme SVJ – část 1.

Bytový dům, ve kterém nám patří byt, je nutné nějakým způsobem spravovat, udržovat, opravovat, stanovovat pravidla pro užívání společných prostor a řadu dalších záležitostí, které za nás nikdo jiný neudělá ani nerozhodne.

Zakládáme SVJ – část 1.

Proto v bytových domech vznikají z majitelů bytů takzvaná společenství vlastníků jednotek, aby bylo jasné, kdo za co odpovídá a čím se život v domě řídí. SVJ mají nejnověji od 1. 1. 2014 svoje ukotvení v Novém občanském zákoníku (NOZ), z jehož paragrafů (§ 1194 - § 1216) se SVJ zrodila a jimiž se musí řídit.

SVJ je tedy v praxi kolektivním správcem vašeho domu, pomocí něhož se o dům staráme a tvoříme pro něj pravidla - například jakým způsobem bude zajištěn úklid v domě, v jaké výši budete přispívat na fond oprav, zda postavíme na pozemku před domem dětské hřiště nebo jaká pravidla užívání budou platit pro společný nebytový prostor v přízemí.

Co nám k SVJ zákon přesně říká?

  • název SVJ musí obsahovat termín „společenství vlastníků“ a označení domu (tedy například Společenství vlastníků domu Petržílkova 1051),
  • členy SVJ se stávají výhradně majitelé bytů (slovy zákona vlastníci jednotek),
  • SVJ je nutné založit tam, kde je alespoň pět bytů, přičemž musí platit, že minimálně tři byty jsou v majetku tří různých osob; u ostatních domů je možné založit SVJ dobrovolně,
  • SVJ je právnickou osobou, ale musí se věnovat pouze takové činnosti, která se přímo týká správy domu a pozemku – SVJ tedy nemůže třeba provozovat stánek se zmrzlinou,
  • vlastníci jednotek zodpovídají za dluhy SVJ (poměrně podle svého podílu na společných částech), proto se z důvodu jejich ochrany SVJ nemůže zaručit za dluhy třetích osob; pokud by to přece jen SVJ udělalo, takové ručení neplatí,
  • do správy domu podle zákona (§ 1189) nespadá jenom běžná údržba a provoz společných částí domu a pozemku, ale může zahrnovat vše, kde končí vlastnictví jednotlivého bytu v domě, třeba již zmiňovaná výstavba dětského hřiště nebo například střešní nástavba apod.

Je to skutečně nutné?

Když to všechno čteme, nemáme zpravidla na nějaké SVJ chuť ani náladu a rádi bychom se bez něho obešli. Ale slovy klasika, můžeme s tím nesouhlasit, můžeme proti tomu protestovat, ale to je asi tak všechno, co s tím můžeme dělat. Založení SVJ není ze zákona povinné jen pro malé bytové domy. Nám ostatním nezbývá nic jiného, než se právní úpravě podřídit a SVJ založit. Jak se do toho pustit a co nás při zakládání SVJ čeká a nemine, napíšeme příště, do druhé části tohoto miniseriálu.


Mohlo by vás zajímat

Úvěrový rok s nádechem pandemie!

Úvěrový rok s nádechem pandemie!

Pandemie, s níž se ČR potýká více než rok a půl, změnila život Čechů v mnoha ohledech. Zásadně zasáhla do jejich životního stylu, pracovního života a v nepolední řadě ovlivnila i jejich přístup k financím.

Elektřina zdražuje. Jak se mohou SVJ ochránit?

Elektřina zdražuje. Jak se mohou SVJ ochránit?

Trh s energiemi prochází bouřlivým vývojem a ceny elektřiny a plynu šplhají do nebetyčných výšin, kde jsme si je ještě loni nedokázali představit, což má velký vliv na rozpočet společenství vlastníků jednotek. Zároveň se otřásá v základech důvěra k dodavatelům elektřiny, kteří najednou dávají najevo, že jim domluvené závazky nic neříkají. Jak v současné době může SVJ najít spolehlivého dodavatele energií?

Věcná břemena a výměnky při převodu nemovitostí na děti

Věcná břemena a výměnky při převodu nemovitostí na děti

V mnoha rodinách dochází v určité chvíli k předání majetku nejstarší generace. Rodiče předávají nemovitosti či jiné majetky mladším generacím. Pokud se jedná o byty, domy či pozemky, je nutné takový převod realizovat i přes katastr nemovitostí. Pro právní i neprávní jistotu poskytuje občanský zákoník dárcům řadu institutů, kterým si darování svého majetku mohou zajistit jejich užívání či jiný užitek.