Zakládáme SVJ – část 1.

Bytový dům, ve kterém nám patří byt, je nutné nějakým způsobem spravovat, udržovat, opravovat, stanovovat pravidla pro užívání společných prostor a řadu dalších záležitostí, které za nás nikdo jiný neudělá ani nerozhodne.

Zakládáme SVJ – část 1.

Proto v bytových domech vznikají z majitelů bytů takzvaná společenství vlastníků jednotek, aby bylo jasné, kdo za co odpovídá a čím se život v domě řídí. SVJ mají nejnověji od 1. 1. 2014 svoje ukotvení v Novém občanském zákoníku (NOZ), z jehož paragrafů (§ 1194 - § 1216) se SVJ zrodila a jimiž se musí řídit.

SVJ je tedy v praxi kolektivním správcem vašeho domu, pomocí něhož se o dům staráme a tvoříme pro něj pravidla - například jakým způsobem bude zajištěn úklid v domě, v jaké výši budete přispívat na fond oprav, zda postavíme na pozemku před domem dětské hřiště nebo jaká pravidla užívání budou platit pro společný nebytový prostor v přízemí.

Co nám k SVJ zákon přesně říká?

  • název SVJ musí obsahovat termín „společenství vlastníků“ a označení domu (tedy například Společenství vlastníků domu Petržílkova 1051),
  • členy SVJ se stávají výhradně majitelé bytů (slovy zákona vlastníci jednotek),
  • SVJ je nutné založit tam, kde je alespoň pět bytů, přičemž musí platit, že minimálně tři byty jsou v majetku tří různých osob; u ostatních domů je možné založit SVJ dobrovolně,
  • SVJ je právnickou osobou, ale musí se věnovat pouze takové činnosti, která se přímo týká správy domu a pozemku – SVJ tedy nemůže třeba provozovat stánek se zmrzlinou,
  • vlastníci jednotek zodpovídají za dluhy SVJ (poměrně podle svého podílu na společných částech), proto se z důvodu jejich ochrany SVJ nemůže zaručit za dluhy třetích osob; pokud by to přece jen SVJ udělalo, takové ručení neplatí,
  • do správy domu podle zákona (§ 1189) nespadá jenom běžná údržba a provoz společných částí domu a pozemku, ale může zahrnovat vše, kde končí vlastnictví jednotlivého bytu v domě, třeba již zmiňovaná výstavba dětského hřiště nebo například střešní nástavba apod.

Je to skutečně nutné?

Když to všechno čteme, nemáme zpravidla na nějaké SVJ chuť ani náladu a rádi bychom se bez něho obešli. Ale slovy klasika, můžeme s tím nesouhlasit, můžeme proti tomu protestovat, ale to je asi tak všechno, co s tím můžeme dělat. Založení SVJ není ze zákona povinné jen pro malé bytové domy. Nám ostatním nezbývá nic jiného, než se právní úpravě podřídit a SVJ založit. Jak se do toho pustit a co nás při zakládání SVJ čeká a nemine, napíšeme příště, do druhé části tohoto miniseriálu.


Mohlo by vás zajímat

Účinná likvidace štěnic svépomocí: co funguje a co ne?

Účinná likvidace štěnic svépomocí: co funguje a co ne?

Likvidace štěnic svépomocí je nepříjemná disciplína. Ale nikoliv nemožná. Důkazem jsou stovky recenzí od lidí, kteří se štěnic sami zbavili. Pokud infestace nenarostla do nezvládnutelných rozměrů, při správném postupu je možné se štěnic zbavit svépomocí.