Zakládáme SVJ – část 3.

Ve druhé části jsme se prokousali stanovami společenství a pokusili se dát jim nějakou smysluplnou podobu, aby odpovídaly nejen požadavkům zákona, ale hlavně našim potřebám při správě bytového domu. Ideálně jsme je nechali zkontrolovat právníkem, jejich sepsání a schválení proběhlo formou notářského zápisu.

Zakládáme SVJ – část 3.

Nic levného, říkáme si a nejvíc si povzdechneme nad tou spoustou času, kterou jsme museli přípravě a organizaci všeho potřebného obětovat. Můžeme být však v klidu, všechno teprve začíná.

Podání návrhu

Samotné podání návrhu na zápis SVJ do veřejného rejstříku se řídí zákonem o veřejných rejstřících (detailní popis podání návrhu zde).

Na webových stránkách MSČR nejdříve vyplníme elektronický formulář, jehož výstupem je návrh v podobě PDF dokumentu, který doručíme příslušnému rejstříkovému soudu spolu se stanovami a dalšími listinami (zejména: dokument prokazující založení SVJ, prohlášení vlastníka, usnesení shromáždění o volbě statutárního orgánu, apod.) a to v listinné nebo elektronické podobě.

Seznam příloh není zákonem pevně stanovený a vždy záleží na daném soudu, jak se k návrhu postaví a co si k němu vyžádá. Praxe ukazuje, že každý soudce rejstříkového soudu přistupuje k zápisu SVJ po svém, proto je třeba s tím dopředu počítat.

Pro zaslání elektronicky (e-mailem, ePodatelnou) budeme potřebovat elektronický podpis. Návrh lze také podat datovou schránkou, tam elektronický certifikát nepotřebujeme. Můžeme zůstat také u tradiční formy zaslání – doporučeným dopisem, zde je ovšem nutný úředně ověřený podpis navrhovatele/ů.

Navrhovatelem je předseda společenství, byl-li zvolen, nebo všichni členové výboru.

Správní poplatek je ve výši 6 000,- Kč za první zápis, za změnu stanov zaplatíme 2 000,- Kč.

Rejstříkový soud musí SVJ zapsat do rejstříku nejpozději do pěti pracovních dnů. Jestliže zápis do rejstříku v této lhůtě neprovede ani o návrhu nerozhodne (tedy nezamítne nebo si nevyžádá doplnění), považuje se navrhovaný zápis za provedený dnem následujícím po uplynutí této lhůty.

Co dál?

Na Justici se v rejstříku objevilo naše právě založené SVJ a obdrželi jsme písemné rozhodnutí soudu o zápisu. Sláva, to nejhorší máme tedy za sebou, chtělo by se jásat a svolat před dům nějakou sousedskou sešlost. Teprve teď ale všechna ta legrace začíná. Svolávat shromáždění, vyřídit pojistku, vybrat správce, zdolat hromady papírování a hlavně najít pár ochotných lidí, kteří budou všechnu tu práci pro společenství dělat. V dalších částech miniseriálu uvidíme, co budeme umět poradit.


Mohlo by vás zajímat

Profesionální předseda SVJ – všestranný odborník

Profesionální předseda SVJ – všestranný odborník

Jedním z nejčtenějších článků za poslední dobu v našem magazínu byl ten o možnosti svěření působnosti člena voleného orgánu odborníkovi, jenž bude tuto činnost vykonávat profesionálně jako placenou službu. Co všechno souvisí s prací profesionálního předsedy SVJ a jak náročná je jeho činnost, se dočtete otázkách a odpovědích v tomto článku.

Jaké osobní údaje může SVJ zpracovávat a na co si dát pozor?

Jaké osobní údaje může SVJ zpracovávat a na co si dát pozor?

Práci s osobními údaji se SVJ při své každodenní činnosti vyhnout nemůže. Ideální situace, kdy SVJ přenechá s tím spojenou agendu externímu specialistovi, je ale pro většinu SVJ v České republice kvůli jejich velikosti či finanční situaci utopická vize. V následujícím článku přinášíme přehled údajů, které SVJ může bez souhlasu zpracovávat a několik praktických rad k tomu.