Znáte základní pravidla pro užívání družstevního bytu?

Jste členem bytového družstva? Přečtěte si vaše základní povinnosti.

Znáte základní pravidla pro užívání družstevního bytu?

Jednou ze základních povinností a práv je seznámení se se stanovami družstva. I když je jejich výklad jednoznačný, přesto se právníci setkávají s některými nesprávnými výklady. „Vlastník bytové jednotky v bytovém družstvu je pouze jejím nájemcem, tedy uživatelem, a v žádném případě není vlastníkem bytu. V případě bytového družstva, je vlastníkem budovy toto bytové družstvo, a nájemci jsou jen subjekty užívajícími byt,“ říká úvodem JUDr. Daniel Šplíchal.

Platí právní předpisy i interní normy

Nájemce je jistě oprávněn /i povinen/ byt si udržovat, pečovat o jeho vybavení a zařízení, aby mu byt mohl dobře sloužit a naplňovat tedy jeho bytové potřeby. Přitom však musí respektovat práva ostatních uživatelů bytů, a chovat se tak, aby ostatní nájemce svým počínáním nerušil. Pokud provádí takové úpravy, které jsou hlučné a ruší jimi klid v domě, je jeho povinností chovat se tak, by rušící zásahy byly co nejmenší a nezasahovaly do práv jiných nájemců v domě.

Někdy vznikají problémy s balkony, které jsou vyhřívány radiátorem z obytné místnosti, kde nájemce má umístěny květiny nebo kde suší prádlo. Není myslitelné nechávat protékat vodu přes balkony do spodních pater, nebo nechat padat zeminu z květináčů.

Vždy je třeba vycházet z toho, že dům, ve kterém se nachází družstevní byt, je domem ve vlastnictví bytového družstva, a tedy jde o dům družstevní. Byty v něm patří vlastnicky bytovému družstvu, a je proto třeba chápat je také jako družstevní. V bytovém družstvu pak platí, že jeho právní poměry při užívání bytů jsou upraveny jednak obecně závaznými právními předpisy (kterými jsou zejména obchodní zákoník, nebo občanský zákoník), ale i interními normami, které jsou platné a vztahují se na poměry pouze v konkrétním družstvu (těmi jsou především stanovy, ale např. i domovní řád, pokud je vydán).

Nezbytný je souhlas!

Každý člen družstva je nikoliv vlastník „svého“ bytu, nýbrž jen jeho uživatelem, nájemcem, a je povinen respektovat jak obecně závazné předpisy, tak vnitřní normy družstva. Jestliže chce realizovat v bytě stavební či jiné obdobné úpravy, družstvo má právo k takovým úpravám se vyjádřit, a zejména udělit či neudělit k nim souhlas. Stavební úřad je pak kompetentní posoudit, k jakým úpravám je nutné stavební povolení či ohlášení, a takové rozhodnutí musí stavebník respektovat. Jestliže úpravy provádí v bytě bez souhlasu nebo dokonce bez vědomí družstva, může toto jeho počínání družstvo kvalifikovat jako nepovolené, neoprávněné, a může z toho vyvodit i patřičné důsledky. V každém případě bude platit obecné pravidlo, že každý se má chovat tak, aby nerušil ostatní obyvatele domu, a případně jim nezpůsobil škodu.

Způsob užívání bytu je upraven naznačenými předpisy rovněž v případě i takových „detailů“, jakými jsou jezdění dětských kočárků v bytě. Zde je třeba zachovávat obecnou slušnost, a způsoby narušování klidu v domě nebo sousedských vztahů může řešit a případně postihovat příslušný úřad ve správním řízení.

Autor: JUDr. Daniel Šplíchal, advokát,


Mohlo by vás zajímat

Jak získat úsporný tarif pro společenství vlastníků jednotek?

Jak získat úsporný tarif pro společenství vlastníků jednotek?

Vláda po několikaměsíčním čekání představila přesnější podobu tzv. úsporného tarifu, který má pomáhat domácnostem hradit vysoké účty za energie. Tento tarif bude pamatovat i na domácnosti, které neplatí za spotřebu energií přímo, ale hradí je dodavateli tepla, což jsou typicky členové společenství vlastníků, nebo družstva. Jak se mají o úsporný tarif společenství vlastníků jednotek přihlásit?