Zveřejnění jmen neplatičů v SVJ

Jak je to s neplatiči v SVJ? Můžeme zveřejnit jejich jména na shromáždění? Odpovídá Mgr. Jan Eisenreich z SVJ právník.cz:

Zveřejnění jmen neplatičů v SVJ

K Vašemu dotazu lze uvést následující:

Bohužel, jakékoliv zveřejnění osobních údajů neplatiče, které by jej identifikovaly, tedy zejm. zveřejnění jeho jména a příjmení nebo čísla bytu, není s ohledem na právní předpisy možné (konkrétně je toto v rozporu s nařízením GDPR, zákonem o ochraně osobních údajů a občanským zákoníkem). Nelze tak zveřejnit jména neplatičů ani na nástěnce či webových stránkách SVJ a ani na zasedáních shromáždění. SVJ v tomto směru musí dodržovat právní předpisy, chránit osobní údaje i neplatících členů a bojovat s nimi jinými způsoby, zejména prostřednictvím klasického soudního vymáhání dlužných částek.

Je zde však možnost, jak se může jednotlivý člen SVJ o neplatičích dozvědět, a to při využití práva nahlédnout do dokumentů SVJ. Pokud člen uplatní toto své právo a zažádá SVJ o nahlédnutí do účetnictví a dokumentace ohledně hospodaření SVJ, pak může také nahlédnout do výpisu pohledávek, kde bude uvedena i identifikace neplatičů. Musí však vždy jít o aktivní výkon tohoto práva ze strany člena SVJ. Jinými slovy není možné, aby SVJ jakkoliv samo aktivně v této věci vystupovalo a např. vyhlásilo, že se všichni vlastníci jednotek mají přijít podívat na jména neplatičů nebo aby na zasedání shromáždění výbor prohlásil, že na základě žádosti některého ze členů donesl k prostudování všem zúčastněným dokumenty se jmény neplatičů.

Doufám, že je pro Vás výše uvedené dostačující.

S přáním pěkného dne,

Mgr. Jan Eisenreich

Ladislav Drha, advokátní kancelář s.r.o.

Václavské nám. 802/56, 110 00 Praha

tel.č. 727835270


Mohlo by vás zajímat

Jak mají vypadat a co mají obsahovat zápisy ze schůzí SVJ a BD

Jak mají vypadat a co mají obsahovat zápisy ze schůzí SVJ a BD

Máte na starosti důležitou funkci ve vašem společenství vlastníků jednotek nebo bytovém družstvu? Nebo potřebujete z nějakého důvodu nahlédnout do zápisu ze schůzí, či jednání orgánu SVJ, ať už výboru, kontrolní komise nebo představenstva SVJ? Následující řádky vám prozradí, co vše musí obsahovat tyto zápisy a jak do nich nahlédnout.

Vyzkoušeli jsme online hlasování a z výsledku jsme byli překvapeni!

Vyzkoušeli jsme online hlasování a z výsledku jsme byli překvapeni!

Hlasování per rollam online stále ještě pro mnohé představuje strach z neznáma. Proto jsme oslovili profesionálního předsedu SVJ, který s online hlasováním zkušenosti má, aby nám je popsal. Nejlepší na tom všem prý je, že všichni zjistili, že to jde i jinak – uvědomili si, kolik vlastně ušetří peněz a hlavně času. Navíc ani nemusí řešit usnášeníschopnost – protože pohodlně odhlasuje každý.