Zveřejnění jmen neplatičů v SVJ

Jak je to s neplatiči v SVJ? Můžeme zveřejnit jejich jména na shromáždění? Odpovídá Mgr. Jan Eisenreich z SVJ právník.cz:

Zveřejnění jmen neplatičů v SVJ

K Vašemu dotazu lze uvést následující:

Bohužel, jakékoliv zveřejnění osobních údajů neplatiče, které by jej identifikovaly, tedy zejm. zveřejnění jeho jména a příjmení nebo čísla bytu, není s ohledem na právní předpisy možné (konkrétně je toto v rozporu s nařízením GDPR, zákonem o ochraně osobních údajů a občanským zákoníkem). Nelze tak zveřejnit jména neplatičů ani na nástěnce či webových stránkách SVJ a ani na zasedáních shromáždění. SVJ v tomto směru musí dodržovat právní předpisy, chránit osobní údaje i neplatících členů a bojovat s nimi jinými způsoby, zejména prostřednictvím klasického soudního vymáhání dlužných částek.

Je zde však možnost, jak se může jednotlivý člen SVJ o neplatičích dozvědět, a to při využití práva nahlédnout do dokumentů SVJ. Pokud člen uplatní toto své právo a zažádá SVJ o nahlédnutí do účetnictví a dokumentace ohledně hospodaření SVJ, pak může také nahlédnout do výpisu pohledávek, kde bude uvedena i identifikace neplatičů. Musí však vždy jít o aktivní výkon tohoto práva ze strany člena SVJ. Jinými slovy není možné, aby SVJ jakkoliv samo aktivně v této věci vystupovalo a např. vyhlásilo, že se všichni vlastníci jednotek mají přijít podívat na jména neplatičů nebo aby na zasedání shromáždění výbor prohlásil, že na základě žádosti některého ze členů donesl k prostudování všem zúčastněným dokumenty se jmény neplatičů.

Doufám, že je pro Vás výše uvedené dostačující.

S přáním pěkného dne,

Mgr. Jan Eisenreich

Ladislav Drha, advokátní kancelář s.r.o.

Václavské nám. 802/56, 110 00 Praha

tel.č. 727835270


Mohlo by vás zajímat

Jak vytápět úsporně? Dejte šanci decentrálním zdrojům

Jak vytápět úsporně? Dejte šanci decentrálním zdrojům

Cena energií jde v poslední době strmě vzhůru, což se týká i teplárenství. Pokud chcete váš bytový dům v budoucnu vytápět úsporně, je třeba se poohlédnout po chytrém řešení, díky kterému nebudete závislí na centrální soustavě. Takové řešení přináší Bohumil Matyska ze společnosti Energo-Space consult, která se zabývá výrobou tepla a teplé užitkové vody z decentrálních zdrojů.

Anonymita obyvatel v obytných domech jako trend moderní doby i přízrak nejistoty a nebezpečí

Anonymita obyvatel v obytných domech jako trend moderní doby i přízrak nejistoty a nebezpečí

Společné soužití mnoha lidí na malém prostoru, uspěchaná doba, změny pracovních návyků. To vše jsou příčiny, které narušují rodinné vztahy a o těch sousedských nemluvě. Tyto změny vedou k anonymitě a v sousedství nevyhnutelně k obavám, nedůvěře i neochotě se podílet na společné údržbě sdíleného majetku. Pokud jste správce nebo majitel nemovitostí, přistupte k řešení této situace komplexně.