Zvýhodněný úvěr na financování instalace fotovoltaických elektráren na bytové domy

Stávající situace ve světě (vysoká inflace, zdražování energií, válka na Ukrajině a zejména energetická politika EU) vyvolává stále silnější tlaky na urychlení masivnějšího využívání alternativních zdrojů energií.

Zvýhodněný úvěr na financování instalace fotovoltaických elektráren na bytové domy

Lze tedy očekávat, že oproti minulosti, kdy v oblasti investic do bytového fondu bylo nejvíce úvěrů poskytováno na zateplování a výměnu oken, budou bytová družstva (BD) a společenství vlastníků (SVJ) daleko více přistupovat i k řešení optimalizace energetické bilance domu. To vše bude nahrávat tomu, aby tito klienti, kromě celkové rekonstrukce, v daleko větší míře využívali možnosti montáže fotovoltaických elektráren (FVE) na střechy svých objektů, popř. i k instalaci tepelných čerpadel jako náhrady současného způsobu vytápění. V souvislosti s enormním nárůstem ceny energií, současnou státní dotační podporou obnovitelných zdrojů z programu „Nová zelená úsporám pro bytové domy“ a schválenou úpravou energetického zákona, lze očekávat, že v roce 2023 začne výrazně narůstat zájem BD a SVJ zejména o instalace FVE na střechy domů. Novela energetického zákona (a na ni navazují vyhláška ERU o pravidlech trhu s elektřinou) totiž odstranila dvě základní překážky, které dosud bránily masivnímu využívání FVE na bytových domech. Jednak byl výrazně navýšen limit, do kterého BD či SVJ nebude potřebovat licenci pro prodej elektřiny (ani stavební povolení na instalaci FVE) a jednak již před realizací takové investice není nutný souhlas všech vlastníků v domě, který byl ještě loni potřebný ke zřízení sdruženého odběrného místa.

ČSOB má ambici se stát přední bankou v úvěrové podpoře takových investic. Na základě konzultací a spolupráce banky s řadou firem, které se montáží FVE na bytové domy zabývají, byly získány stěžejní informace o průměrné nákladovosti takové investice. Z těchto poznatků plyne, že při montáží FVE na střechu bytového domu se náklady, přepočtené na 1 byt, pohybují kolem 110 - 140 000 Kč. Vzhledem k tomu, že téměř všichni zájemci o FVE současně budou žádat o dotaci z programu Nová zelená úsporám, která činí 30 – 35% pořizovacích nákladů, se výsledný náklad na pořízení FVE může pohybovat kolem 70 – 100 000 Kč/1 byt. Návratnost pořizovacích nákladů se dle výpočtů odborných společností pak pohybuje mezi 5 – 8 lety. Na základě těchto dat ČSOB odhaduje, že většina BD a SVJ bude žádat o úvěr s finální splatností 10 let. Protože ale návratnost investice je odvozena z ceny FVE po odečtení dotace, musíme počítat s tím, že na začátku bude nutné poskytnout úvěr se splatností 15 let, která se, po provedení mimořádné splátky z dotace, sníží na 10 či méně let. Na základě těchto skutečností ČSOB připravila pro své klienty „Zvýhodněný úvěr na FVE“, jehož parametry jsou nastaveny tak, aby přesně odpovídaly požadavkům BD a SVJ na optimální způsob financování takové investice.

Podmínky pro poskytnutí úvěru za zvýhodněných podmínek:

 • účelem úvěrování je výhradně instalace fotovoltaické elektrárny (FVE)
 • průměrná zadluženost z úvěru na jeden byt (bez dotace) nepřesáhne 150 000 Kč
 • splatnost úvěru bude činit maximálně 15 let

Základní parametry zvýhodněného úvěru:

 • splatnost maximálně 15 let
 • zvýhodněná úroková sazba (pevná sazba a anuitní splácení)
 • dotaci z programu Nová zelená úsporám (NZÚ) lze použít na provedení částečné mimořádné splátky úvěru
 • poplatek za poskytnutí úvěru a poplatek za rezervaci zdrojů je nulový
 • úvěr bude poskytnut bez zajištění (a to i v případě, kdy BD či SVJ již nějaký úvěr splácí)

Vzorový příklad:

SVJ s 15 byty, náklady na instalaci FVE 2 mil. Kč, dotace z programu NZÚ by měla činit cca 35 % tj. cca 700 000 Kč (bude vyplacena až po realizaci investice a vyčerpání úvěru), měsíční příspěvek do „fondu oprav“ SVJ je min. 18 700 Kč

Parametry úvěru ve výši 2 mil. Kč:

 • splatnost 15 let,
 • měsíční splátka 15 816 Kč,
 • úrokové náklady za celou dobu splácení 846 857 Kč
 • po splátce z dotace NZÚ se jistina úvěru sníží na 1 300 000 Kč
 • při zachování přibližně stejné výše měsíční splátky (15 671 Kč) lze splatnost úvěru zkrátit na cca 8,5 roku
 • úrokové náklady za celou dobu splácení (8,5 roku) se tak sníží pouze na 298 425 Kč

Zdroj foto: Pixabay

______________________________________________________________________

CO VŠE MŮŽETE SE SOUSEDÉ.CZ ZÍSKAT:


Mohlo by vás zajímat

Moderní řešení detekce úniku plynu v bytových jednotkách

Moderní řešení detekce úniku plynu v bytových jednotkách

Přestože v České republice žádný zákon nenařizuje povinnost detekovat nebezpečné plyny v domácnostech, je instalace detektorů důrazně doporučována. Obzvláště pak v bytových domech představuje únik plynu riziko nejen pro obyvatele dané bytové jednotky, ale celého domu.

Domy s vlastní kotelnou mohou ušetřit desítky tisíc na DPH. Mnoho domů o tom neví, nebo se bojí změny?

Domy s vlastní kotelnou mohou ušetřit desítky tisíc na DPH. Mnoho domů o tom neví, nebo se bojí změny?

Teplo je již řadu let zařazeno ve snížené sazbě DPH 10 % resp. 12 % od roku 2024, naproti tomu plyn a elektřina nakoupené samostatně jsou v základní sazbě 21 %. Všechny centrálně vytápěné domy nakupují vytápění a teplou vodu s nižší sazbou DPH než bytové domy s vlastní kotelnou, které si nakupují plyn či elektřinu sami. Může váš dům také ušetřit?