Dům plný úspor o.p.s. logo

Dům plný úspor o.p.s.

Obecně prospěšná společnost DŮM PLNÝ ÚSPOR® vznikla, jako sdružení odborných partnerů, kteří vyvíjejí, navrhují a realizují kvalitní opatření v oblasti energetických úspor a ochrany životního prostředí. Naším cílem je pomáhat investorům při návrhu a realizaci energeticky úsporných opatření tak, aby přinášela co největší efekt při zachování ekonomicky výhodné návratnosti. Spolu s našimi partnery vzděláváme veřejnost, sledujeme nejnovější trendy, vyvíjíme vlastní technologie a vše přinášíme do reálného života. Naši partneři patří mezi lídry ve svém oboru. Naše hlavní činnosti: Zdarma zpracováváme pro investory studie návratnosti energetických opatření. Radíme při realizaci energeticky úsporných opatření tak, aby byly efektivní a reálně návratné. Sdružujeme odborné partnery, kteří se zabývají vývojem a výrobou materiálů a technologií pro energeticky úsporná opatření. Pomáháme s financováním energeticky úsporných opatření. S našimi partnery umíme zajistit nadstandardně výhodné úvěrování. Sledujeme pečlivě všechny dotační tituly. Umíme připravit kvalitní a úspěšné žádosti. Organizujeme osvětu, výstavy, semináře a vzdělávání. Provozujeme lektorskou činnost v oblasti úspor energií, ochrany životního prostředí, obnovitelných zdrojů, ekologické výchovy a strategie udržitelného života. Podporujeme projekty výzkumu a vývoje nových technologií a materiálů v oblasti životního prostředí. Vydáváme odborné tiskoviny.

Poptávka