Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR logo

Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR

Nabídka služeb SMBD

Hlavním cílem SMBD zůstává obnova základních principů družstevnictví jako je solidarita a vzájemnost, ale i zachycení nových trendů v bydlení, kterým je vlastnické bydlení. SMBD spolupracuje s dalšími organizacemi zabývajícími se bydlením, aby tak podpořilo svoji účast při legislativním procesu v oblasti bydlení. Svoji činnost vyvíjí na celém území ČR prostřednictvím svých Regionálních poradenských středisek (RPS) v programu Celostátního informačního centra bydlení (CICB).

Členskou základnu tvoří nyní přes 1 750 právnických osob zabývajících se bydlením.

Proč se stát členem

Seznamte se s výhodami členství ve Sdružení bytových družstev a společenství vlastníku ČR, z.s. Bytová družstva a SVJ v těchto chvílích nemusí zůstávat sama. Sdružení bytových družstev a společenství vlastníků ČR, z.s. (SMBD) disponuje kolektivem předních odborníku v oblasti bytové legislativy i správy bytového fondu. Také se ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj podílí na přípravě nových předpisů. Pokud jste členy SMBD, můžete čerpat oporu ve věcné argumentaci i užitečných radách a zkušenostech. Sdružení bytových družstev a společenství vlastníku ČR, z.s. je podle nového občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. spolkem registrovaným u Městského soudu v Praze v registraci spolků pod spis. zn. L 8125.

Hlavním cílem SMBD zůstává obnova základních principů družstevnictví, jako je solidarita a vzájemnost, ale i zachycení nových trendů, kterým je bydlení vlastnické. Sdružení spolupracuje s dalšími organizacemi zabývajícími se bydlením, aby tak podpořilo svoji účast při legislativním procesu v oblasti bydlení.

Služby poskytované členům bez úhrady:

 • ústní konzultace v délce ½ hod. - v roce dvě právní, dvě ekonomické, dvě technické, každá další za manipulační poplatek 100,- Kč, objednávky na tel. čísle 224 805 511
 • zajištění pojištění majetku členů SMBD a statutárního orgánu BD a SVJ za velmi výhodných podmínek pod Rámcovou pojistnou smlouvou s Kooperativou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, objednávky na tel. čísle 224 805 170
 • finanční poradenství včetně dotačních programů ve spolupráci se SFPI (dříve SFRB)
 • konzultační den v délce 3 hod. – 1x za čtvrtletí, forma dotazů a vzájemná výměna zkušeností
 • časopis Informační bulletin SMBD - v roce šest vydání, aktuální informace v právní, ekonomické, technické oblasti atd.

Služby poskytované členům za úhradu, za výhodných podmínek:

 • vzory potřebné pro činnost včetně stanov pro BD a SVJ a metodických publikací
 • zajištění právních služeb u advokátů spolupracujících se SMBD
 • školení a semináře na aktuální témata
 • rozhodčí řízení mezi členskými subjekty nebo jejich členy
 • služby koordinátorů bezpečnosti práce ve stavebnictví
 • služby prostřednictvím dceřiného subjektu SMBD servis, s.r.o.
Těšnov 1163/5, Praha, 11000
Poptávka