Český ostrovní dům – nejen soutěž

Na první pohled v tuzemských vnitrozemních podmínkách podivný název, jehož význam rychle pochopíme, když si popíšeme, v čem spočívá „ostrovnost“ domu. Stavba splňující ostrovní charakter totiž nemusí být napojena na žádné inženýrské sítě. Takový dům disponuje autonomním energetickým systémem, využívá ve svůj prospěch přírodní podmínky a dokáže hospodárně využívat vodní zdroje.

Český ostrovní dům – nejen soutěž

Samozřejmostí je recyklace. Český ostrovní dům, původně studentská architektonická soutěž, se již druhým rokem od svého vzniku stává fenoménem, který přináší myšlenky udržitelnosti do českého prostředí.

Ostrovní řešení

Spojení soběstačnosti, šetrnosti a architektury – tak by se daly stručně pojmenovat zásady, na kterých celý ostrovní trend stojí. Je to především snaha používat co nejčistší technologie, dosáhnout soběstačnosti domů a zároveň nezůstat jen u jediné stavby široko daleko. Také ale nadchnout širokou veřejnost pro tuto cestu, která vytváří kvalitní životní prostředí nejen nám, ale zachovává je i pro příští generace.

(Vítězný návrh roku 2016, Vojtěch Lichý/Petr Pávek)

Jak nás přesvědčily výsledky ročníku 2016, řešení tu jsou a nejde o sci-fi. Ostrovní dům díky solárním panelům žije ze sluneční energie a ukládá jí do akumulátorů pro večerní a ranní použití. Šetrně hospodaří s vodou využíváním dešťové vody a recyklací vody pitné. Plně jsou využívány přírodní podmínky – například částečné zapuštění stavby do terénu, orientace na jižní stranu nebo zohlednění letního a zimního slunečního svitu. A samotné domy? Nápadité, stylové, odpovídající moderním nárokům na bydlení a hlavně na hony vzdálené bezpohlavní katalogové výstavbě, která posledních třicet let bezhlavě zaplavuje českou krajinu bez jakéhokoliv ohledu k čemukoliv, bez výrazu, bez vize.

Má to smysl?

Na otázku, jestli je skutečně nutná absolutní energetická nezávislost našeho bydlení odpovídá výzkumný pracovník Andy Acred z univerzity v Cambridge. Ve svém videopříspěvku například upozorňuje, že naše domy spotřebují až 40 % veškeré vyrobené energie a že evropský životní standard zkonzumuje 2,5x více zdrojů, než je příroda schopna obnovit. Zajímavý je také údaj, že na zdrojový dluh žijeme teprve od roku 1970. I bez jakýchkoliv čísel a výzkumů každý tak nějak cítíme, že planetě hodně dlužíme a že bez šetrného přístupu k přírodním zdrojům se stejně do budoucna neobejdeme.

Soutěž Český ostrovní dům je vyhlášena i pro letošek. Zadáním soutěže je rodinný dům splňující podmínky „ostrovnosti“, ovšem s cílem nabídnout nejjednodušší řešení, co nejblíže současné běžné domácnosti. Letos se tedy tolik nesleduje koncept nejnižší energetické spotřeby, ale je zde viditelná snaha skutečně oslovit české obyvatelstvo a prokázat realizovatelnost takových řešení v běžném životě. Soutěžní návrhy jsou přijímány do 31. května 2017, v magazínu Sousede.cz pro vás budeme průběh projektu i nadále sledovat.

(foto: )


Mohlo by vás zajímat

Home office a jeho dopad na sousedské vztahy

Home office a jeho dopad na sousedské vztahy

Popularita home office neboli práce na dálku rok od roku roste. Z průzkumu Hospodářské komory ČR, který proběhl v minulém roce, ostatně vyplynulo, že home office alespoň několik dnů v měsíci umožňuje 93 % zaměstnavatelů. Jaký vliv má home office na sousedské a rodinné vztahy a jak na problematiku práce z domova nahlíží zákon?