Sousedé pomáhají: Podpora nevidomých rodičů při vzdělávání dětí

Jak naučím svoje dítě číst a psát, když nevidím? Tuto a spoustu dalších otázek si klade nevidomý rodič, když jeho dítě nastupuje do školy.

Sousedé pomáhají: Podpora nevidomých rodičů při vzdělávání dětí

Vzhledem ke svému zrakovému handicapu nemohou totiž nevidomí rodiče svým vidícím dětem pomoci se vším, co po nich škola vyžaduje. V tom jim pomáhají speciálně vyškolení asistenti Okamžiku. Ti pravidelně docházejí k zapojeným rodinám domů a podporují je v oblastech, kde je zrak nezbytný. A nejen to. Podporují děti i v jejich mimoškolních aktivitách, výtvarně spolu tvoří nebo hrají vzdělávací hry. Zároveň dobře rozumí potřebám nevidomých rodičů, spolupracují s nimi, aktivně je zapojují do školní přípravy jejich dětí a usnadňují jim komunikaci se školou.

„Program vznikl těsně před pandemií Covid-19, což se po prvotním šoku ukázalo být jako nejlepší načasování,“ říká koordinátorka projektu Mgr. Barbora Hrušková. „Díky spolupráci s asistenty zvládly rodiny i to nejtěžší období distanční výuky. Dnes už naštěstí děti do školy mohou chodit prezenčně, nicméně pomoc asistentů je pro rodiny neméně důležitá a užitečná. Společně se učí číst a psát, vypracovávají domácí úkoly, vyplňují různé pracovní listy, procvičují grafomotoriku, trénují logopedická cvičení, věnují se výtvarným činnostem, kontrolují notýsky a sešity, nakupují školní pomůcky a mnoho dalšího.“

V tomto školním roce využívá program devět rodin, což znamená zhruba 500 hodin odborné pomoci v rodinách ročně a další hodiny distanční pomoci od koordinátora projektu.

Nevidomá maminka Jana je se spolupráce se svou asistentkou nadšená: „Jednoznačně musím říct, že naše asistentka je naprosto super!!! Veškeré školní těžkosti snášíme přijatelně jen díky ní. Moc hezky s dcerou zachází. Děláme společně pěkné referáty. Umí si poradit, i když se dceři zrovna nedaří. Bez ní bychom to nejspíš ani nezvládli. Velmi děkuji za možnost takové spolupráce. Je užitečná a maximálně potřebná.“


Projekt je zaměřený na rodiny s dětmi od 4 do 15 let, kde jsou zejména oba nevidomí rodiče. Ty mohou zdarma využívat kontinuální individuální podporu od koordinátorky projektu a odborných asistentů, kteří jsou organizací Okamžik důkladně proškoleni a vedeni. Asistenti spolupracují se zapojenými rodinami a pomáhají jim při činnostech souvisejících s předškolní, školní i mimoškolní přípravou dětí, které rodiče kvůli svému zrakovému handicapu nemohou plně zajistit. Tím vyrovnávají podmínky dětí vůči jejich vrstevníkům s vidícími rodiči, posilují rodičovské kompetence, samostatnost a sebevědomí nevidomých rodičů a podporují soudržnost rodiny.

Pro další informace naskenujte QR kód. QRKOD

Podpořte i vy nevidomé rodiče při vzdělávání dětí.

______________________________________________________________________ CO VŠE MŮŽETE SE SOUSEDÉ.CZ ZÍSKAT:


Mohlo by vás zajímat

Schodolezy vám pomohou překonat bariéry

Schodolezy vám pomohou překonat bariéry

Když jsme mladí a zdraví a nastěhujeme se do krásného bytu ve třetím patře bez výtahu, nenapadne nás, že jednou může nastat situace, kdy se ocitneme v pasti, odříznuti od zbytku světa. Schody se stávají nečekaným problémem.

Pojištění nemovitosti nezapomínejte včas aktualizovat

Pojištění nemovitosti nezapomínejte včas aktualizovat

Máte platnou smlouvu na pojištění nemovitosti? Děláte jistě dobře, protože případné škody pro vás mohou být likvidační. Jako klíčové se ale ukazuje, abyste tuto smlouvu dostatečně často aktualizovali a uváděli co nejpřesnější hodnotu pojišťované nemovitosti. Jen tak se vyhnete nepříjemnému zklamání při likvidaci škody.