Co je výbor SVJ a proč by jeho členy měli být profesionálové ve svém oboru?

Mezi výkonné orgány společenství, vyjma shromáždění, což je nejvyšší orgán společenství, patří ještě výbor společenství, který je povinným orgánem. Podle NOZ jsou základními orgány společenství vlastníků jednotek: shromáždění (nejvyšší orgán, výkonná funkce) a výbor anebo předseda (orgán statutární). Stanovy připouští možnost určit i další orgány jako např. kontrolní komisi, revizora, stavební výbor aj. Záleží na zvážení každého společenství, do jaké míry je potřeba stanovení dalších orgánů vyjma těch povinných.

Co je výbor SVJ a proč by jeho členy měli být profesionálové ve svém oboru?

Výbor je kolektivním orgánem společenství, který za vlastníky jednotek vykonává správu společných částí domu, pozemku a dalších věcí, které jsou společné. Pravomoci výboru se odvíjí od stanov konkrétního společenství.

Jako členy výboru je vhodné volit osoby, které jsou odborníky v nějaké specifické oblasti ve svém profesním životě (ekonomové, stavaři, technici, řemeslníci). Ti budou schopni efektivně jednat a rozhodovat o záležitostech spjatých s konkrétní oblastí, která se na správě domu bude projednávat. Výbor řeší: zajištění běžné údržby domu, havarijního servisu; montáže, odečty a vyúčtování nákladů vodu, plyn, elektřinu; zajištění měřičů; pojištění, úvěry a refinancování úvěrů spojené s nemovitostí; archivace dokumentů; vedení účetnictví a zpracování roční uzávěrky; vedení technické dokumentace k nemovitosti; pasportizace, evidence bytů, nebytových prostor a osob; vedení plateb a záloh, zpracování ročního vyúčtování; vymáhání pohledávek; fakturace; správa SIPO; zajištění dodavatelů služeb potřebných pro nemovitost, kontrola jejich činnosti; zajišťování povinných revizních kontrol anebo odstraňování závad z kontrol a revizí. Pokud budou voleni do výboru lidé, co budou schopni objektivně zhodnotit danou problematiku, pak bude i vedení společenství efektivní a zvýší se šance na to, že nebude docházet k prosazování neadekvátních řešení, která by společenství mohla stát nadměrné finanční prostředky.


Mohlo by vás zajímat

Jak správně pojistit majetek SVJ?

Jak správně pojistit majetek SVJ?

S koncem roku mohou končit i některé smlouvy, například ty pojistné. U většiny z nich dochází k automatickému prodloužení. Není tedy potřeba se o pojištění starat. Ale jste si jistí, že sjednané podmínky pojištění odpovídají aktuální situaci?

Profesionální předseda SVJ – všestranný odborník

Profesionální předseda SVJ – všestranný odborník

Jedním z nejčtenějších článků za poslední dobu v našem magazínu byl ten o možnosti svěření působnosti člena voleného orgánu odborníkovi, jenž bude tuto činnost vykonávat profesionálně jako placenou službu. Co všechno souvisí s prací profesionálního předsedy SVJ a jak náročná je jeho činnost, se dočtete otázkách a odpovědích v tomto článku.

Rozúčtování tepla v centrálně vytápěných domech čekají velké změny

Rozúčtování tepla v centrálně vytápěných domech čekají velké změny

Měsíční vyúčtování, dálkový odečet. To jsou dvě základní změny, co čekají na SVJ a budou jim velkou výzvou nejen do roku 2023. Na jaké změny se mohou připravit majitelé bytů, o co se musejí postarat SVJ, kdo ponese náklady celého procesu a jak to do budoucna bude s žalobami za chyby ve vyúčtování? Kdo vlastně stojí za novelizací zákona č. 67/2013 Sb.?