Co je výbor SVJ a proč by jeho členy měli být profesionálové ve svém oboru?

Mezi výkonné orgány společenství, vyjma shromáždění, což je nejvyšší orgán společenství, patří ještě výbor společenství, který je povinným orgánem. Podle NOZ jsou základními orgány společenství vlastníků jednotek: shromáždění (nejvyšší orgán, výkonná funkce) a výbor anebo předseda (orgán statutární). Stanovy připouští možnost určit i další orgány jako např. kontrolní komisi, revizora, stavební výbor aj. Záleží na zvážení každého společenství, do jaké míry je potřeba stanovení dalších orgánů vyjma těch povinných.

Co je výbor SVJ a proč by jeho členy měli být profesionálové ve svém oboru?

Výbor je kolektivním orgánem společenství, který za vlastníky jednotek vykonává správu společných částí domu, pozemku a dalších věcí, které jsou společné. Pravomoci výboru se odvíjí od stanov konkrétního společenství.

Jako členy výboru je vhodné volit osoby, které jsou odborníky v nějaké specifické oblasti ve svém profesním životě (ekonomové, stavaři, technici, řemeslníci). Ti budou schopni efektivně jednat a rozhodovat o záležitostech spjatých s konkrétní oblastí, která se na správě domu bude projednávat. Výbor řeší: zajištění běžné údržby domu, havarijního servisu; montáže, odečty a vyúčtování nákladů vodu, plyn, elektřinu; zajištění měřičů; pojištění, úvěry a refinancování úvěrů spojené s nemovitostí; archivace dokumentů; vedení účetnictví a zpracování roční uzávěrky; vedení technické dokumentace k nemovitosti; pasportizace, evidence bytů, nebytových prostor a osob; vedení plateb a záloh, zpracování ročního vyúčtování; vymáhání pohledávek; fakturace; správa SIPO; zajištění dodavatelů služeb potřebných pro nemovitost, kontrola jejich činnosti; zajišťování povinných revizních kontrol anebo odstraňování závad z kontrol a revizí. Pokud budou voleni do výboru lidé, co budou schopni objektivně zhodnotit danou problematiku, pak bude i vedení společenství efektivní a zvýší se šance na to, že nebude docházet k prosazování neadekvátních řešení, která by společenství mohla stát nadměrné finanční prostředky.


Mohlo by vás zajímat

Vyúčtování služeb pro SVJ už je tady! Jak na to?

Vyúčtování služeb pro SVJ už je tady! Jak na to?

Opět se blíží nejzazší termín pro vyúčtování služeb společenství vlastníků jednotek poskytnutých za předchozí kalendářní rok. Jak má správné vyúčtování SVJ vypadat a jakých chyb se vyvarovat?

SOFTLINK - CEM BYTOVÉ DOMY

SOFTLINK - CEM BYTOVÉ DOMY

Jak plnit legislativu o dálkových odečtech pro bytový dům? Dnes i v budoucnosti? Máme pro Vás řešení!