Co všechno vzít v potaz při odhadu nemovitosti?

Víte, jakou cenu má váš bytový dům? Jak probíhá odhad ceny nemovitosti a co potřebujete vědět?

Co všechno vzít v potaz při odhadu nemovitosti?

Odhad ceny nemovitosti pro pojištění

S odhadem ceny nemovitosti se setkáte například při prodeji nebo pojištění. Nejjednodušší cesta k přesnému odhadu je oslovení obchodního zástupce pojišťovny. Cena nemovitosti se může lišit podle účelu, ke kterému je stanovena. Cena pro prodej nebo koupi nemovitosti, přiznání hypotéky nebo třeba pojištění. Pro účely pojištění hovoříme o pojistné hodnotě nemovitosti, která je rozhodná pro stanovení tzv. pojistné částky, na kterou bytový dům pojišťujeme. Ta představuje v pojistné smlouvě dohodnuté nejvyšší plnění z případné pojistné události, respektive z několika pojistných událostí za určité časové období.

Pojistná hodnota může být vyjádřena jako:

  • nová cena, tedy cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou pořídit jako věc novou, stejného druhu a účelu,
  • časová cena, která se stanoví z ceny nové, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jinému znehodnocení anebo ke zhodnocení věci, k němuž došlo její opravou, modernizací nebo jiným způsobem.

Tolik teorie, kterou se dočtete v pojistných podmínkách pojišťovny. Výklad se může zdát složitý, ale není třeba zoufat! Přestože si pojistník, tedy ten, kdo si pojištění sjednává, v případě bytového domu nejčastěji SVJ nebo bytové družstvo, stanovuje pojistnou částku na svou odpovědnost, Kooperativa mu pomůže – obchodní zástupce orientačním výpočtem nebo z historických pořizovacích cen, případně podle znaleckého posudku ověří pojistnou hodnotu domu stanovenou klientem nebo doporučí výši pojistné částky v případě, že si ji klient sám nedovede stanovit.

Nezapomeňte! Pokud pojištěný – vlastník budovy, není plátce DPH, potom nemá nárok na odpočet DPH. Pojistnou částku je nutno tedy navýšit o zákonem stanovenou daň z přidané hodnoty.

Co když špatně odhadnu cenu nemovitosti?

Špatné odhadnutí ceny by se nemělo stát, především pokud klient využije zmíněnou pomoc od zástupce Kooperativy. Pokud ano, jedná se o tzv. podpojištění, nadpojištění není třeba zmiňovat, protože k němu téměř nedochází a není pro klienta rizikem. Podpojištěním klient v případě pojistné události hodně riskuje – pojišťovna má totiž právo snížit plnění ve stejném poměru jako je pojistná částka k pojistné hodnotě pojištěné věci, a to je nepříjemné. Stanovení pojistné částky by tedy zájemce o pojištění měl věnovat velkou pozornost.

Co ale dělat, když klient zjistí, že je jeho nemovitost podhodnocená? Samozřejmě nejlépe, pokud si to uvědomí ještě před pojistnou událostí. Dodatkem k pojistné smlouvě lze pojistnou částku nemovitosti změnit. Tato změna může mít vliv i na výši předepsaného pojistného, tedy na cenu pojištění.

Více o Kooperativa

Přečtěte si také:

Pojištění bytového domu od Kooperativy

Pojištění odpovědnosti od Kooperativy

Zdroj foto: Pixabay.com


Mohlo by vás zajímat

Jak řešit sousedské spory? | Díl 10 - Kolik jich v tom bytě vůbec je??

Jak řešit sousedské spory? | Díl 10 - Kolik jich v tom bytě vůbec je??

V domě si téměř nikdo na nic nestěžoval, i když to byla společnost pestrá, jak ze seriálu Byl jednou jeden dům. Z dvanácti bytů deset obývali jeho vlastníci a jen dva byli pronajaté. Bohužel nájemníci jednoho z nich postupně a se sílící intenzitou, začali narušovat ticho, pohodu, pořádek a klid v celém domě. Šlo o studenty, kterých bylo zkrátka moc a bylo je náležitě slyšet. A to téměř pořád.

Whistleblowing pro organizace s více než 25 zaměstnanci

Whistleblowing pro organizace s více než 25 zaměstnanci

Návrh zákona o ochraně oznamovatelů, takzvaných whistleblowerů, ukládá povinnost zavést vnitřní oznamovací systém mimo jiné všem organizacím, které zaměstnávající více než 25 osob. Dotknout se tak může i bytových družstev nebo společenství vlastníků jednotek. A zákon počítá s citelnými sankcemi, pokud organizace svoje povinnosti nesplní. HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář proto klientům přináší své efektivní řešení FairWhistle.