Pojištění bytového domu od Kooperativy

V současné době snad neexistuje vlastník či vlastníci bytového domu, kteří by neměli sjednáno jeho pojištění. Je to samozřejmost a nezbytná. Dobrý hospodář si spočítá, kolik zaplatí za případné pojištění a jaké škody mohou nastat – v případě živelních rizik i odpovědnosti mohou jít do miliónů korun.

Pojištění bytového domu od Kooperativy

Základem pojištění bytového domu je pojištění živelních rizik jako je požár, povodeň-záplava, vichřice, krupobití, pád předmětu, sesuv, vodovodní škody, to na jedné straně a odpovědnost za újmu na straně druhé. Je zřejmé, že pojištění bytového domu se bez pojištění odpovědnosti již neobejde. A důvodů je plno, například:

  • pokud vlastníte přilehlý chodník, cestu do domu, odpovídáte i za jeho údržbu, úklid a v zimě, při náledí, ledovce to může být velký problém s následky na zdraví,
  • uvolněná střešní taška, sníh či led, zvětralé zdivo může také způsobit nemalé škody na parkujícím autě, poškodit kolemjdoucí osobu na zdraví.

V těchto případech se jedná o odpovědnost nahradit újmu jinému v souvislosti s vlastnictvím nebo držbou nemovitého objektu a pozemku. Zanedbatelná není i odpovědnost členů orgánů společenství vlastníků nebo členů bytového družstva způsobená chybným rozhodnutím.

O živelních rizicích i odpovědnosti jsme se podrobně zmiňovali v předchozích příspěvcích.

Pojištění bytového domu je dále vhodné doplnit o pojištění odcizení, vandalismu a pojištění skel na rozbití, strojní pojištění, příp. pojištění elektroniky.

A co nabízí Kooperativa?

Plně konkurenceschopné produkty, které dlouhodobě patří co do kvality i ceny na špičku pojistného trhu, o čemž svědčí zájem klientů i řada získaných ocenění. Pojištění si můžete sjednat v rámci občanských produktů, ve dvou variantách základní – PRIMA, s možností zlomkově rozšířit rozsah pojistné ochrany (PRIMA PLUS) a plně rozšířenou variantu – KOMFORT.

Navíc nabízí Kooperativa i možnost pojištění bytového domu v rámci podnikatelů – specializovaným programem v produktu TREND. Zde si klient, i občan, může postavit pojištění dle svých potřeb, doslova šité na míru.

Pojistit lze nejen bytový dům, a to i ve výstavbě nebo rekonstrukci, ale i k domu náležející plot, chodník, kolnu, skleník – o jejich hodnotu je pak nutno navýšit cenu domu. Dále i objekty na jiné adrese jako například garáž. Příslušenství, stavební součásti a přípojky jsou automaticky pojištěny v základu. Samozřejmostí se již stává i pojištění fotovoltaiky, kamerového systému, satelitních a anténních zařízení, zabezpečovacích systémů.

Vedle již zmiňovaného základního pojištění Kooperativa nabízí řadu výhod, bonusů jako je:

  • zatečení atmosférických srážek,
  • mechanické poškození zateplení budovy zvířetem,
  • odcizení hasicích přístrojů,
  • únik vody (vodné a stočné),
  • havárie rozvodů,
  • náhradní ubytování,
  • úklid pozemku po živelní události,
  • asistenční služby, kdy v rámci limitu plnění jsou hrazeny náklady řemeslníka (elektrikáře, instalatéra, plynaře, topenáře, sklenáře, zámečníka) na dopravu do místa pojištění a zpět, práci a materiál nezbytný k odstranění nouzové situace.

Výhodou je i automatická indexace – zpětnou valorizací pojistných částek, limitů plnění a pojistného v závislosti na reálném inflačním vývoji se klient vyhne nepříjemnému podpojištění, kdy v případě škody bude sníženo pojistné plnění z důvodu chybně stanovené výše pojistné částky. A nakonec – k úspěchu pojištění bytového domu od Kooperativy přispívá i jednoduché a rychlé uzavření pojistné smlouvy s možností telefonního prodeje, ale i dlouhodobě vysoká kvalita likvidace škod.

Více o Kooperativa

Přečtěte si také:

Odpovědnost majitelů bytových domů, členů orgánů

Povodeň - záplava, katastrofické riziko v pojištění nemovitosti

Požár bytového domu a jak na něj - 1. část

Požár bytového domu a jak na něj? 2. část - Jak předcházet požáru?

Zdroj foto: Pixabay


Mohlo by vás zajímat

Účinná likvidace štěnic svépomocí: co funguje a co ne?

Účinná likvidace štěnic svépomocí: co funguje a co ne?

Likvidace štěnic svépomocí je nepříjemná disciplína. Ale nikoliv nemožná. Důkazem jsou stovky recenzí od lidí, kteří se štěnic sami zbavili. Pokud infestace nenarostla do nezvládnutelných rozměrů, při správném postupu je možné se štěnic zbavit svépomocí.

Jak to bude s bydlením v roce 2023

Jak to bude s bydlením v roce 2023

Události posledních let se začínají výrazně propisovat do chování spotřebitelů. Totéž platí i pro trh s nemovitostmi, který se po velice turbulentním období začíná s rokem 2023 pomalu usazovat. Jak se vyvíjí poptávka po bytech, domech a pozemcích? Kam směřuje trh s nemovitostmi a jak to bude s hypotékami?