Pojištění odpovědnosti od Kooperativy

Pojištění samostatného majetku, tedy jen bytového domu a dalších případných budov, které k bytovému domu náleží, není bez pojištění odpovědnosti za újmu úplné. Ve správně nastavené pojistné smlouvě by pojištění odpovědnosti rozhodně nemělo chybět.

Pojištění odpovědnosti od Kooperativy

Kooperativa pojišťovna na to myslí a nabízí pojištění odpovědnosti šité na míru bytovým domům.

Co všechno takové pojištění zahrnuje?

Vedle základního pojištění již zmíněné obecné odpovědnosti za újmu na věcech, zdraví či životě vzniklou v souvislosti s vlastnictvím nebo držbou nemovitého objektu a pozemku v nabídce najdete i možnost připojištění např. odpovědnosti za věci převzaté nebo užívané, ale především – pojištění odpovědnosti členů orgánů společenství vlastníků nebo členů bytového družstva.

Co jsou orgány SVJ, družstva?

V případě SVJ je to výbor, předseda, kontrolní komise nebo obdobný orgán, u bytových družstev se jedná o představenstvo, kontrolní komisi.

Kdo je odpovědný?

Pojištění není vázáno na konkrétní fyzické osoby – pojištěným je každá fyzická (právnická) osoba, která v době trvání pojištění byla, je a bude členem příslušného orgánu.

Co pojištění kryje?

Tzv. „čisté finanční škody“, včetně škody způsobené uložením sankce SVJ nebo družstvu. Příklady škod:

  • odpovědný člen orgánu nezajistí povinnou kontrolu spalinových cest – společenství/družstvu bude uložena pokuta podle zákona o požární ochraně,
  • odpovědný člen orgánu neuhradí včas daň z nemovitosti – společenství/družstvu bude uloženo penále,
  • odpovědný člen orgánu pozdě uhradí fakturu za služby – dodavatel služeb bude vůči společenství/ družstvu vymáhat úrok z prodlení.

V určitém rozsahu se vztahuje i na odpovědnost za škody „hmotné“ a z nich vyplývající jiné majetkové škody. Příkladem takové škody může být, když například při výkonu povinností člena orgánu společenství poškodí pojištěný z neopatrnosti vybavení kanceláře.

V Kooperativě Vám rádi s nabídkou na pojištění bytového domu pomůžeme a vše důležité vysvětlíme. Navíc v případě komplexního pojištění bytového domu můžete získat zajímavá cenová zvýhodnění. Stačí navštívit kteroukoliv naši pobočku nebo napsat poptávku do poptávkového formuláře zde na portálu sousedé.cz.

Přečtěte si také:

Odpovědnost majitelů bytových domů, členů orgánů

Jak pojistit sportovní vybavení nejen proti odcizení

Kdo hradí škodu za spadlé plechy/tašky ze střechy?

Zdroj foto: Pixabay.com


Mohlo by vás zajímat

Webinář: Budoucnost FVE pro bytové domy

Webinář: Budoucnost FVE pro bytové domy

Portál sousedé.cz si pro Vás připravil další ze série vzdělávacích webinářů společně se svými odbornými experty na nejrůznější témata týkající se vedení a správy SVJ

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Ve velkých městech nachází svůj domov většina mladých lidí, ale i řada rodin a seniorů v různě velkých bytech v centru, častěji pak v panelácích na okraji. Bytové domy nejsou výjimkou ani v malých městech a na vesnicích. Je jedno, zda lidé byt vlastní, nebo jsou v pronájmu. V domě nejsou sami a se svými sousedy mají společné prostory, o které se musí starat. A tady může někdy nastat kámen úrazu. Jaké existují možnosti úklidu společných prostor?