Pojištění odpovědnosti od Kooperativy

Pojištění samostatného majetku, tedy jen bytového domu a dalších případných budov, které k bytovému domu náleží, není bez pojištění odpovědnosti za újmu úplné. Ve správně nastavené pojistné smlouvě by pojištění odpovědnosti rozhodně nemělo chybět.

Kooperativa pojišťovna na to myslí a nabízí pojištění odpovědnosti šité na míru bytovým domům.

Co všechno takové pojištění zahrnuje?

Vedle základního pojištění již zmíněné obecné odpovědnosti za újmu na věcech, zdraví či životě vzniklou v souvislosti s vlastnictvím nebo držbou nemovitého objektu a pozemku v nabídce najdete i možnost připojištění např. odpovědnosti za věci převzaté nebo užívané, ale především – pojištění odpovědnosti členů orgánů společenství vlastníků nebo členů bytového družstva.

Co jsou orgány SVJ, družstva?

V případě SVJ je to výbor, předseda, kontrolní komise nebo obdobný orgán, u bytových družstev se jedná o představenstvo, kontrolní komisi.

Kdo je odpovědný?

Pojištění není vázáno na konkrétní fyzické osoby – pojištěným je každá fyzická (právnická) osoba, která v době trvání pojištění byla, je a bude členem příslušného orgánu.

Co pojištění kryje?

Tzv. „čisté finanční škody“, včetně škody způsobené uložením sankce SVJ nebo družstvu. Příklady škod:

  • odpovědný člen orgánu nezajistí povinnou kontrolu spalinových cest – společenství/družstvu bude uložena pokuta podle zákona o požární ochraně,
  • odpovědný člen orgánu neuhradí včas daň z nemovitosti – společenství/družstvu bude uloženo penále,
  • odpovědný člen orgánu pozdě uhradí fakturu za služby – dodavatel služeb bude vůči společenství/ družstvu vymáhat úrok z prodlení.

V určitém rozsahu se vztahuje i na odpovědnost za škody „hmotné“ a z nich vyplývající jiné majetkové škody. Příkladem takové škody může být, když například při výkonu povinností člena orgánu společenství poškodí pojištěný z neopatrnosti vybavení kanceláře.

V Kooperativě Vám rádi s nabídkou na pojištění bytového domu pomůžeme a vše důležité vysvětlíme. Navíc v případě komplexního pojištění bytového domu můžete získat zajímavá cenová zvýhodnění. Stačí navštívit kteroukoliv naši pobočku nebo napsat poptávku do poptávkového formuláře zde na portálu sousedé.cz.

Přečtěte si také:

Odpovědnost majitelů bytových domů, členů orgánů

Jak pojistit sportovní vybavení nejen proti odcizení

Kdo hradí škodu za spadlé plechy/tašky ze střechy?

Zdroj foto: Pixabay.com


Mohlo by vás zajímat

Jak se k hlasování per rollam staví banky?

Zákaz shromažďování většího počtu lidí se zásadně negativně projevil i v oblasti rozhodovací činnosti v rámci fungování bytových družstev a společenství vlastníků. Jak se BD a SVJ s touto skutečností vyrovnávají a jak se tato situace projevila v přístupu banky při dokládání souhlasu, jsme se zeptali finančního specialisty Ladislava Kouckého z ČSOB.

"Je potřeba jít s dobou," říká Jaroslav Horáček

Pořád ještě váháte nad internetovou aplikací sousede.cz a nejste si stoprocentně jistí, jestli ji chcete zkusit? Na otázky Magazínu odpovídá předseda SVJ Jiráskova 300, které je ve správě SBD PS Liberec, Jaroslav Horáček.

Jak na výměnu špaletových oken nebo rekonstrukci fasády v památkové zóně nebo rezervaci v Praze? Poradíme!

Lidskou přirozeností je snaha o život v komfortním a kulturním prostředí. S touhle potřebou ale v průběhu let neodmyslitelně souvisí také nutnost částečné nebo kompletní modernizace. Pokud jde o bytový dům nacházející se v památkové zóně nebo rezervaci, jichž je nejen v našem hlavním městě nespočet, může být situace o něco komplikovanější.