Pojištění odpovědnosti od Kooperativy

Pojištění samostatného majetku, tedy jen bytového domu a dalších případných budov, které k bytovému domu náleží, není bez pojištění odpovědnosti za újmu úplné. Ve správně nastavené pojistné smlouvě by pojištění odpovědnosti rozhodně nemělo chybět.

Pojištění odpovědnosti od Kooperativy

Kooperativa pojišťovna na to myslí a nabízí pojištění odpovědnosti šité na míru bytovým domům.

Co všechno takové pojištění zahrnuje?

Vedle základního pojištění již zmíněné obecné odpovědnosti za újmu na věcech, zdraví či životě vzniklou v souvislosti s vlastnictvím nebo držbou nemovitého objektu a pozemku v nabídce najdete i možnost připojištění např. odpovědnosti za věci převzaté nebo užívané, ale především – pojištění odpovědnosti členů orgánů společenství vlastníků nebo členů bytového družstva.

Co jsou orgány SVJ, družstva?

V případě SVJ je to výbor, předseda, kontrolní komise nebo obdobný orgán, u bytových družstev se jedná o představenstvo, kontrolní komisi.

Kdo je odpovědný?

Pojištění není vázáno na konkrétní fyzické osoby – pojištěným je každá fyzická (právnická) osoba, která v době trvání pojištění byla, je a bude členem příslušného orgánu.

Co pojištění kryje?

Tzv. „čisté finanční škody“, včetně škody způsobené uložením sankce SVJ nebo družstvu. Příklady škod:

  • odpovědný člen orgánu nezajistí povinnou kontrolu spalinových cest – společenství/družstvu bude uložena pokuta podle zákona o požární ochraně,
  • odpovědný člen orgánu neuhradí včas daň z nemovitosti – společenství/družstvu bude uloženo penále,
  • odpovědný člen orgánu pozdě uhradí fakturu za služby – dodavatel služeb bude vůči společenství/ družstvu vymáhat úrok z prodlení.

V určitém rozsahu se vztahuje i na odpovědnost za škody „hmotné“ a z nich vyplývající jiné majetkové škody. Příkladem takové škody může být, když například při výkonu povinností člena orgánu společenství poškodí pojištěný z neopatrnosti vybavení kanceláře.

V Kooperativě Vám rádi s nabídkou na pojištění bytového domu pomůžeme a vše důležité vysvětlíme. Navíc v případě komplexního pojištění bytového domu můžete získat zajímavá cenová zvýhodnění. Stačí navštívit kteroukoliv naši pobočku nebo napsat poptávku do poptávkového formuláře zde na portálu sousedé.cz.

Přečtěte si také:

Odpovědnost majitelů bytových domů, členů orgánů

Jak pojistit sportovní vybavení nejen proti odcizení

Kdo hradí škodu za spadlé plechy/tašky ze střechy?

Zdroj foto: Pixabay.com


Mohlo by vás zajímat