Jak řešit sousedské spory? | Díl 5 - To u nás v domě, problémy nenajdete…

Jak Tomáš ve svém SVJ řeší pravidelné neplacení členského příspěvku? Společně s Konsenzualistou vám přinášíme pátý díl oblíbeného seriálu o sousedských sporech.

Jak řešit sousedské spory? | Díl 5 - To u nás v domě, problémy nenajdete…

Tomáš se rád mezi známými chlubil poměry, které v „jeho“ domě panovaly. Většinou slýchával od kamarádů neuvěřitelné příběhy sousedských válek, kterých byli v lepším případě jen pouhými svědky, v tom horším přímými účastníky. Když Tomáš popisoval téměř ideální vztahy mezi patnácti členy jeho „esvéjéčka“, všichni mu záviděli. Na společných shromážděních věcnou diskuzí pravidelně nacházeli shodu na nutných investicích, či na zvyšování poplatků do fondu oprav. Aniž by o tom zvlášť hovořil, Tomáš se někde uvnitř dmul pýchou s vědomím, že na tom má nemalou zásluhu i on sám. Předsedou výboru SVJ byl přes 10 let a v domě to bylo vidět. Na vztazích mezi sousedy mu vždycky záleželo. Lidé v domě spolu mluvili a dokázali si často i vzájemně pomáhat.

Josef nekomunikuje…

O to víc ho překvapilo, že Josef, který bydlel v domě skoro nejdéle, a nikdy s ním nebyly problémy, přestal z ničeho nic platit dlouhodobé zálohy. Dluh pomalu narůstal a tak se Tomáš pokoušel situaci řešit. Cítil, že Josef má zřejmé finanční starosti, i když on sám situaci bagatelizoval. Ze začátku Josef s Tomášem spolupracoval a část dluhu uhradil. Jenže za pár měsíců se situace opakovala a Josef už pak jen sliboval a sliboval a sliboval…. Nakonec přestal komunikovat úplně a před Tomášem se začal schovávat. V té době dluh činil již desítky tisíc korun. Tomášovi nezbývalo, než jednat. Podávat žalobu se mu příliš nechtělo, ale jiné řešení neviděl. V té době narazil na internetu na článek o mediaci, o které toho upřímně příliš nevěděl. Nejvíc ho v textu zaujala informace, že v některých zemích v případě sousedských sporů musí soudní žalobě nejprve předcházet pokus o mimosoudní řešení sporu mediací. mediace

Pomůže mediátor?

Rozhodl se zkusit to také a oslovil mediátora se zaměřením na sousedské spory. Velkou šanci tomuto způsobu řešení však nedával, protože předpokládal, že Josef o setkání zájem neprojeví. Naštěstí zřejmě z obavy z možné žaloby Josef účast na mediaci přislíbil. Během mediace se Josef postupně rozpovídal. Vyšlo tak najevo, že Josefův syn se před časem dostal do dluhové pasti a Josef se mu snažil ze všech sil pomoct situaci řešit. Pomáhal tak usilovně, až se do dluhů dostal sám. Konečná mediační dohoda, ke které společně dospěli, obsahovala splátkový kalendář s přesně stanovenými částkami a termíny splátek. Jelikož Tomášova důvěra vůči Josefovi už byla značně narušená, využil jednu z mediátorem zmíněných variant a notářským zápisem zajistil dohodě přímou vykonatelnost.

Přímá vykonatelnost

Konkrétním výsledkem úspěšné mediace je mediační dohoda. Ta sama o sobě není přímo vymahatelná (vykonatelná) státní mocí. Tedy nelze zaručit, že po skončení mediace bude spor definitivně vyřešen. Všeobecně se však věří, že strany mají tendenci dodržovat dohodnuté a pravděpodobnost, že mediace selže, je tedy velmi nízká. Tento fakt praxe jen potvrzuje a různé zdroje uvádějí faktickou úspěšnost mediace až 90 %. Pokud budou chtít účastníci sporu přeci jen zajistit přímou vykonatelnost mediační dohody, existuje cesta. Účastníci sporu mohou takovouto dohodu předložit soudu ke schválení tzv. prétorského soudního smíru, nebo můžou vynutitelnost mediační dohody zajistit také jejím sepsáním formou notářského zápisu nebo exekučního zápisu se svolením k přímé vykonatelnosti. Tím se dohoda stane exekučním titulem, aniž by tomu muselo předcházet soudní nebo rozhodčí řízení. Na jeho základě tak může jedna strana v případě neplnění dohody druhou stranou navrhnout nařízení exekuce, která spočívá ve vymožení peněžité částky od dlužníka pro věřitele, nebo v donucení ke splnění jiné povinnosti.

Více o KONSENZUALISTA

Přečtěte si také: Jak řešit sousedské spory? | Díl 4 - Mokré skvrny, kam se podíváš!

Jak řešit sousedské spory? | Díl 3 - Máte sklep? A mohla bych ho vidět…?

Jak řešit sousedské spory? | Díl 2 - Autoškola v bytě

Jak řešit sousedské spory? | Díl 1 - Ticho prosím!

Zdroj foto: Pixabay.com


Mohlo by vás zajímat

Vstupní portál bytového domu

Vstupní portál bytového domu

Dnes už nikdo nepochybuje, že bezpečnost bytového domu začíná u jeho vstupních dveří. Vše se ale odvíjí od volby materiálů, kvality zpracování komponent a délky bezporuchového používání podílející se na celkové spokojenosti obyvatel bytového domu. Na jaké aspekty se tedy zaměřit?