Jak řešit sousedské spory? | Díl 4 - Mokré skvrny, kam se podíváš!

Sousedské vztahy občas nejsou úplně růžové. Společně s konsenzualistou vám přinášíme čtvrtý díl našeho seriálu o řešení sousedských sporů klidnou a nenáročnou cestou.

Jak řešit sousedské spory? | Díl 4 - Mokré skvrny, kam se podíváš!

Barbora a oprava vodovodu

Abstraktní umění ji vždycky přitahovalo. Proto nejprve s upřímným zájmem pozorovala narůstající a měnící se vlhkou skvrnu na stropě sprchového koutu. Do reality ji však rychle vrátilo pomalé odkapávání zakalené vody na nablýskané dlaždičky. Barbora vyběhla o patro výše a domáhala se nápravy u mladých sousedů, kteří tu bydleli v pronájmu sotva pár týdnů. Ti jen rezignovaně pokrčili rameny a zavřeli přívod vody. Protože nešlo o první takový případ, Barbora už věděla, co bude následovat. Pravidelný scénář vypadal asi takto: společné zdlouhavé nahánění majitele Prokopa, nekonečné dohadování o nápravu a náhradu škody a nakonec provizorní, mizerná oprava sousedova odpadu, která nevydrží déle než čtyři měsíce. To celé se opakovalo již více než dva roky a intervaly mezi opravami se postupně zkracovaly. Možná i neutěšený technický stav bytu a složitá komunikace s Prokopem byly důvodem, proč se v patře nad Barborou každý rok pravidelně střídají noví nájemci. Tentokrát jí však došla trpělivost.

Předžalobní výzva nebo mediace?

Po poradě se svým známým advokátem se nejprve sešla s výborem SVJ. Tam zjistila, že i výbor má na Prokopa spadeno, jelikož mu dluží již čtyři splátky do fondu oprav. Dále se dozvěděla, že Prokop žije již několik let na Slovensku a nebude lehké se s ním spojit. Společně pak sestavili předžalobní výzvu, kterou mu odeslali. V duchu se Barbora začala smiřovat s představou nekonečných soudních tahanic s nejistým výsledkem někde v daleké budoucnosti. K jejímu překvapení se jí ale asi za dva týdny Prokop sám ozval s tím, že je ochoten o celé záležitosti jednat a navrhl mediaci. Jelikož ale v nejbližší době žádnou cestu do Čech neplánoval, jako nejrychlejší variantu navrhl společnou on-line mediaci.

Mediace

Mediace v době internetové

Ta proběhla již za několik dní. V on-line spojení byli současně Barbora se svým advokátem, předseda SVJ, Prokop a nezávislý mediátor. Při prvním jednání, které trvalo přes tři hodiny, bylo odsouhlaseno provedení podrobnějšího průzkumu stavu odpadu a související konstrukce domu pomocí znalce. Jelikož se jednalo částečně o konstrukci domu a částečně o vnitřní bytové rozvody, na nákladech za znalecké posouzení se podíleli SVJ i Prokop společně. Během druhé následující on-line schůzky, která se uskutečnila za tři týdny ve stejném složení, se podařilo dojít až k uzavření mediační dohody. Ta obsahovala technologický postup oprav, způsob úhrady nákladů, maximální možný termín pro provedení oprav, odškodné pro Barboru i termín na splacení dlužných částek do fondu oprav. Nechyběly ani sankce za případné nedodržení smluveného. Barboře tak svitla naděje, že tentokrát by řešení mohlo být přeci jen efektivnější.

On-line mediace

V dnešní době, kdy se díky současným zdravotním opatřením skokově zvýšilo užívání on-line komunikace, se najde jen málokdo, kdo by s touto technologií neměl osobní zkušenost, nebo o ní alespoň neslyšel. Není tedy žádným překvapením, že i on-line mediace se stala nedílnou součástí řešení konfliktů. Její formát se příliš neliší od klasické mediace, na rozdíl od ní ale probíhá buď celá, či její značná část prostřednictvím on-line aplikací na internetu (např. pomocí Skype, Zoom, či s využitím specializovaných aplikací určených výhradně pro mediaci).

Výhody online mediace

On-line mediace má řadu výhod i některá omezení. Mezi výhody patří možnost rychlého zahájení, úspora nákladů či možnost spojení lidí, kteří jsou ve stejné době na různých místech. Může probíhat značně neformálně, takřka z obýváků jednotlivých účastníků. Je možné ji také zcela přizpůsobit časovým potřebám jednotlivých stran. Také se dá využít v dalších specifických situacích, třeba tam, kde strany, například díky pocitu ohrožení, nejsou ochotné společně zasednout k jednomu stolu. Dokonce vhodný software umožňuje i využívat klasický nástroj mediace – oddělená jednání. (Jde o techniku, kdy se mediátor může během mediace ve vymezeném čase potkávat se stranami konfliktu samostatně, bez přítomnosti druhé strany).

Ale co ty nevýhody?

Přes zmíněné výhody může být samotná komunikace v on-line prostředí náročnější a únavnější než přímé setkání účastníků. On-line mediaci mohou také negativně ovlivnit technické problémy jako je nekvalitní připojení některého z účastníků. Rozhodně jde ale o metodu, která bude v budoucnosti využívána stále častěji.

Více o KONSENZUALISTA

Přečtěte si také: Jak řešit sousedské spory? | Díl 3 - Máte sklep? A mohla bych ho vidět…?

Jak řešit sousedské spory? | Díl 2 - Autoškola v bytě

Jak řešit sousedské spory? | Díl 1 - Ticho prosím!

Zdroj foto: Pixabay.com


Mohlo by vás zajímat