Jaký je rozdíl mezi OES (občanským energetickým společenstvím) a SOZE (společenstvím pro obnovitelné zdroje)? A jak je to s aktivním zákazníkem a ES?

Existují dva typy energetických společenství a často se setkáváme s tím, že v tom lidé zatím nemají jasno. V článku pro vás proto shrnujeme, jaké typy komunit v Česku rozeznáváme, jaké mají společné znaky a čím se naopak liší.

Jaký je rozdíl mezi OES (občanským energetickým společenstvím) a SOZE (společenstvím pro obnovitelné zdroje)? A jak je to s aktivním zákazníkem a ES?

S rozmachem komunitní energetiky se také zavádí nová pojmosloví. Proto Vám společně s UKE pomůžeme udělat si jasno.

Podle českého i evropského práva rozeznáváme dva typy energetických společenství:

 • občanské energetické společenství (OES), které se v českém energetickém zákoně nazývá jako energetické společenství
 • společenství pro obnovitelné zdroje (SOZE) v českém zákoně najdete pod stejnojmenným názvem.

Společné znaky SOZE a OES

Pro obě společenství platí:

 • že jejich hlavním účelem není tvorba zisku, nýbrž poskytování environmentálních, hospodářských a sociálních výhod členům a lokalitě, kde žijí.
 • Oba typy musí být založeny na principu otevřenosti, dobrovolnosti a demokratického rozhodování.
 • Žádný z nich není specifickou právnickou osobou.
 • Sami zakladatelé si mohou zvolit, zda jim bude vyhovovat spíše forma spolku, družstva či jiné obdobné korporace (tzn. že má obdobné vnitřní poměry jako spolek či družstvo podle zakladatelského právního jednání).
 • V Česku platí pro oba typy omezení pro rozdělení zisku mezi členy komunity na 33 %, zbytek mohou členové např. investovat do rozvoje společenství.
 • SOZE i OES se těší i stejným právům na poli elektroenergetiky, mohou elektřinu sdílet, vyrábět ji, dodávat nebo s ní obchodovat.
 • Slevu na distribučním poplatku novela energetického zákona lex OZE II ale nezavádí.

Rozdíly mezi SOZE a OES v Česku

 • Druhy energie, které mohou z obnovitelných zdrojů vyrábět:
 • Zatímco občanská energetická společenství (OES) jsou limitována pouze na elektřinu, společenství pro obnovitelné zdroje energie (SOZE) můžou investovat jak do elektřiny tak do tepelné energie.
 • Liší se také v otázce členství a toho, kdo může mít v komunitě poslední slovo (provádět účinnou kontrolu)
 • V OES může být členem kdokoliv, od fyzických osob, podniků, až po samosprávy. V SOZE se nikdy nemůže členem stát velký podnik. Navíc zde mohou reálně rozhodovat pouze členové, kteří žijí v blízkosti komunitních zdrojů energie.

Abyste v tom měli jasno, použili jsme pro vás infografiku od Unie Komunitní Energetiky, s rozdíly mezi dvěma typy společenství. Infografika se vztahuje k českému energetickému zákonu, ale využívá pojmy z evropské legislativy občanské energetické společenství (OES), jehož ekvivalentem v českém zákoně je energetické společenství (ES). Používáme to takto hlavně proto, že se v Česku již vžilo označení "energetické společenství" pro různé typy komunitních projektů. obr.1 Zdroj: Unie Komunitní Energetiky

Dále infografika ukazující rozdíl mezi aktivním zákazníkem a energetické společenství obr.2 Zdroj: Unie komunitní energetiky

______________________________________________________________________ CO VŠE MŮŽETE SE SOUSEDÉ.CZ ZÍSKAT:


Mohlo by vás zajímat

Obnažená realita. Tepelná čerpadla peníze nešetří

Obnažená realita. Tepelná čerpadla peníze nešetří

Rostoucí ceny energií přiměly v uplynulých letech bytová družstva a společenství vlastníků jednotek zamýšlet se nad úsporami v dodávkách tepla. Toho využili prodejci tepelných čerpadel, kteří začali předkládat nabídky s údajně úžasnými úsporami.