Jediná intuitivní kalkulačka pojištění pro bytové domy. Už máte pojištěno?

Kalkulačka pro bytové domy je první kalkulačka svého druhu, která nabízí intuitivní kalkulace speciálně pro bytové domy a SVJ. Vše je rychlé a jednoduché – celé pojištění nastavíte ve třech krocích.

1. krok – Připojištění bytového domu

V prvním kroku si v Kalkulačce pro bytové domy nastavíte pojištění vašeho domu. Nezapomeňte zohlednit plot, garáže nebo další vedlejší objekty. Domov pojistěte na takzv. novou cenou, tedy kolik by stálo, kdybyste celý dům se vším všudy nechali znovu postavit. Tato cena je často zaměňována za tržní cenu nebo cenu obvyklou. Pokud se vám nechce platit za znalecký odhad, můžete novou cenu odhadnout sami. Pokud se ale netrefíte a nemovitost nadhodnotíte, budete platit zbytečně vysoké pojistné. V opačném případě, pokud nemovitost podhodnotíte, tak v případném pojistném plnění nedostanete tolik financí, které byste mohli potřebovat.

Výpočet pojištění: Počet jednotek v domě x průměrná hodnota jednotky Průměrná bytová jednotka 50 m2, mimo větší města, má hodnotu 1,5 – 2,5 milionu korun. Celkovou hodnotu ovlivňuje stáří domu a případná modernizace (nová okna, bezpečnostní dveře...). Hodnotu domu zvyšují balkony, terasy, garáže a další podobné objekty.

Pojištěni jste na všechny nejdůležitější živly:

 • požár, výbuch, přímý údere blesku,
 • povodně nebo záplava
 • vichřici, krupobití, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin,
 • zemětřesení, tíha sněhu nebo námrazy,
 • zřícení letadla, náraz dopravního prostředku,
 • pád stromů, stožárů nebo jiných věcí,
 • kapalinu unikající z vodovodních zařízení atd.

K pojištění automaticky získáte připojištění v hodnotě 150 000 Kč bez spoluúčasti.

Připojištění bytového domu kryje tato rizika:

 • vandalismus, krádež, loupež,
 • dočasné přepětí a podpětí v síti,
 • zatečení atmosférických srážek,
 • poškození zateplení pláště budovy zvířaty,
 • únikem vody, havárií rozvodů a řada dalších.

2. krok – Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti

Druhým krokem v pojištění bytového domu je pojištění odpovědnosti. Možná vám může připadat zbytečné, ale chráníte s ním hlavně sebe. Odborníci z Kalkulačky doporučují nastavit odpovědnost z vlastnictví nemovitosti až na 10 milionů korun. Sice se to zdá jako spousta peněz, ale případné škody na zdraví se vyšplhají do neuvěřitelných částek. Tento druh připojištění se uplatňuje v případech, kdy například spadne uvolněná taška ze střechy, nebo kus omítky a zraní náhodného kolemjdoucího, nebo poškodí zaparkované auto. V těchto případech se jedná o odpovědnost nahradit újmu v souvislosti s vlastnictvím nebo držbou nemovitého objektu a pozemku.

Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti kryje:

 • újmu na zdraví,
 • psychickou újmu,
 • škody na životě,
 • škody na majetku,
 • škodu na zvířeti,
 • náhradu zdravotní pojišťovně,
 • náklady na právní ochranu pojištěného.

Zároveň se můžete připojistit na odpovědnost za škody způsobené členy orgánů. Většina bytových domů má limit nastavený na 1–2 miliony. Členové výboru jsou za svoje kroky odpovědní až tři roky zpětně. Může dojít i k žalobě orgánů SVJ. Pokud výbor jakkoliv pochybí je povinen zaplatit vzniklé škody. Pokud nemá dostatek financí, stává se dlužníkem SVJ

3. krok – Připojištění skel a dalších poruch

S připojištěním jsme ještě neskončili. Je tu ještě pár neočekávaných poruch, která vám umí v peněžence dost zavařit. Můžete využít například připojištění skel. Ve standartních domech se skla pojišťují v průměru na 20 tisíc, pokud máte ale větší skleněné plochy, jako zasklené terasy nebo lodžie, odborníci z Kalkulačky doporučují zvolit větší finanční částku. Poslední pojištění, které Kalkulačka nabízí je pojištění elektronických a strojních zařízení (kamery, antény, kolte, klimatizace...). Vztahuje se na poškození, nebo zničení zařízení a jakoukoli nahodilou událostí kromě výluk.

A co pak?

Ve finále jen zadáte IČO vaší společnosti nebo družstva a e-mail. Specialisté na pojištění se vám ozvou do 48 hodin.

Více o Chytrý předseda


Mohlo by vás zajímat