Jiných, než centrálních zdrojů není nutné se bát. Jsou tepelná čerpadla vhodná pro bytové domy?

Přemýšlíte o zlevnění a zkvalitnění provozu vašeho bytového domu nebo jeho kompletní rekonstrukci a váš dům je připojen k dálkovému teplu? Někdo Vás ale informoval o možnosti postavit si vlastní decentrální kotelnu s obnovitelnými zdroji energie. Druzí Vás však před touto variantou varují, a dokonce mluví o energetických šmejdech? Tak kde je vlastně pravda?

Jiných, než centrálních zdrojů není nutné se bát. Jsou tepelná čerpadla vhodná pro bytové domy?

Objektivní informace se hledají ne vždy snadno. Protože jsem často narazila na zavádějící a tendenční údaje a z nich pak nekorektně vyvozované závěry, doporučení a varování, rozhodla jsem se na tuto situaci zareagovat. Věcně.

Srovnání dvou domů. Který z nich je na tom lépe?

Mám k dispozici dvě vyúčtování za teplo a teplou užitkovou vodu za loňský rok, které vám nyní předkládám k nahlédnutí. Jedná se v podstatě o dva identické domy v Chomutově. Jsou to dva vchody po 60 bytech v jednom bloku panelového domu jen s tím rozdílem, že jeden je připojen na dálkové teplo, kdežto ten druhý vlastní svoji kotelnu s tepelnými čerpadly a od dálkového tepla je odpojen. Pro rok 2020 měly tyto domy následující vyúčtování: Rozdíl v provozních nákladech za rok 2020 byl 359 950,- Kč ve prospěch bytového domu s vlastní decentrální kotelnou. Investice do vlastní kotelny byla 2 766 000,- Kč včetně DPH.

obrázek

Kumulované náklady s výše uvedenou pořizovací cenou vlastní kotelny vyjádřené graficky na předpokládanou dobu životnosti hlavních komponent technologie vypadají takto:

graf

Z výše uvedeného grafu tedy vyplývá následující:

  1. po 7 letech se investice do vlastní kotelny vrátí,
  2. po 15 letech vlastní kotelna ušetří na novou kotelnu.

Co je správné a co ne? Jsou pro mě tepelná čerpadla vhodná?

O vhodnosti vlastní kotelny ve svém domě si musí každý vlastník rozhodnout sám. Fakta zde uvedená vám mohou při vašem rozhodování pomoci. Navíc potenciál vlastní kotelny je širší. Vlastní kotelna umí efektivně využít například fotovoltaickou energii, kterou pomocí tepelných čerpadel zhodnotí 3 x krát. Může také rekuperovat teplo z odpadní vody, z větracího vzduchu. To jsou možnosti, o kterých při připojení na dálkové teplo v podstatě nelze uvažovat.

Pokud Vás článek zaujal, obraťte se na nás. Pomůžeme vám při řešení konkrétní situace právě vašeho domu. Uvidíte, že se to určitě vyplatí.

Monika Linhartová, ENERGO-SPACE consult s.r.o

Tel.: 603 428 639, e-mail: monika.lin@e-sc.cz

Více o ENERGO-SPACE consult s.r.o.

Přečtěte si také:

Možnosti provozu decentrální kotelny pro SVJ

Snižte náklady na teplo a ušetřete

Zdroj foto: Canva


Mohlo by vás zajímat

Shrnutí webináře Hlasování per rollam v SVJ online - přehledně, snadno a rychle

Shrnutí webináře Hlasování per rollam v SVJ online - přehledně, snadno a rychle

Dne 13. června 2022 proběhl webinář na téma “Hlasování per rollam v SVJ online - přehledně, snadno a rychle”. Webinářem nás provedla za sousedé.cz Zlata Botero, která probrala organizační část a vysvětlila právní základ. Pokračovala kolegyňka Jiřina Langová, která prošla krok za krokem praktické ovládání online nástroje. Odborné právní dotazy doplnil Martin Bareš z naší právní kanceláře ARROWS ELT Global.

Jak je to s právy přehlasovaného vlastníka v rámci SVJ

Jak je to s právy přehlasovaného vlastníka v rámci SVJ

Často se setkáváme se situací, kdy se v rámci společenství vlastníků bytových jednotek jedná na základě rozhodnutí shromáždění SVJ, jenž bylo přijato v rozporu se stanovami či zákonem. Také se jedná o případ, kdy se rozhoduje o právech vlastníků, o kterých nemá společenství vlastníků oprávnění rozhodovat. Zákon v těchto případech umožňuje přehlasovanému vlastníku jednotky, aby se domáhal vyslovení neplatnosti usnesení u soudu.

Shrnutí webináře Péče o otopnou soustavu

Shrnutí webináře Péče o otopnou soustavu

Dne 25. května 2022 proběhl webinář na téma Péče o otopnou soustavu. Webinářem nás provedla Zlata Botero za Sousedé.cz a odborný obsah přednesl ing František Basl ze společnosti Pražská teplárenská a.s.