Jiných, než centrálních zdrojů není nutné se bát. Jsou tepelná čerpadla vhodná pro bytové domy?

Přemýšlíte o zlevnění a zkvalitnění provozu vašeho bytového domu nebo jeho kompletní rekonstrukci a váš dům je připojen k dálkovému teplu? Někdo Vás ale informoval o možnosti postavit si vlastní decentrální kotelnu s obnovitelnými zdroji energie. Druzí Vás však před touto variantou varují, a dokonce mluví o energetických šmejdech? Tak kde je vlastně pravda?

Jiných, než centrálních zdrojů není nutné se bát. Jsou tepelná čerpadla vhodná pro bytové domy?

Objektivní informace se hledají ne vždy snadno. Protože jsem často narazila na zavádějící a tendenční údaje a z nich pak nekorektně vyvozované závěry, doporučení a varování, rozhodla jsem se na tuto situaci zareagovat. Věcně.

Srovnání dvou domů. Který z nich je na tom lépe?

Mám k dispozici dvě vyúčtování za teplo a teplou užitkovou vodu za loňský rok, které vám nyní předkládám k nahlédnutí. Jedná se v podstatě o dva identické domy v Chomutově. Jsou to dva vchody po 60 bytech v jednom bloku panelového domu jen s tím rozdílem, že jeden je připojen na dálkové teplo, kdežto ten druhý vlastní svoji kotelnu s tepelnými čerpadly a od dálkového tepla je odpojen. Pro rok 2020 měly tyto domy následující vyúčtování: Rozdíl v provozních nákladech za rok 2020 byl 359 950,- Kč ve prospěch bytového domu s vlastní decentrální kotelnou. Investice do vlastní kotelny byla 2 766 000,- Kč včetně DPH.

obrázek

Kumulované náklady s výše uvedenou pořizovací cenou vlastní kotelny vyjádřené graficky na předpokládanou dobu životnosti hlavních komponent technologie vypadají takto:

graf

Z výše uvedeného grafu tedy vyplývá následující:

  1. po 7 letech se investice do vlastní kotelny vrátí,
  2. po 15 letech vlastní kotelna ušetří na novou kotelnu.

Co je správné a co ne? Jsou pro mě tepelná čerpadla vhodná?

O vhodnosti vlastní kotelny ve svém domě si musí každý vlastník rozhodnout sám. Fakta zde uvedená vám mohou při vašem rozhodování pomoci. Navíc potenciál vlastní kotelny je širší. Vlastní kotelna umí efektivně využít například fotovoltaickou energii, kterou pomocí tepelných čerpadel zhodnotí 3 x krát. Může také rekuperovat teplo z odpadní vody, z větracího vzduchu. To jsou možnosti, o kterých při připojení na dálkové teplo v podstatě nelze uvažovat.

Pokud Vás článek zaujal, obraťte se na nás. Pomůžeme vám při řešení konkrétní situace právě vašeho domu. Uvidíte, že se to určitě vyplatí.

Monika Linhartová, ENERGO-SPACE consult s.r.o

Tel.: 603 428 639, e-mail: monika.lin@e-sc.cz

Více o ENERGO-SPACE consult s.r.o.

Přečtěte si také:

Možnosti provozu decentrální kotelny pro SVJ

Snižte náklady na teplo a ušetřete

Zdroj foto: Canva


Mohlo by vás zajímat

Webinář: Budoucnost FVE pro bytové domy

Webinář: Budoucnost FVE pro bytové domy

Portál sousedé.cz si pro Vás připravil další ze série vzdělávacích webinářů společně se svými odbornými experty na nejrůznější témata týkající se vedení a správy SVJ

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Čisticí rohože usnadní úklid bytových domů

Ve velkých městech nachází svůj domov většina mladých lidí, ale i řada rodin a seniorů v různě velkých bytech v centru, častěji pak v panelácích na okraji. Bytové domy nejsou výjimkou ani v malých městech a na vesnicích. Je jedno, zda lidé byt vlastní, nebo jsou v pronájmu. V domě nejsou sami a se svými sousedy mají společné prostory, o které se musí starat. A tady může někdy nastat kámen úrazu. Jaké existují možnosti úklidu společných prostor?