Možnosti provozu decentrální kotelny pro SVJ

Minule jsem se zamýšlela nad výhodami a nevýhodami decentrální kotelny pro jeden bytový dům nebo pro několik takových objektů. Dnes se chci věnovat variantám, jak takovou kotelnu vlastnit a provozovat. Z pohledu vlastníka je tu hned několik variant. První dvě popisované jsou pro ty, kteří mají prostředky na stavbu vlastního zdroje tepla. Další pak pro ty, kteří sice vlastní kotelnu chtějí, ale zrovna nemají potřebné finance.

Možnosti provozu decentrální kotelny pro SVJ

Žádná decentrální kotelna, teplo odebíráme dál z SZTE (Soustava zásobování tepelnou energií)

Toto je varianta vřele doporučená a dopočítaná všemi členy mocné teplárenské loby, není třeba se jí tady tedy nijak věnovat. Je vyzkoušená, spolehlivá, známe plusy i mínusy provozu. Základním znakem je obvykle nejvyšší možná cena, kterou schválí ERU (Energetický regulační úřad).

Vlastní kotelna, vlastní provoz

SVJ, několik SVJ, družstvo, zkrátka vlastník je majitelem a zároveň provozovatelem svého zdroje tepla, své kotelny. Tato varianta je jasná a jednoduchá. Vlastník si kotelnu postavil a provozuje ji a na jednotlivé odborné úkony, spojené s provozem si objednává oprávněné firmy. Případně veškeré tyto činnosti svěří jedné firmě a ta se o bezproblémový provoz kotelny stará a zajišťuje ho. Tato varianta je pro vlastníka obvykle provozně nejúspěšnější, rozhodně aktuální provozní náklady jsou nejnižší. Celkovou výhodnost této varianty ovlivní pořizovací cena decentrálního zdroje a cena nakupovaných vstupů – tedy elektřiny a plynu.

Vlastní kotelna – provoz cizím provozovatelem

V tomto případě se jedná o složitější způsob provozu, který není úplně obvyklý, ale někdy může být pro vlastníka výhodný. Vlastník si kotelnu postavil nebo zrekonstruoval, poté ji pronajme firmě, která následně takovou kotelnu provozuje. Vlastníkovi následně prodává teplo za smluvně dohodnuté, obvykle poměrně výhodné ceny. Provozovatel může být schopen dosáhnout na výrazně nižší ceny nákupu elektřiny a plynu než vlastník kotelny, neboť se zde projeví různé sazby DPH na vstupu a na prodávaném teple. Vlastník pak, když vezme v úvahu náklad na provozování, údržbu a případné opravy, může mít teplo z takto provozované kotelny levnější, než když si ji bude provozovat sám podle modelu v předchozím odstavci.

Kotelna je v našem domě, provozuje ji dodavatel tepla

V tomto případě zůstává situace pro vlastníka stejná, jako když byl napojen na SZTE, pouze faktury mu posílá jiná firma a obvykle i ceny jsou jiné. Vlastník tedy vůbec nic do dané kotelny neinvestoval, pouze provozovateli pronajal prostor, ve kterém provozovatel na svůj náklad postavil svoji kotelnu. Výhodnost této varianty je dána snížením ceny, za kterou vlastník teplo nakupuje. Sám nemusí nic investovat a ani se o nic starat. Zajímavá v tomto případě je možnost dohodnout se na budoucím prodeji kotelny vlastníkovi po určité době, kdy se osvědčí jak provozní parametry, tak cena tepla.

Vážení a milí sousedé, jistě uvažujete o svých domech stejně, jako všichni majitelé. A v těch úvahách jsou náklady na jednom z prvních míst. A nejsou to úvahy jednoduché. Dle mého přesvědčení je třeba při každém takovém přemýšlení brát v potaz vždy více variant a nepodléhat dojmům ani tlakům. Přeji vám v tom mnoho zdaru a jen samá správná a ekonomicky výhodná rozhodnutí. Zcela jistě vás napadne ještě mnoho dalších myšlenek, které byste chtěli nebo možná potřebovali prodiskutovat. V takovém případě mě neváhejte kontaktovat.

Monika Linhartová  monika.lin@e-sc.cz  (https://www.e-sc.cz)

Více o ENERGO-SPACE consult s.r.o.

Nepřehlédněte!

Jak se od července změnily nájemní vztahy? Smluvní pokuta povolena až do výše trojnásobného nájemného

Daň z nabytí nemovitých věcí byla zrušena


Mohlo by vás zajímat

Schodolezy vám pomohou překonat bariéry

Schodolezy vám pomohou překonat bariéry

Když jsme mladí a zdraví a nastěhujeme se do krásného bytu ve třetím patře bez výtahu, nenapadne nás, že jednou může nastat situace, kdy se ocitneme v pasti, odříznuti od zbytku světa. Schody se stávají nečekaným problémem.

Pojištění nemovitosti nezapomínejte včas aktualizovat

Pojištění nemovitosti nezapomínejte včas aktualizovat

Máte platnou smlouvu na pojištění nemovitosti? Děláte jistě dobře, protože případné škody pro vás mohou být likvidační. Jako klíčové se ale ukazuje, abyste tuto smlouvu dostatečně často aktualizovali a uváděli co nejpřesnější hodnotu pojišťované nemovitosti. Jen tak se vyhnete nepříjemnému zklamání při likvidaci škody.